Skelet nemocnice na Rázsochách v Bratislave zbúrali v roku 2020.

V prípade krízovej investície nemocnice Rázsochy vytvorili pracovnú skupinu

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o tom informoval v odpovedi na otázku ASB po rokovaní vlády SR (31. januára). Či už existuje harmonogram výstavby, nepovedal.

„Od zajtra (1. februára) je vytvorená pracovná skupiná, ktorý sa má venovať Rázsochám. Nejakí ľudia tam sú, ale nie je to plne obsadené,“ odpovedal poverený minister s tým, že niektorí ľudia po medializovaných informáciách prestali záujem tam pracovať a intenzívne zháňame ďalších.

Šéfka NIKA Lívia Vašáková v rozhovore pre denník N povedala, že nemocnica Rázsochy je najnáročnejším projektom plánu obnovy. „Aj pri mimoriadne efektívnom a veľmi dobre riadenom manažmente by boli určité problémy, lebo nikto taký projekt za dlhý čas nerealizoval,“ priblížila generálna riaditeľka.

Novú Univerzitnú nemocnicu Rázsochy v Bratislave s alokáciou 281 miliónov eur zaradila národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) plánu obnovy do materiálu Návrh krízových opatrení pre MZ SR. Vláda prerokovala a schválila materiál 25. januára.

Obsahuje nelichotivé zistenia v rámci plnenia vo viacerých komponentoch plánu obnovy pre verejnosť citlivom rezorte a z toho vyplývajúcich termínovaných úloh pre ministerstvo, na ktoré malo január a má február 2023. Vrátane tých pre manažovanie prípravy a výstavby Rázsoch. Do 30. januára malo MZ SR pripraviť, pretože neexistoval, komplexný harmonogram nemocnice a záväzne potvrdiť termín vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, a premietnuť do harmonogramu.

NIKA ďalej zistila, že projektový tím Rázsoch je dlhodobo odborne nekompletný a kriticky poddimenzovaný, chýba 8 až 10 odborníkov. Paralelne sa deje niekoľko náročných procesov, ako kontrola projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré aktuálne zastrešuje jedna osoba. Zároveň, absentuje stanovisko hlavného architekta, ktorý sa už mal vyjadriť k Základnej urbanisticko-architektonickej štúdii.

 

Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy, Bratislava-Lamač

Investor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Počet lôžok: 695
Počet operačných sál: 20
Počet ambulancií: 40
Počet parkovacích miest: 714

Stavebné náklady: 263 000 000 eur
Objekt nemocnice spolu: 155 669,40 m2
Záber plochy – zastavanosť: 31 658 m2
Realizácia: 2. Q2024 – 4.Q 2029

Zdroj: EIA