Riešené územie na Mlynských Nivách.

Bratislavský downtown sa má rozšíriť. Mesto pripravuje urbanistickú štúdiu zóny Mlynské nivy

Partneri sekcie:

Mesto zverejnilo jej návrh zadania. V území brownfieldov s priamym dotykom k centru, má vzniknúť štvrť na princípoch 15 minútového mesta, s blokovou zástavbou aj mestským bulvárom. Môže v ňom bývať vyše 20-tisíc ľudí.

Pripomienky na zverejnený návrh zadania môžu dotknuté subjekty a verejnosť posielať od 9. januára do 7. februára 2023.

Štúdia zladí záujmy vlastníkov a verejný záujem

V území je viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Pred zmenami územného plánu bude vytvorená štúdia, podľa ktorej nová štvrť vznikne. Štúdiu koordinuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

Je to príležitosť, aby boli skoordinované záujmy vlastníkov pozemkov  doplnené o verejný záujem obyvateľov, o potrebnú vybavenosť ako sú školy, zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti či parky a zeleň.

MIB riešené územie
MIB riešené územie | Zdroj: MIB

Keď minulý rok vyhodnotilo hlavné mesto výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania, prišlo v lokalite Mlynské nivy 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu.

Aby boli zladené záujmy žiadateľov, verejný záujem a zároveň koordinované širšie súvislosti v území, pripraví urbanistickú štúdiu MIB v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov.

Súčasťou zóny bude mestský bulvár

Predkladané návrhy zmien územného plánu môžu do územia priniesť dvojnásobok bytov oproti kapacite s ktorou uvažuje platný územný plán mesta, čo by znamenalo, že štvrť môže priniesť byty aj pre viac ako 20-tisíc obyvateľov. Štúdia preto preverí možnosti transformácie územia v nadväznosti na jestvujúce obytné štruktúry, zhodnotí limity územia a stanoví pravidlá a koncepciu ďalšieho rozvoja územia.

Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti v rámci verejného priestoru navrhovaný atraktívny mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklo trasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá.

Developer YIT Slovakia pripravuje polyfunkčnú zástavbu s parkom v novom mestskom centre Bratislavy v lokalite Mlynské Nivy.
Developer YIT Slovakia pripravuje polyfunkčnú zástavbu s parkom v novom mestskom centre Bratislavy v lokalite Mlynské Nivy. | Zdroj: Sadovsky&Architects

Bulvár majú dopĺňať komorné námestia s utlmenou dopravou a vzájomne prepojenými ulicami. Mlynské nivy majú byť štvrťou s blokovou zástavbou, ktorá charakterom reflektuje industriálnu stopu v území a živým parterom. Vznikne tu tiež sieť verejných parkov, ktoré podporia adaptáciu na zmenu klímy.

Dôležité je dobré prepojenie k nábrežiu Dunaja, tiež na zónu Zimný prístav, zónu Chalupkova, Ružová dolina a Prievoz. Na základe spripomienkovaného a odsúhlaseného zadania začne MIB pripravovať návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy. Po spracovaní bude štúdia predložená mestskému zastupiteľstvu.

Územie Mlynské nivy

je na rozlohe 138 hektárov a je vymedzené ulicou Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná.  Z hľadiska územného plánu ide o územia areálového charakteru komplexov občianskej vybavenosti, najmä s bývalými skladmi a pozostatkami tovární. Okrem veľkej ucelenej rozlohy vo vnútornom meste, územie je vhodné pre rozvoj aj vďaka tomu, že je v ňom vytvorená technická infraštruktúra a tiež plánované pripojenie do systému koľajovej dopravy.