Kodaň, Parking House

Kodaň chce byť mestom bez áut

Ako prinavrátiť do ulíc zeleň a pretvoriť parkovacie plochy na pobytové? Dajú sa tieto autá presunúť do parkovacích domov, ktoré by zároveň slúžili obyvateľom ako miesta oddychu? Predstavujeme vám koncept Copenhagen Car Free(dom) od JAJA Architects.