160620 Malacky Panels 1 Up – kopia
Galéria(5)

Silná identita greenfieldu. Na lúke pri Malackách nevyrastie priemyselný park, ale moderná štvrť

Vytvoriť novú štvrť na zelenej lúke je výzva. O to väčšia, ak ju developer vníma ako miesto, ktoré má byť atraktívne, diverzné a tvorené pre všetkých.

Pôvodne sa mal v danej lokalite nachádzať priemyselný park, z čoho zišlo. V roku 2014 došlo k zmene územného plánu z priemyslu na bývanie a v roku 2017 bola spoločnosťami Horfin zo skupiny Hornex a GK Team, ktoré boli vlastníkmi pozemkov, v spolupráci s developerskou spoločnosťou Imagine Development vypísaná vyzvaná urbanistická súťaž na riešenie územia.

Oslovených bolo 5 architektonických ateliérov – 3 zahraničné (Španielsko, Nemecko, Švédsko), 1 „zmiešaný“ (Slovensko/Holandsko) a 1 slovenský. Víťazný návrh ateliéru Hellweg Urban Concept z Berlína vytvoril novú štvrť s centrálnym námestím a so zohľadnením časového aspektu postupného rozvoja.

160620 Malacky Panels 1 Up – kopia
V návrhu je kladený dôraz na správne riešenie krajinného urbanizmu.
Vizualizácia, Mayer, Malacky.
Cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú štvrť.
Projekt Mayer sa nachádza neďaleko Bratislavy.

O rok neskôr bol Imagine Development oslovený jedným z vlastníkov (HORFIN) s ponukou partnerského vstupu do projektu. Kľúčovou otázkou bolo, ako vytvoriť z takmer 29 hektárového územia miesto aktívneho komunitného života, živú štvrť, ktorá bude schopná čeliť výzvam budúcnosti, no jej úplné dokončenie sa predpokladá až niekedy okolo roku 2030.

Mal by to byť projekt, ktorý sa citlivo začlení do mesta a okolitej krajiny – fyzicky, sociálne aj environmentálne. Cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú, živú a atraktívnu štvrť, ktorá priláka pestrú paletu ľudí so zmyslom pre zdravý a udržateľný spôsob života.

V návrhu je kladený dôraz na správne riešenie krajinného urbanizmu.
V návrhu je kladený dôraz na správne riešenie krajinného urbanizmu. | Zdroj: Imagine Development

Participatívne procesy

„Územie je pole ,neoranéʻ. Oslovili sme mesto Malacky, aby sa s nami spolupodieľalo na tvorbe miesta. V spolupráci s Milotou Sidorovou sme prizvali tím expertov z oblastí ako klimatické zmeny, komunitné plánovanie, sociológia, gendrová rôznorodosť, mobilita, biodiverzita či architektúra. Spoločne s nimi sme pripravili trojdielny workshop, kde sme sa postupne rozprávali a odkrývali potreby všetkých,“ vysvetľuje proces tvorby aktívnej štvrte architekt Boris Hrbáň z Imagine Development. Keďže sa projekt bude rozvíjať dlho, architekti vypracovali aj systém pre dočasné využívanie jednotlivých plôch.

Projekt Mayer sa nachádza neďaleko Bratislavy.
Projekt Mayer sa nachádza neďaleko Bratislavy. | Zdroj: Imagine Development

Prvá časť workshopu zahŕňala samosprávu, aktívne združenia a skupiny v Malackách. V druhej bola výrazná participácia priamych účastníkov a tretia bola už prezentáciou výsledkov, respektíve odporúčaní expertov.

Z workshopu vznikla približne 200-stranová správa s podrobnými odporúčaniami, na základe ktorých investor následne v spolupráci s britským ateliérom Ash Sakula Architecs spracoval urbanistickú štúdiu. Podľa nej vznikol podrobný územný plán zóny. 

Rôznorodosť ako základ

V rámci navrhnutej urbanistickej štruktúry sa počíta s približne 4-tisíc obyvateľmi. To je príliš veľa na to, aby to bola jednotná štvrť v zmysle charakteru výstavby. Z toho dôvodu boli navrhnuté rôzne typológie a veľkosti bývania tak, aby bola čo najrozmanitejšia, a to ako urbanisticky, architektonicky i sociálne. Ako prvé by sa mali začať rozvíjať bloky s pozemkami pre rodinné domy a individuálnu bytovú výstavbu.

Nasleduje developovaná výstavba rodinných domov v dvoch úsporných a efektívnych formách – v radovej zástavbe a komunitne ladenom mikrosusedstve. „Myslíme si, že aj bývanie v rodinných domoch by malo byť ekonomicky dostupné a sociálne udržateľné. Architektúra individuálnej výstavby bude čiastočne regulovaná. Chceme, aby mali ulice svoj charakter, neznetvorený napríklad rôznymi plotmi,“ vysvetľuje Boris Hrbáň.

Cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú štvrť.
Cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú štvrť. | Zdroj: Imagine Development

V zóne je vytvorené centrálne námestie, ktoré by malo byť obklopené malomestskou výstavbou v dobre uchopiteľnej mierke 4-podlažných domov. Návrh územia je zároveň dostatočne flexibilný, aby v priebehu času vedel v primeranej kvalite reagovať na meniace sa požiadavky a podmienky.

Smerom k diaľnici dochádza k prirodzenému odhlučneniu prostredníctvom návrhu občianskej vybavenosti (vývojové pracoviská, hotel, priestory pre menšie firmy). V lokalite kladú tvorcovia dôraz na správne riešenie krajinného urbanizmu, a dopravy od peších ťahov, cyklotrás cez lávku ponad diaľnicu až po samotné cesty, ich charakter a napojenie na diaľnicu.

Rovnako dbajú aj na dôležitú komerčnú, ale aj sociálnu vybavenosť, akou je škôlka, škola či seniorské zariadenie. Okrem bežnej bytovej výstavby je v návrhu vytvorený priestor aj pre malé cohousingové projekty alebo pre projekt „bývania pre pokročilých“. Ten má charakter „klasického“ bývania pre 55+, určeného pre tých, ktorí chcú mať okolo seba podobných ľudí, patriť a zapájať sa do komunitného života podľa svojej potreby aj vo vyššom veku. „Tvoríme to tak, akoby sme tam bývali my,“ vysvetľuje Hrbáň.

Štvrť je navrhnutá ako miesto na aktívny komunitný život. Neprináša len bývanie, ale aj pracovné príležitosti, služby a kvalitné verejné priestory. Dnes má developer v rukách Rozhodnutie o umiestnení stavby pre prvú časť cestnej a technickej infraštruktúry a Rozhodnutie o umiestnení stavby pre cyklotrasu Duklianskych hrdinov – Na majeri. S výstavbou infraštruktúry plánuje začať na jar.

Mayer, Malacky

Developer: Imagine Development pre GK Team a HORIMA
Investor: GK Team a HORIMA (spoločný podnik HORFIN a Imagine)
Architekti: Hellweg Urban Concept, Berlín; Ash Sakula Architects, Londýn
Partner pre výstavbu: HORNEX
Plánovaný začiatok výstavby: infraštruktúra 2023
Rozloha: 282 565 m2

Článok sme uverejnili v časopise ASB 11-12/2022