Ortofotomapa areálu Slovenskej akadémie viedna Patrónke v Bratislave.

SAV chce na Patrónke špičkový vedecký kampus, vyhlásila súťaž

Slovenská akadémia vied (SAV) sa rozhodla pre veľkú zmenu svojho rozsiahleho areálu na Patrónke, ktorá je aj významným dopravným uzlom na severozápade Bratislavy.

V spolupráci s ateliérom 2021 vyhlásila v pondelok 27. marca súťaž na stratégiu a budúci rozvoj areálu. Podmienky overila Slovenská komora architektov a súťaž zverejnila na stránke Archinfo.sk.

V tejto súvislosti stojí za zmienku, že slovenská softvérová firma ESET pokračuje v príprave svojho projektu ESET Campus, centra technológií a inovácií, v areáli bývalej Vojenskej nemocnice v inej lokalite na Patrónke. Firma pre ASB ďalej uviedla, že magistrát posudzuje investičný zámer a investor pripravuje podklady pre získanie územného rozhodnutia.

Akadémia potrebuje špičkový kampus pre vedeckú prácu a pridružené aktivity zakomponované do mesta a krajiny. Akadémia ho plánuje viac otvoriť verejnosti a pocit z areálu by mal byť blízky univerzitnému kampusu. Súťaž je dvojetapová, verejná, projektová a predmetom súťaže je urbanizmus, krajinná architektúra a priestorové plánovanie. Na výstavbe súčasného areálu v kopcovitom teréne sa podieľali významní slovenskí architekti.

O súťaži 

Prvá etapa súťaže bude anonymná, druhá bude neanonymná s osobnou účasťou. Porota vyberie 2 až 4 účastníkov, ktorí v 2.etape rozpracujú svoje návrhy na základe usmernení poroty a expertov.

Lehota na predloženie návrhov do 1.etapy je 23.jún do 15.00 hod., predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je 21. júl 2023. Lehota na predloženie návrhov do 2.etapy je 7.november do 15.00 hod., predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je 30. november 2023.

Nový urbanistický návrh by mal umožniť zvýšenie kapacít v areáli. Súťažiaci by mali definovať rozvojové plochy a priestory pre budovy, ktoré chýbajú alebo sú riešené provizórne. V pláne je vybudovanie internátu pre doktorandov, štartovacích bytov pre mladomanželov či hotela. Kampus má fungovať ako park s upokojenou dopravou, majú pribudnúť pešie prepojenia s ESET CAMPUS-om a so zoo.

V súťažných podmienkach sa uvádza, že SAV má záujem, aby urbanistická štúdia, ktorá bude spracovaná na základe víťazného návrhu, slúžila ako interne prijatý masterplan–vízia pre budúci rozvoj a transformáciu areálu. Vzhľadom na to, že SAV má kontrolu nad územím areálu a aktuálne platná regulácia územným plánom sa nejaví ako limitujúca, predbežne sa neuvažuje o iniciovaní jeho zmeny.

RIADNI ČLENOVIA POROTY

Nezávislí od vyhlasovateľa:

  • Michal Kohout, autorizovaný architekt ČKA, predsedaporoty
  • Pavol Paňák, autorizovaný architekt SKA
  • Petr Pelčák, autorizovaný architekt ČKA
  • Martin Berežný, autorizovaný architekt SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Pavol Šajgalík, predseda SAV

NÁHRADNÍCI POROTY

Nezávislí od vyhlasovateľa:

Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Henrieta Moravčíková, vedúca oddelenia architektúry v Historickom ústave SAV