Panoráma novej štvrti YIT V Bratislave-Petržalke.

Nová štvrť v Petržalke pre YIT má slovensko-španielsky rukopis

Rezidenčnú výstavbu v transformovanej lokalite s dôrazom na ekologické formy bývania, kombináciu verejného, poloverejného a súkromného priestoru, s rešpektom voči existujúcemu prostrediu pripravuje developer YIT Slovakia v lokalite pri Viedenskej ceste v bratislavskej Petržalke.

Jeho ambíciou je ponúknuť v novej štvrti s viac ako 500 bytmi vyše 20 mestských nájomných bytových jednotiek pre bratislavský magistrát. Ako jeden z prvých investorov podpísal s mestom zmluvu o spolupráci v tejto oblasti. V súčasnosti sú s tým spojené zmeny a doplnky územného plánu vo viacerých mestských častiach v procese EIA.

V máji tohto roka vyhlásil YIT Slovakia medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž, do ktorej odovzdalo návrhy päť domácich a zahraničných ateliérov. Zadanie zohľadnilo navrhovanú zmenu územného plánu v tejto lokalite v prospech bývania.

Kritériom bola aj nadväznosť urbanizmu na životné prostredie

Prvú cenu získal jednohlasným rozhodnutím poroty slovenský ateliér WHAT ARCHITECTS (SK) v spolupráci so štúdiami Beth GaliBB+GG a LABANC.STUDIO zo Španielska. Vo štvrtok 8. septembra odovzdali predstavitelia developera ceny zástupcom jednotlivých ateliérov. Developer plánuje s víťazom pokračovať v príprave projektu. Vzhľadom na povoľovacie procesy a potrebné zmeny počíta so začiatkom premeny územia najskôr v horizonte piatich rokov.

Jedným z rozhodujúcich kritérií bola pre porotu najmä kvalita urbanistického riešenia v nadväznosti na ochranu životného prostredia, biodiverzitu miesta a širšej krajiny. Porota posudzovala tiež, či návrhy potvrdzujú inklúziu obyvateľov  s prírodou, udržateľnú mobilitu a výstavbu. Kľúčová bola zároveň kvalita architektonického riešenia bývania.

Situácia v území Viedenskej cesty v Bratislave.
Situácia v území Viedenskej cesty v Bratislave. | Zdroj: YIT SLOVAKIA

Podľa predsedu odbornej poroty a riaditeľa Urban a biznis developmentu YIT Slovakia Radka Pšeničku je víťazný návrh jedinečným konceptom ako prirodzenou cestou rozvíjať charakter tohto zeleného priestoru pri Viedenskej ceste a novú potrebnú funkciu bývania. „Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka,“ vysvetlil Pšenička.

Návrh rozvíja územie pre potreby rekreácie a pobytu obyvateľov zóny. Tzv. zelené zálivy prepájajú prírodný priestor zelene s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor.

Samotné vnútrobloky zároveň poskytujú poloverejný priestor nevyhnutný na vytvorenie dobrých susedských vzťahov obyvateľov zóny. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov zóny sú umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti budú aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne.

Park v novej štvrti pri Viedenskej ceste.
Park v novej štvrti pri Viedenskej ceste. | Zdroj: YIT SLOVAKIA

Bývanie nie sú len obytné objekty

Architekt Tomáš Labanc pôvodom zo Slovenska vedie vlastné štúdio v španielskej Barcelone a spolupracoval na víťaznom návrhu. Zadanie bolo špecifické a nepristupovali k nemu štandardným spôsobom. Územie si analyzovali a zistili, čo pozitívne ponúka a preniesli tieto hodnoty do architektúry a urbanistického návrhu.

„Alfa a omega celého návrhu je blízky Pečniansky les, citlivý prístup ku okoliu a trošku „odobranie váhy“ architektúry ku okolitej krajine,“ povedal pre ASB  Labanc. Cieľom nebolo vytvoriť uzatvorenú komunitu a monotónne celky, ale štvrť otvoriť hmotovo aj tvarovo.

V spolupráci so štúdiom Beth GaliBB+GG vniesli do návrhu citlivosť k prostrediu a otvoriť exteriér ľuďom, vniesť do neho istú formu romantiky a estetiky, aby si uvedomili, že bývanie nie je len o bytovej jednotke. Jeho súčasťou je okolie a verejný priestor. Verejné priestory sú zamerané na krajinu a pekným prvkom sú aj zálivy, ktoré vytvárajú polootvorené-polozatvorené priestory, ktoré dokážu ponúknuť širokú škálu aktivít.

Vnútroblok v novej štvrti pri Viedenskej ceste.
Vnútroblok v novej štvrti pri Viedenskej ceste. | Zdroj: YIT

 

Územie pri Viedenskej ceste

Medzinárodná  urbanisticko-architektonická súťaž

LOKALITA: Bratislava-Petržalka

DEVELOPER: YIT Slovakia

ROZLOHA: 3,4 ha

POČET BYTOV: vyše 500 ( z toho 22 mestských nájomných)

PORADIE:

1.WHAT ARCHITECTS (SK) v spolupráci so štúdiami Beth GaliBB+GG a LABANC.STUDIO (ESP)

2.CHYBÍK+KRIŠTOF ASSOCIATED ARCHITECTS (CZ) v spolupráci s Marko and Placemakers

3. PANTOGRAPH ARCHITECTS (SK)