Pobytové schody na Námestí Republiky v Bratislave

Námestie Republiky v Bratislave bude mať pobytové schody

Námestie Republiky v mestskej časti Petržalka, ktoré ako verejný priestor s rozlohou 75 200 m2nemalo dlhé roky vlastnú charakteristickú tvár, čaká postupná obnova.

V súčasnosti je toto lokálne centrum skôr známe ako miesto rôznych stretnutí občanov a športový priestor pre skejtbordistov a cyklistov rôzneho veku v susedstve vodnej plochy Chorvátskeho ramena a budúcej električkovej trate.

Riešenie priniesla súťaž na spracovanie urbanisticko-krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie. Námestie má potenciál byť centrálnym zhromažďovacím priestorom v Petržalke. Plánovaná obnova bude rozdelená do viacerých etáp, pretože Námestie Republiky je jedným z najväčších verejných priestorov v mestskej časti.

Súťažou sa podarilo nájsť koncept funkčného a atraktívneho verejného priestoru pre každodenný život, ktorý vie slúžiť aj ako miesto pre príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia.

Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom Bratislava a mestskou časťou Petržalka. Jej víťazom sa stal bratislavský ateliér Gro architekti. Ich návrh podľa poroty ponúka realizovateľný koncept, ktorý rešpektuje charakter Petržalky. Kvalitné urbanistické riešenie prináša novú identitu verejného priestoru, dostatok zelene, nové riešenie cyklistickej a pešej dopravy, ale aj nové možnosti pre kultúru, šport či relax.

Námestie bude mať tri zóny

Porota na návrhu ocenila, že preberá existujúci geometrický kontext Petržalky. Nové Námestie Republiky je podľa poroty zasadené v zeleni a na obdĺžnikovej ploche vhodne koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia doplniť ďalšími.

Námestie formujú dva hlavné komunikačné ťahy, a to Jiráskova ulica a chodník pre peších medzi železničnou stanicou a plánovanou električkovou zastávkou.

„Námestie sa tak prirodzene delí do troch častí – skatepark, časť určenú pre spoločenské akcie s kaviarňou a verejnými toaletami, a zónu v okolí novej fontány, kde sme umiestnili stánok so zmrzlinou a cyklokiosk. Medzi týmito tromi plochami s kľúčovými funkciami sa nachádzajú relaxačné zóny so zeleňou,“ priblížil Juraj Palovič z ateliéru Gro architekti.

Prioritne sa upraví centrum námestia, kde pribudne pódium, menší objekt pre kaviareň s verejnými toaletami a technickým zázemím pre spoločenské akcie.  V ďalších fázach projektu sa revitalizujú zelené plochy a okolie Chorvátskeho ramena, ako aj obľúbený skatepark.

Víťazný návrh Námestia Republiky v Bratislave od gro architekti.
Víťazný návrh Námestia Republiky v Bratislave od gro architekti. | Zdroj: MIB

Na námestí bude psia lúka aj skatepark

Gro architekti v návrhu prichádzajú s nápadom, že umiestnenie skateparku v rámci spojitého námestia ponecháva zelenú plochu pri Chorvátskom ramene voľnú, čo umožní do budúcna riešiť zelenú líniu, ktorá je prítomná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena, a ktorá sa v bode dotyku námestia zväčšuje. Okolité zelené plochy tak vyvažujú spevnenú centrálnu plochu.

Aktuálne nie je naplno využitý ani potenciál vodnej plochy, čo majú zmeniť  pobytové schody a lepší prístup k vode priamo z námestia. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na psiu lúku. Súčasťou námestia má byť aj drobná občianska vybavenosť.

Návrh prináša aj kvalitné riešenia pre zlepšenie bezpečnosti v dopravnej situácii pre chodcov a cyklistov. Pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov aj nové cyklochodníky.

V nasledujúcich rokoch prejde úpravami aj blízke okolie Námestia republiky, čo celkovo zvýši atraktivitu verejných priestorov v tejto mestskej časti. Neďaleko námestia už dnes vyrastá električková trať prepájajúca centrum mesta s novou polyfunkčnou zónou Janíkov dvor, ktorého podobu MIB zverejnil začiatkom júla. Plánované štyri lávky cez Chorvátske rameno zas prispejú k zlepšeniu pešieho pohybu po najväčšom sídlisku v strednej Európe.

K požiadavkám patril kvalitný mobiliár

Na začiatku revitalizácie Námestia republiky sa uskutočnil participatívny proces, ktorého cieľom bolo zistiť, ako tento verejný priestor využívajú rôzne skupiny obyvateľov. Obsahoval aj otázky o predstavách o budúcej podobe námestia. Do participácie sa zapojilo 1141 respondentov. Získané informácie boli podkladom pre zadanie architektonickej súťaže.

Všetky základné požiadavky, ktoré obyvatelia v participatívnom procese pomenovali, ako lepší prístup k Chorvátskemu ramenu, rozšírenie spevnenej plochy pre organizáciu verejných podujatí, doplnenie kvalitného mobiliáru a zázemia pre kultúrne a športové aktivity, zníženie hlučnosti skateparku či zvýšenie bezpečnosti pri priechode cez Jiráskovú ulicu, sa premietli do víťazného návrhu.

„Víťazný návrh od ateliéru gro architekti prezentuje koncept, ktorý umožní kvalitné skĺbenie nárokov na verejný priestor dobre fungujúci počas bežného dňa aj pri konaní spoločenských akcií, ktoré sa tu zvyknú organizovať,“  povedal Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na MIB.

Víťazný návrh Námestia Republiky v Bratislave od gro architekti.
Víťazný návrh Námestia Republiky v Bratislave od gro architekti. | Zdroj: MIB

 

Architektonická súťaž Revitalizácia Námestia Republiky prebiehala v dvoch kolách.

Do 1. kola prišlo 9 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali súťažiaci priestor zapracovať pripomienky od porotcov. Prvé miesto získal ateliér gro architekti, druhé miesto získal architektonický tím Amulet + sustektecl + Veronika Brabcová a tretie young.s architekti.