CNavrhnuté trojdomy, t. j. tri bytové jednotky nad sebou, podporia susedské vzťahy a rozvoj komunity.
Galéria(6)

Južne od Brna vyrastie obytná štvrť s inšpiratívnymi riešeniami

Partneri sekcie:

Takmer štvortisícové Židlochovice, nachádzajúce sa 18 kilometrov južne od Brna, riešili podobný problém ako desiatky menších miest v Česku.

Vysoké ceny nehnuteľností vyháňajú ľudí z metropol do okolitých obcí. Na ich správu je tak vyvíjaný vyšší tlak zo strany developerov, ktorí tu chcú stavať bytové alebo rodinné domy, a tak uspokojiť rastúci dopyt. Z opačnej strany však nejedna radnica čelí aj väčšiemu či menšiemu odporu starousadlíkov, ktorým nie je plánovaná výstavba po chuti.

Udržateľnosť a environmentálne hľadisko

Na úplnom začiatku vznikol multiodborový tím, zložený napríklad z architekta, urbanistu, dopravného špecialistu alebo sociologičky, ktorý pripravil návrh projektu novej štvrte Chytré Líchy.

O výnimočnosti celej iniciatívy svedčí aj skutočnosť, že tento projekt sa stal jediným v strednej a východnej Európe, ktorý podporila významná nemecká agentúra Deutsche Bundesstift ung Umwelt zameraná na pomoc projektom na ochranu životného prostredia. Práve udržateľnosť a environmentálne aspekty plánovanej výstavby boli podľa všetkých zúčastnených alfou a omegou počiatočných úvah.

CNavrhnuté trojdomy, t. j. tri bytové jednotky nad sebou, podporia susedské vzťahy a rozvoj komunity.
Víťazný návrh pracuje so zrozumiteľnými typmi verejných priestorov – námestíčkom, priestorom na stretávanie či ihriskom.
Udržateľnosť, environmentálne hľadisko a sociálna inovácia boli od začiatku základnými piliermi projektu novej štvrte.
Voda je zadržiavaná v lokalite, na okraji pozemku vznikne mokraď
C 08 Parkoviste min scaled 1

„Je potrebné myslieť dopredu a počítať napríklad so zmenou klímy a vysychaním krajiny. S využitím moderných riešení chceme v tomto duchu pracovať napríklad so zadržiavaním a využívaním dažďovej vody v lokalite,“ vysvetlil Jan Bárta z Centra pasívneho domu, ktoré je partnerom projektu.

Výber architekta

Po štúdii realizovateľnosti a technickom riešení projektu nasledovalo výberové konanie na najlepšiu urbaisticko-architektonickú štúdiu, ktorého sa zúčastnilo päť popredných tuzemských architektonických kancelárií – Kogaa studio, MS plan, ateliér Ing. arch. Dalibor Borák, Projektil Architekti a Pelčák a partner architekti.

A práve návrh posledného menovaného sa stal rozhodnutím sedemčlennej odbornej komisie tým najlepším. „Víťazný návrh počíta z veľkej časti s trojdomami, presnejšie s tromi bytovými jednotkami nad sebou, pričom každá má vlastný vchod.

Taká koncepcia bude mať pozitívny presah do sociálnej oblasti. Vďaka tesnému susedstvu jednotlivých domov sa môže vytvárať ucelená komunita,“ načrtol dôvody rozhodnutia architekt Židlochovic Pavel Jura. Modrozelená infraštruktúra prechádza celým návrhom, čo nepochybne teší iniciátorov projektu. Dominantným prvkom je hlavná ulica lemovaná stromami, zeleň sa nachádza aj okolo všetkých bytových jednotiek.

Nezabudlo sa ani na zelené strechy, ktoré výrazne spomalia odtok vody a umožnia jej spätné odparovanie do ovzdušia. Štvrť by mala čo najviac zrážkovej vody využiť na prevádzku nehnuteľností, počas prívalových dažďov ju, naopak, bezpečne odviesť mimo pozemok. Víťazný návrh počíta aj s výrazným využitím fotovoltiky.

„Na strechách vrátane krytých parkovísk by mali byť umiestnené fotovoltické panely. Celá lokalita bude technicky pripravená tak, aby tu v budúcnosti mohli fungovať ako klasické energetické koncepty, tak aj inovatívne energetické spoločenstvá, energetické komunity i ďalšie modely. Štvrť bude zároveň pripravená na nástup elektromobility. Nabíjacie stanice budú umiestnené pri spoločných parkovacích plochách,“ uviedol koordinátor projektu Chytré Líchy a zakladateľ Centra pasívneho domu Jan Bárta.

Víťazný návrh pracuje so zrozumiteľnými typmi verejných priestorov – námestíčkom, priestorom na stretávanie či ihriskom.
Víťazný návrh pracuje so zrozumiteľnými typmi verejných priestorov – námestíčkom, priestorom na stretávanie či ihriskom. | Zdroj: Pelčák a Partner architekti

Štvrť bez áut

Do lokality by mali auta prichádzať čo najmenej, počíta sa s centrálnymi parkoviskami na okrajoch. To všetko medzi miestnymi obyvateľmi vzbudilo veľké diskusie. Panovali obavy, že im budú noví susedia parkovať pred domami.

„Z tohto dôvodu bude oproti pôvodnému návrhu znížená bytová zástavba v Líchach, kapacity parkovísk na okraji ale zostanú rovnaké. K redukcii zástavby sme pristúpili aj pre pripomienky súčasných obyvateľov obávajúcich sa obmedzenia výhľadov z ich domovov. V území zároveň zostane rezerva na prípadné rozšírenie parkovacích plôch, pokiaľ by sa ukázalo, že je to nutné,“ spresnil starosta.

V lokalite sa počíta ako s rodinnými domami, tak aj so štartovacími bytmi pre mladých či bytmi vhodnými pre seniorov. Vedenie Židlochovíc dúfa, že sa im modernou výstavbou podarí prilákať aj zástupcov profesií, ktorých je v obci málo – lekárov, učiteľov a ďalších odborníkov.

Víťazný návrh počíta taktiež s komunitným hubom, fitnes parkom, coworkingovými priestormi, detským ihriskom, spoločnými dielňami či komunitnými záhradami. S výstavbou by sa malo začať v roku 2022, ľudia by tu mohli osláviť prvé Vianoce už v roku 2023.

Chytré Lichy

Zadávateľ: Mesto Židlochovice
Autori víťazného návrhu: Pelčák a partner architekti
Predpokladané zahájenie výstavby: 2022
Daniel Zeman