Vizualizácia víťazného súťažného návrhu nemocnice v Martine.

Slovenská komora architektov zasahuje otvoreným listom najvyšších reprezentantov štátu

Slovenská komora architektov a jej nové predsedníctvo sa obrátili otvoreným listom na najvyšších reprezentantov exekutívy štátu, v reakcii na výsledok obstarávania zhotoviteľa Univerzitnej nemocnice v Martine.

SKA sa týmto listom zasadzuje za otvorený dialóg pri príprave štátnych projektov ako aj volá po reforme procesov prípravy investičnej činnosti.

Vo svetle meniacich sa očakávaní od kvality architektúry a environmentálnych parametrov vo výstavbe preto SKA vláde odborníkov ponúka:

 • expertnú súčinnosť pri spoločných prioritách akými sú profesionalizácia procesov prípravy verejných projektov a ich zadaní s využitím služieb architekta
 • profesionalizácia procesov stavebného a investičného manažmentu vo verejnej správe
 • zjednotenie správy stavebného fondu vo vlastníctve štátu a jednotné riadenie investícií na jeho adaptáciu zodpovedným a udržateľným spôsobom
 • férové nastavenie zmlúv a vyvážené rozloženie zodpovednosti účastníkov výstavby;
 • moderná architektonická politika Slovenska prijatá na vládnej úrovni po vzore ostatných krajín EÚ, ktorá zadefinuje štandardy procesov obstarávania pre dosahovanie kvality v architektúre a stavebnej kultúre
Vizualizácia víťazného súťažného návrhu nemocnice v Martine.
Vizualizácia víťazného súťažného návrhu nemocnice v Martine. | Zdroj: Pantograph

Otvorený list redakcia uverejňuje v plnom znení bez žiadnych úprav. Tento otvorený list bol zaslaný adresátom:

 • Ľudovít Ódor, predseda vlády SR
 • Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov
 • Mgr. Michal Palkovič, minister zdravotníctva SR
 • Peter Balík, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Slovenská komora architektov (SKA) sleduje s veľkými obavami tender na zhotoviteľa  novej Univerzitnej nemocnice v Martine. Situácia je o to znepokojivejšia, že sme  svedkami komplikácií manažmentu výstavby pri jedinej veľkej verejnej novostavbe,  ktorej návrh je vysoko kvalitným výsledkom štandardnej architektonickej súťaže overenej SKA ešte v roku 2018. Univerzitná nemocnica v Martine bola vďaka tomu  najlepšie pripraveným projektom rezortu zdravotníctva a príkladom dobrej praxe  obstarávania projektu ako aj dokladom inovácii v architektúre z dielne slovenských  architektov.

Pri ďalšom podobnom projekte nemocnice Rázsochy sa už od roku 2014 potýkame s presným opakom – obstarávaním za najnižšiu cenu. Okrem dubióznej vizualizácie  pripomínajúcej rozžiarenú diskotéku s bočným vchodom vyhradeným pre ženy (zjavne recyklovanej z projektu určeného do iného kultúrneho prostredia), sme sa od reštartu  jej plánovania nedočkali štandardných výstupov.

V krajine, ktorá za ostatných 33 rokov nepostavila z verejných zdrojov väčšiu  nemocnicu, múzeum či univerzitný kampus neprekvapuje, že finančné prostriedky z  Plánu obnovy a odolnosti SR pristihli štátne inštitúcie nepripravené a tie iba  predstierajú zvládanie manažovania verejných stavieb, ktoré z nich majú byť  financované.

Model verejného obstarávania založený na „nákupe“ stavby (a jej projektovej  prípravy) za najnižšiu cenu/kus nie je pri komplexnosti a náročnosti projektov a  požiadaviek na kvalitatívne aspekty nelíniových občianskych stavieb udržateľný.

Redukovanie odbornej súčinnosti partnerskej trojice stavebník, architekt a dodávateľ  na zákazky typu „navrhni a postav“ (a preber všetku zodpovednosť) zjavne nevedie k  očakávanému výsledku.

Slovenská komora architektov, ako stavovská organizácia zastrešujúca  autorizovaných architektov a architektky a krajinných architektov a architektky je  pripravená spolupracovať pri zmene tohto modelu. Architektúra má potenciál byť  nástrojom transformácie spoločnosti na znalostnú ekonomiku, nakoľko je  nezanedbateľným prostriedkom pre zvyšovanie kvality života v slovenských obciach  a mestách. Vláde odborníkov preto ponúkame expertnú súčinnosť pri spoločných  prioritách:

 • profesionalizácia procesov prípravy verejných projektov a ich zadaní s využitím  služieb architekta;  
 • profesionalizácia procesov stavebného a investičného manažmentu vo  verejnej správe; 
 • zjednotenie správy stavebného fondu vo vlastníctve štátu a jednotné riadenie  investícií na jeho adaptáciu zodpovedným a udržateľným spôsobom;    
 • férové nastavenie zmlúv a vyvážené rozloženie zodpovednosti účastníkov  výstavby;  
 • moderná architektonická politika Slovenska prijatá na vládnej úrovni po vzore  ostatných krajín EÚ, ktorá zadefinuje štandardy procesov obstarávania pre  dosahovanie kvality v architektúre a stavebnej kultúre.  

Nora Vranová, predsedníčka Slovenskej komory architektov