Ilot Queyries v Bordeaux
Galéria(22)

Bez kontextu novostavby atypických tvarov v Bordeaux nepochopíte

Aktuálna realizácia bytovej výstavby v Bordeaux je ako stránka vytrhnutá zo stredu knihy. Chápeme, že za ňou stojí istý význam a reputácia tvorcu, no napriek tomu je pre nás jej posolstvo bez kontextu neuchopiteľné.

To preto, že Ilot Queyries je potrebné chápať ako detail veľkého celku. Vznikajúce novostavby atypických tvarov sú totiž súčasťou oveľa širšieho plánu.

O tom, čo by vlastne malo vyrásť na východnom nábreží Bastide Niel, sa nielen v Bordeaux hovorilo dobrého pol storočia. A neboli to vždy príjemné debaty, pretože zanedbané továrenské sklady, depozity železničného materiálu, doky a kasáreň boli presným opakom starostlivo udržiavaného historického centra, pamiatkovo chráneného ako súčasť historického a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ilot Queyries
Ilot Queyries
Ilot Queyries v Bordeaux
Ilot Queyries v Bordeaux
Ilot Queyries
Ilot Queyries v Bordeaux
Ilot Queyries
Ilot Queyries

Rieka Garonne slúžila ako bariéra a vo svojich meandroch vizuálne oddeľovala dva úplne odlišné svety. Jeden bol známy všetkým z pekných pohľadníc, lákajúci svojou ušľachtilou architektúrou a pestrou históriou cestovný ruch. A potom tu bol ten druhý, za riekou. Svet, ktorý nikto vidieť nechcel a ktorý v podstate funkčne zanikol a odumrel už dávno, spolu s ťažkým priemyslom, riečnou a nákladnou železničnou prepravou i uhlím.

Plán nového začiatku

Nepochopiteľné bolo vlastne už len to, že obe tieto priepastne odlišné dimenzie od seba delilo 100 metrov šírky rieky. A zatiaľ čo na strane s Katedrálou Saint-André, prekrásnou bránou Porte Cailhau alebo Bazilikou Saint-Michel by ste neľutovali čas na večerné romantické prechádzky, na opačnej strane by ste nechceli byť po zotmení ani ako diváci hororu.

Rok 2009 priniesol veľké zmeny, po ktorých radnica v Bordeaux s istou ťažkopádnou zotrvačnosťou nechala strhnúť väčšinu starých budov priemyselných a vojenských areálov. A do popredia sa mohla prepracovať odvážna vízia: „master-planning“ novej štvrte. Takej Bastide Niel, akou už mala hodných pár rokov byť.

Treba povedať, že mesto Bordeaux ako celok vo svojom intraviláne fungovalo vcelku dobre. Ale čo keď sa vnútri zastavaných zón na dohľad od centra otvorí 35 hektárov potenciálnych stavebných parciel? Je to ohromná príležitosť, ako niečo zmeniť, a zároveň rovnako veľká šanca, ako zopakovať staré chyby.

Architekti zo štúdia MVRDV, víťazi súťaže kreatívnych návrhov, si jednoznačne vybrali priestor na zmenu k lepšiemu. Ich projekt vypracovaný pre celú uvoľnenú oblasť je ohromný ako z hľadiska popisnej veľkosti, tak aj šírky záberov riešených otázok. Čo je z neho zrejmé?

To, že Bastide Niel sa má stať novou pýchou celého Bordeaux. Klenotom súčasnej rezidenčnej architektúry, európskou jednotkou v inováciách, inšpiráciou, príkladom zeleného mesta budúcnosti, špičkou stavebnej ekológie.

Ilot Queyries
Ilot Queyries | Zdroj: Ossip van Duivenbode

Reziliencia, adaptácia, mitigácia

Úloha MVRDV rozhodne nie je jednoduchá, pretože z ničoho vytvára veľmi konkrétne štruktúrovanú hodnotu. Komplex štvrte, ktorá so svojím zmiešaným programom a pestrou zástavbou nadviaže na zvyšok historického mesta a ktorá ponúkne bezpečné intímne zákutia, denné svetlo v zástavbe, čerstvý vzduch v kaňonoch ulíc a zeleň v hustote netypickej pre zodpovedajúci urbánny celok.

Udržateľnosť je tu akcentovaná v každom detaile: počíta sa s vodnými prvkami, ktoré budú absorbovať a vsakovať zrážkovú vodu a využívať ju na zálievku i ochladzovanie životného priestoru, ako aj so stromami, ktoré budú čistiť vzduch, tlmiť hluk, zachytávať prach a vyrábať kyslík.

Ilot Queyries v Bordeaux
Ilot Queyries v Bordeaux | Zdroj: Ossip van Duivenbode

Architektúra tu odráža tú najlepšiu prax reziliencie, čo je odolnosť proti náhlym odchýlkam a výkyvom klimatických zmien. Napríklad? Bastide Niel stojí v záplavovej zóne rieky Garonny a bude vytvorená tak, aby zvýšený hladinový stav alebo povodňový rozliv život vnútri nezastavil.

Postarajú sa o to rozlivy a poldre, systémy tôní a prepadov. Domy, nejednotné svojou stavebnou realizáciou, v plánoch architektov reagujú na efekt tepelných ostrovov, pracujú so zvýšenou odrazivosťou svetelných lúčov zo svetlých povrchov striech. A okrem mitigácie je tu i priestor na adaptáciu.

Pripravené sú zámery na budovanie drevokonštrukcií podlubia a terás, ktoré sú vo svojom princípe recyklovateľné. K tomu záhrady a parky, koridory ulíc široké 6 – 10 metrov, zrovnoprávňujúce peších s cyklistami. Podobu a podstatu tejto novej štvrte pritom korigujú vnútorné environmentálne pravidlá ovplyvňujúce stavebné nastavenie.

Ilot Queyries
Ilot Queyries | Zdroj: Ossip van Duivenbode

Každý byt by tu napríklad mal mať zaistené dve hodiny priameho slnečného svetla denne. Ako túto proklamáciu dosiahnuť? Napríklad nerovnakou výškou budov, ktoré si v blokoch vzájomne nebudú tieniť, ich zasunutím či vystúpením z radu, či znížením/zvýšením výšky až o 15 metrov, ako aj sklonom striech, ktorý sa pohybuje od 14 – 45°.

Plánovať niečo takéto na jedinej stavbe pritom môže byť vyčerpávajúcou hrou, v Bastide Niel však tieto kalkulácie realizovali ľudia z MVRDV pre 3 400 plánovaných bytových jednotiek, apartmánov a sociálnych bytov. Pripočítajme k tomu zakomponovanie ďalších 27 500 m2 obchodných priestorov, 25 000 m2 zamýšľaných administratívnych a správnych budov, 13 500 m2 dielní, opravovní a kliník a 54 000 m2 kultúrnych inštitúcií, knižníc, komunitných a opatrovateľských centier – to všetko na 144 blokoch a parcelách.

Z toho celkom jasne vyplýva, že Bastide Niel je projektom, aký sme v Európe ešte nevideli. A až keď si uvedomíme ťažko uchopiteľnú šírku tohto pripravovaného celku i hĺbku takéhoto komplexného zámeru, môžeme začať v kontexte chápať aktuálnu podivnosť projektu Ilot Queyries.

Ilot Queyries v Bordeaux
Ilot Queyries v Bordeaux | Zdroj: Ossip van Duivenbode

Jedna stránka z knihy, ktorá sa ešte len píše

Ilot Queyries je totiž iba čriepkom celej budúcej Bastide Niel. Je jej prvou realizáciou, úvodným počinom a praktickou ukážkou toho, ako bude vyzerať celá udržateľná štvrť v Bordeaux. Preto sama osebe Ilot Queyries ešte nedáva zmysel.

Jej rôzne skosené strechy a nepravidelné dimenzie jednotlivých objektov v bloku vyzerajú nahodilo a nepatrične. V tejto realizácii totiž vidíme len jeden jediný blok zo 143 ďalších, ktoré tu ešte vzniknú a budú naň priestorovo a funkčne nadväzovať.

Ilot Queyries v Bordeaux
Ilot Queyries v Bordeaux | Zdroj: Ossip van Duivenbode

Svojím objemom nesie tento jediný blok, združený okolo centrálneho zeleného nádvoria, 282 bytových jednotiek (z toho 128 je vyhradených na sociálne bývanie), doplnených o suterénne parkovacie priestory, komerčné zázemie a strešnú reštauráciu, to všetko sprevádzané štedro zastúpenou zeleňou uprostred spoločne využívaného priestoru.

Pre MVRDV je to skúška a zároveň lekcia. Praktické overenie toho, ako bude ona výživná kombinácia nahustenej zástavby, ekológie, svetla a komfortu moderného bývania na dohľad historického centra fungovať a ako sa dokáže nová štvrť napojiť na staré predmestia.

Na profile Ilot Queyries sa testujú jednotlivé vyhotovenia striech, funkčnosť a využiteľnosť kombinovaného centrálneho parku-ihriska (ktoré v dĺžke 200 metrov ponúka 5 000 m2 zmiešanej vegetácie), prevádzková údržba celku i optimalizácia fasád.

„Ilot Queyries nám ponúkol možnosť otestovať naše predstavy v praxi a poskytol nám tie najlepšie podklady na ďalšie pokračovanie v realizácii celého Bastide Niel,“ uzatvára Winy Maas, šéfarchitekt MVRDV. Ilot Queyries nie je cieľ, je to iba začiatok.

Ilot Queyries Apartment Building

Miesto: Bastide Niel, Bordeaux, Francie
Architektonické štúdio: MVRDV
Vedúci projektu: Winy Maas
Projektový tím: Bertrand Schippan, Jeroen Zuidgeest
Dizajnérsky tím: Nils Christa, Marie Saladin, Thomas Boerendonk, Roxana Aron, Marco Gazzola, Adam Mierzwa, Florian Hoanen, Antoine Ceunebroucke, Michael Labory, Nicolas Land, Charlotte Kientz, Rouba Daham, Sarah Sioufi
Spolupráca: Flint
Zastavaná plocha: 23 000 m2
Krajinná architektúra: Sabine Haristoy
Generálny dodávateľ: AGROB BUCHTAL
Realizácia: 2021
Investor: Kaufman & Broad, ADIM
Materiály: MVRDV
Radomír Dohnal