Vizualizácia víťazného súťažného návrhu nemocnice v Martine. Zdroj: Pantograph