Klingerka
Galéria(5)

Downtown je bližšie k obrovskému projektu: Pokračovaniu Klingerky chýba posledné povolenie

Partneri sekcie:

Klingerka postupne premieňa bývalú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanky a Bratislavčanov či návštevníkov mesta. Prvá etapa projektu začala výstavbu v roku 2019 a dokončená bola takmer o tri roky neskôr. Developer J&T Real Estate však naplánoval aj druhú a tretiu etapu, ktoré premenia východnú časť downtownu ešte výraznejšie. K poslednému, najdôležitejšiemu povoleniu je aktuálne najbližšie druhá časť developmentu.

Klingerka priniesla do lokality Prístavnej, Plátenníckej, Súkenníckej a Valchárskej 116-metrovú vežu s 36 podlažiami a 380 bytmi, pričom túto stavbu dotvára aj nižšia, 11-podlažná stavba s kaceláriami o rozlohe 10-tisíc metrov štvorcových. Ide o prvú etapu, ktorá vznikla v bývalej priemyselnej zóne známej ako Klingerova kolónia, od čoho bol odvodený aj názov developmentu. 

Spoločnosť J&T Real Estate, resp. architektonické štúdio GFI, túto oblasť zmenilo pomerne výrazne. Objektu dominujú oranžové a biele farby, ktoré majú pripomínať spracovanie jutových vriec – výrobný produkt Klingerovej továrne. Dnes je rezidenčná veža podľa webu developera takmer vypredaná. V roku 2020 informovala spoločnosť o napredovaní projektu a predstavila Klingerku 2 a 3.

Klingerka
Klingerka, prvá etapa | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

„Svojim charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie. Verejné zelené vnútrobloky nadviažu na park s ihriskami, ktorý vznikol už v prvej etape,” informuje o pokračovaní projektu developer.

Dva roky po predstavení získali obe etapy právoplatné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pokračovanie Klingerky rovnako odsúhlasil aj Magistrát hlavného mesta, ktorý tak potvrdil súlad s územným plánom. J&T Real Estate má v rukách aj územné rozhodnutia pre Klingerku 2 aj 3, a tak ostáva posledný krôčik k začiatku výstavby – získať najdôležitejšie, stavebné povolenie.

K nemu sa momentálne najviac priblížila druhá časť pokračovania Klingerky. Stavebník požiadal o vydanie stavebného povolenia v júni tohto roku, pričom mestská časť Ružinov aktuálne zverejnila oznámenie o začatí stavebného konania.

Klingerka
Klingerka, druhá a tretia etapa | Zdroj: JTRE

Klingerku 2 nebudú tvoriť mohutné veže, ako tomu bolo v prvom prípade. Pôjde o dva polyfunkčné bytové domy, ďalšie tri polyfunkčné budovy a detské centrum. Všetky stavby budú založené na trojpodlažnej podzemnej garáži. Najnovšia dokumentácia, resp. žiadosť o stavebné povolenie, ponúka aktualizované čísla jednotlivých bytových jednotiek či parkovacích miest.

Objekt bytového domu s hromadnou garážou bude disponovať 16 nadzemnými podlažiami. Budova bude umiestnená na nároží ulíc Mlynské nivy a Košická, pričom vstup sa bude nachádzať z druhej menovanej ulice. Administratívne priestory budú umiestené na druhom nadzemnom podlaží, hlavnou funkčnou náplňou však bude bývanie. Podľa žiadosti o stavebné povolenie je na 3. až 16. podlaží naplánovaných 155 bytových jednotiek, doplnených o skladové priestory. 

Druhý polyfunkčný bytový dom je navrhnutý na rovnakom nároží ulíc a bude o tri nadzemné podlažia vyšší. Na prízemí bude umiestnený vstup, priestory verejného stravovania, obchodu a služieb. Druhé nadzemné podlažie bude obsahovať administratívne priestory. Na 3. až 19. nadzemnom podlaží je navrhnutých 195 bytov, doplnených o 8 nebytových priestorov na 3. až 6. podlaží.

Zelený vnútroblok
Zelený vnútroblok druhej etapy Klingerky | Zdroj: JTRE

Prvá polyfunkčná budova bude umiestnená v priamom kontakte s Košickou ulicou. Ide o osempodlažnú stavbu v stredovej sekcii a šesťpodlažnú v krajných sekciách. Vo vyššej časti budovy sa bude nachádzať 34 bytových jednotiek, v krajných sekciách sú zase navrhnuté zariadenia administratívy. Parter sa navrhuje ako dvojpodlažný.

Druhá polyfunkčná stavba bude štvorpodlažným objektom, určeným pre občiansku vybavenosť. Osadená bude na nároží predĺženej Valchárskej ulice a Plátenníckej. Jednotlivé podlažia sú prepojené samostatným spojovacím a požiarnym schodiskom. Na prízemí budú priestory obchodu a služieb, na druhom až štvrtom podlaží budú umiestnené kancelárie.

Tretia polyfunkčná budova je navrhnutá pozdĺž Plátenníckej ulice. Má tri nadzemné podlažia a rovnako pôjde o stavbu, určenú pre občiansku vybavenosť s rovnakým konceptom ako pri predošlej stavbe.

V druhej etape bude vybudované aj detské centrum o troch nadzemných podlažiach. Umiestnené bude rovnako pozdĺž Plátenníckej ulice, odkiaľ bude aj vstup do objektu. Ten sa bude nachádzať na prízemí spolu so šatňou, halovým priestorom pre občerstvenie detí, čajovou kuchynkou, hygienou a príslušným zázemím. Na druhom až treťom podlaží sú navrhnutý priestor herne pre deti a viacúčelové miestnosti. Kapacita centra bude 80-120 detí. 

Detské centrum
Detské centrum druhej etapy Klingerky | Zdroj: JTRE

V troch podzemných podlažiach sa nachádza až 668 parkovacích miest, územné rozhodnutie pritom počítalo so 717 stojiskami, kde bolo 64 miest určených pre potreby stavby Klingerka 3. Zmenami pritom prejdú aj blízke dopravné či pešie komunikácie, developer tu počíta aj s vybudovaním novej segregovanej cyklotrasy. 

Druhá etapa tohto mohutného projektu prinesie to lokality omnoho lepšiu mierku, ako tomu bolo v prvej časti. Domy budú lepšie reagovať na okolie, ktoré je charakteristické práve nižšou zástavbou. Kým druhá etapa bude prispôsobivejšia k súčasným stavbám v okolí, tretia etapa sa bude vyznačovať dominantou.

Okrem ďalších polyfunkčných bytových domov, súborov či ubytovacieho zariadenia, vznikne aj jedna z najvyšších veží v Bratislave i na Slovensku – administratívna budova o výške 141 metrov a 35 podlaží. Nachádzať sa bude priamo oproti budúcim vežiam projektu Portum Towers, pôjde o ústrednú stavbu všetkých etáp Klingerky a prevýši aj 116-metrový objekt, postavený v prvej etape.

Momentálne investor realizuje prípravné práce a odstraňuje environmentálnu záťaž z dôvodu priemyselnej minulosti tohto územia, kde má stáť pokračovanie Klingerky II a III. Klingerova kolónia tu už však nesídlila, bola tu fabrika Gumon, vyrábajúca umelú hmotu – gumon, gumoid a futurit.

Táto asanácia by už nemala trvať dlho, po získaní stavebného povolenia sa tak začne s výstavbou. Ďalšie etapy Klingerky by mali byť dokončené v roku 2027. 

02 Klingerka 2 3 admin
Administratívna veža tretej etapy Klingerky | Zdroj: JTRE

Downtown tak získa obrovský projekt, ktorý zmení východnú časť nového centra Bratislavy a zurbanizuje doterajší brownfield. Veža o výške 141 metrov rovnako prevýši doterajšiu výškovú líniu veží v novom centre Bratislavy, ktorú doteraz prevyšuje len Eurovea Tower so svojimi 168 metrami. Inak sa výška väčšiny veží pohybuje okolo 100 až 115 metrov, čo je zapríčinené územnoplánovacou reguláciou v danej oblasti. Najvyššia veža Klingerky je však mimo tohto územia, čo umožňuje vznik objektu, prevyšujúceho túto mierku. 

Momentálne je bližšie k výstavbe druhá etapa Klingerky, v najbližšej budúcnosti však možno očakávať aj začiatok stavebného konania na tretiu etapu. Tak či onak, obe so sebou prinesú značné architektonické zlepšenie oproti prvej etape a v oboch prípadoch pôjde o mohutné developmenty. To sa zobrazí aj na celkovom vizuály projektu, ktorý bude atraktívnejší, zástavbu v novom centre Bratislavy opäť o niečo zahustí a downtown získa ďalšiu vežu.

Klingerka
Detské centrum
Zelený vnútroblok
02 Klingerka 2 3 admin
Klingerka

Klingerka 2 a 3

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Developer: J&T Real Estate
Architekt: GFI
Rozpočet: 480 miliónov eur bez DPH
Stav: V príprave
Realizácia: 2024 – 2027