Skelet nemocnice na Rázsochách v Bratislave zbúrali v roku 2020.

V prípade nemocnice Rázsochy sa diskutuje o väčšom počte lôžok. Harmonogram prác stále nie je  

 Lôžka však nie sú jediný problém, ktorý treba riešiť v príprave tejto strategickej investície. Vláda schválila výstavbu 1. júla 2022 a hrubá stavba nemocnice má byť hotová v roku 2026.  

Nová Univerzitná nemocnica Rázsochy v Bratislave by mala mať iný počet lôžok, ako uvádza zámer, ktorý Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo v januári 2023 do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V zámere ministerstva je 695 lôžok. Poradca ministra zdravotníctva Peter Ferjančík v rozhovore pre Denník N uviedol, že ich bude menej ako 850. Rozhovor poskytuje zaujímavý pohľad na pozadie prác na projekte nemocnice.

Zvýšená kapacita Rázsoch ovplyvní ďalšie nemocnice v Bratislave

Na otázku, prečo debatujú o počte lôžok sedem mesiacov po rozhodnutí vlády, odpoveď znela, že bolo rozbehnuté verejné obstarávanie podložené štúdiou schválenou Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií. „Mandát a finančné krytie bolo na 650 lôžok. Vedeli sme, že nemocnica bude musieť mať viac lôžok a ani tých vyše 800 nebude konečné číslo. Robíme dve veže a tretia raz tiež bude mať lôžka,“ uviedol Ferjančík.

Zvýšený počet lôžok čiastočne ovplyvní aj ostatné nemocnice v hlavnom meste. „Dáme to včas vedieť. Ale nebude to tak, že by sme vypli niektorú nemocnicu, napríklad Ružinov,“ povedal Ferjančík s tým, že na nemocnicu Bory (otvoria ju v marci 2023, poz. redakcie) sa možno teoreticky pozerať ako na tú, ktorá bude prijímať pacientov na západ od Bratislavy. Podľa neho budú Bory brať pacientov aj z Bratislavy, ale menej. Rázsochy ich môžu prebrať z Kramárov v Novom Meste či zo Starého Mesta. Pacientov bude dosť aj pre Rázsochy aj Bory.

Podľa poradcu ministra, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva, im v celom projekte ušlo jeden a pol roka. Materiál Národnej implementačnej a koordinačnej autority na úrade vlády (NIKA) sa podľa neho zaoberá poslednými šiestimi mesiacmi, ale v prípade Rázsoch sa dá zaoberať poslednými 30 rokmi.

NIKA zhrnula výhrady k postupu ministerstva pri Rázsochách a ďalším projektom v pláne obnovy v materiáli určenom na rokovanie vlády v januári. S nemocnicou v ňom súvisí šesť krízových opatrení. Na ich splnenie malo ministerstvo január a február.

Najprv medicínsky koncept, potom upravia harmonogram

Snáď tou najzákladnejšou úlohou bolo vypracovanie harmonogramu výstavby s termínmi vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. ASB sa od NIKA 2. februára dozvedelo, že ministerstvo predložilo návrh harmonogramu vo verzii, ktorú im vrátila s pripomienkami na dopracovanie. „Na finálny komplexný harmonogram stále čakáme,“ tvrdila vtedy NIKA.

V stredu 22. februára je na rokovanie vlády zaradená informácia rezortu o realizácii opatrení. Vedúca komunikačného oddelenia Barbora Belovická pre ASB reagovala, že NIKA má k predloženému materiálu spracované stanovisko, „ale s ohľadom na prerušenie rokovania o tomto bode a s tým spojenú diskusiu na pracovnej úrovni zverejníme stanovisko v priebehu budúceho týždňa,“ avizovala vyjadrenie implementačnej jednotky.

V materiáli, ktorý predložil minister zdravotníctva, sa možno dočítať, že pripomienky NIKA k harmonogramu boli zapracované a elektronicky zaslané do 30. januára. Po ujasnení medicínskeho konceptu bude zhotoviteľ vyzvaný, aby dopracoval dokumentáciu a upravil časový harmonogram. Až na jeho základe bude rezort schopný definovať indikatívny návrh verejného obstarávania. V skratke: „plnenie prebieha“.

Podobne „plnenie prebieha“ vzťahu k viacerým pripomienkam. Rezort priebežne obsadzuje pozície v odbore realizácie projektu Rázsochy. Témou diskusie je zvýšenie plochy nemocnice, zatiaľ ho ministerstvo neschválilo a neakceptovalo. Rezort podľa svojho vyjadrenia v materiáli včas a operatívne zasiela prípadné pripomienky v zmysle zmluvy o dielo. Splnené je, že vznikol odbor realizácie projektu Rázsochy, čím sa projektový tím oddelil od osôb, ktoré nie sú v jeho štruktúre.

Rezort nechce vstupovať do vzťahov v konzorciu

Zaujímavý je postoj NIKA a ministerstva zdravotníctva k sporu medzi spoločnosťami AMBERG E a CED C, kde „prebieha plnenie“ úlohy. NIKA nemá jasno v kompetenciách a účasti spoločností na projekte výstavby. Spoločnosti pritom ako konzorcium zvíťazili vo verejnom obstarávaní na komplexnú projektovú prípravu, ktoré bolo vyhlásené ešte v roku 2019.

NIKA zadala úlohu zabezpečiť právnu analýzu vzťahu a možných dôsledkov, ktoré vyplynú z nezhôd, identifikovať ich a prijať opatrenia vedúce k náprave, resp. spokojnosti oboch strán. Rezort v materiáli reagoval, že upozorňuje zhotoviteľa, aby si vzájomne vyjasnili kompetencie. Nemôže však vstupovať a nevidí do hĺbky vzťahov v spoločnostiach zhotoviteľa.

Podľa poradcu ministra Petra Ferjenčíka je veľmi nešťastné, že takéto problémy sa riešia v materiáli na rokovaní vlády. „V definitívnom znení táto časť nie je. Nerozumiem, prečo to tam dali. Považujem to za mimoriadne nešťastné, lebo to môže mať vplyv aj na právne vzťahy vnútri konzorcia. A skôr negatívne,“ vyjadril sa k tejto téme v rozhovore pre Denník N.