Bývanie v satelite však nie je totožné s bývaním v meste. Prečítajte si zaujímavý pohľad architekta na bývanie v satelitnom sídlisku v článku Rodinný dom za každú cenu môže byť zlatou klietkou.

Malé veľké úvahy o meste

Malé veľké úvahy o meste

Verejná diskusia, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu Urbanity v komornej atmosfére botela Marína na dunajskom nábreží v Bratislave, priniesla nový netradičný pohľad na Bratislavu, ale aj iné slovenské mestá. Organizátori projektu si povedali, že k urbanistickým problémom by …
Výšková budova v pamiatkovej zóne

Výšková budova v pamiatkovej zóne

Rozostavaná stavba medzi ulicami Šancová a Beskydská v Bratislave sa po čase pohne. Developerská spoločnosť FINEP SK pripravuje výstavbu rezidenčného projektu PREMIÈRE. Projekt pozostáva z troch samostatných objektov s piatimi, šiestimi a dvadsiatimi dvoma nadzemnými podlažiami. Má tu vzniknúť približne …
Urbanizmus verzus udržateľné mestá

Urbanizmus verzus udržateľné mestá

Udržateľnosť miest je v súčasnosti často skloňovanou otázkou odbornej verejnosti. Stále viac sa hovorí o takzvanom Novom urbanizme, ktorý je reakciou na dôsledky masívnej suburbanizácie. Ideový prúd stavia na využívaní technologických inovácií a poznatkov z rôznych vedných odborov pri …
Mesto ako osobnosť

Mesto ako osobnosť

V súčasnosti možno nájsť množstvo definícii pojmu mesto. Väčšina z nich ho charakterizuje ako komplexný systém architektonicko-priestorových, spoločensko-ekonomických a kultúrnych premenných, ktoré sú lokalizované na určitom nezameniteľnom teritóriu. Miera urbanizácie neustále narastá a mesto sa stáva rozhodujúcou arénou ďalšieho …
Mestá sú príbehmi ľudí

Mestá sú príbehmi ľudí

Azda žiadna iná téma súčasnej architektúry nežije väčšou dynamikou ako mesto. Nezaobíde sa bez nej žiadne väčšie svetové stretnutie architektov a urbanistov či prestížne prehliadky súčasnej architektonickej tvorby a ich vízií. Prečo? Anglický teoretik architektúry Richard Burdett …
Chandigarh – história jednej predstavy

Chandigarh – história jednej predstavy

Budúcnosť miest spočíva v ich minulosti, z ktorej musia vychádzať a ďalej sa rozvíjať. Chandigarh, dieťa Le Corbusierovho génia, má dnes niečo cez 50 rokov a v jeho prípade sa musíme predovšetkým poučiť z chýb, ktoré tento ambiciózny projekt priniesol. Je …
Peter Beňuška: Príbeh novodobej Vydrice

Peter Beňuška: Príbeh novodobej Vydrice

Lokalita bratislavskej Vydrice má mimoriadny význam nielen v rámci Bratislavy či Slovenska. Na toku Dunaja nepoznám inú nezastavanú mestskú lokalitu v takej tesnej blízkosti historického centra mesta. Lokalita Vydrice pôsobí ako periféria, a pritom je v úplnom centre Bratislavy.