Barcelonská superilla
Galéria(6)

Barcelonské superbloky, bezpečné mestské zóny bez áut

Partneri sekcie:

Všetci chceme, aby boli mestá, kde žijeme bezpečné pre nás i naše deti. V Barcelone a Berlíne preto zaviedli koncept superblock (superilla), resp. kiezblok. Čo všetko by mal prinášať obyvateľom a ako vyzerá?

V 21. storočí rapídne rastie záujem o vyššiu úroveň mestského života. Pri navrhovaní nových štvrtí sa tak kladie oveľa väčší dôraz na zakomponovanie kvalitného verejného priestoru a miest na oddych. Čoraz známejší je i koncept ‚Mesta krátkych vzdialeností‘.

Ten posilňuje väzby medzi bydliskom, pracoviskom, oddychovými plochami a službami tak, aby boli pohodlne a rýchlo dostupné peši, na bicykli či verejnou dopravou. Problémom však nastáva vtedy, keď máme už vystavanú mestskú štvrť, kde nebol ponechaný priestor na verejné priestranstvá, parky a detské ihriská. Čo sa dá robiť v takomto prípade?

Dočasné uzatvorenie ulíc

V Barcelone sa rozhodli dočasne uzavrieť niektoré ulice (pomocou ťažkých kvetináčov s rastlinami) a vyskúšať, aký vplyv bude mať na obyvateľov štvrti to, ak sa do tzv. superbloku (priestoru cca 400 × 400 m, ktorý tvorí deväť blokov budov) dostanú len záchranné zložky, taxíky, zásobovanie a automobily rezidentov. Maximálna povolená rýchlosť v oblasti je pritom 10 km za hodinu.

Tieto zóny pôvodne vznikli ako cesty umožňujúce školákom bezpečný prístup do škôl. Po vyhodnotení dosahu na deti i na miestnych obyvateľov sa však zástupcovia mesta rozhodli, že budú s adaptáciou mesta na superbloky pokračovať.

Je vhodné zmieniť, že nejde o prvú snahu o vytvorenie superblokov. Tie už boli predtým vytvorené v štvrtiach Born a Gracia. Ako problém sa však ukázalo súkromné vlastníctvo budov v týchto oblastiach.

Po adaptácii štvrtí sa razantne zvýšilo nájomné v oblasti a starousadlíci boli nútení sa vysťahovať. Rovnaký osud postihol i malých miestnych podnikateľov, ktorí mali v oblasti svoje obchody.

Nové superbloky sú vytvárané v oblastiach, kde pozemky vlastní mesto. To sa navyše snaží nielen o výsadbu nových stromov a dodanie nových prvkov mobiliára v oblasti, ale aj o to, aby mali miestni podnikatelia čas na adaptáciu po zmenách.

Kvetináče v pracej časti snímky.
Kvetináče v pravej časti snímky. | Zdroj: Archív redakcie

Barcelona chce viac obmedziť autá

Pilotný program v štvrti Poblenou sa stal súčasťou projektu Public Commitment for Sustainability 2012 – 2022, ktorý zahŕňa vytvorenie piatich takýchto superblokov (Poblenou, Saint Martí, Les Corts, Plaça de les Glories, Eixample & Hostafrancs).

Salvador Rueda, riaditeľ Barcelonskej agentúry pre mestskú ekológiu, následne oznámil, že ako cieľ vníma vytvorenie 500 takýchto superblokov.

Tie by tvorili takmer 70 percent všetkých barcelonských ulíc. Obmedzenie dopravy v meste by tak malo predĺžiť život miestnym obyvateľom – ročne sa totiž v Barcelone objavovalo až 3 500 úmrtí v dôsledku dlhodobého znečistenia ovzdušia. So zlepšením kvality ovzdušia súvisí i menší výskyt astmy a bronchitídy.

S podobnou myšlienkou sa v súčasnosti pohrávajú napríklad v Seattli či New Yorku, kde by množstvo zelene uľavilo životnému prostrediu a obmedzenie dopravy zase miestnym.

DISE SuperillaPoblenou 20180210 VZ 13 min 2048x1365 1
Barcelona superilla | Zdroj: Archív redakcie

Najďalej sú s implementáciou týchto blokov pravdepodobne v Berlíne, kde tzv. Kiezbloky nájdeme napr. v štvrti Panków. V týchto oblastiach bol rovnako obmedzený vjazd automobilov, čo sa nezaobišlo bez protestu niektorých občanov.

Ak si myslíte, že je nápad takýchto pokojných blokov trochu pritiahnutý za vlasy, verte, že sa dá zájsť ešte oveľa ďalej. Starostka Barcelony Ada Colau totiž predstavila plán super-superbloku, teda oblasti Eixample, v ktorej bude obmedzený vjazd automobilov celkom na 21 ulíc a každý obyvateľ štvrti bude mať najďalej 200 metrov od svojho bydliska zelené námestie či park určený na oddych.

Kvetináče v pracej časti snímky.
DISE SuperillaPoblenou 20180210 VZ 13 min 2048x1365 1
DISE SuperillaPoblenou 20180210 VZ 04 min scaled 1
DISE SuperillaPoblenou 20180210 VZ 01 min 768x512 1
Barcelonská superilla

Zaujala vás idea superblokov? Pozrite si aj oficiálne video k projektu Superilla Barcelona.

Kateřina Dobišková