3 5
Galéria(7)

Súdy, odvolania aj upravený zámer: Projekt v Dúbravke sa po 15 rokoch blíži k stavebnému povoleniu

V centre Dúbravky je naplánovaná zástavba pozemku dlhých 15 rokov. Už v roku 2008 mal v tejto mestskej časti vzniknúť projekt s názvom Pod záhradami - Polyfunkčný komplex, neskôr však bola ohlásená zmena na Polyfunkčný dom Na lúke. Malý projekt od známeho developera Finep dnes žiada o finálne povolenie. Tentokrát ale ide o dobrý zámer, ktorý hlavnému mestu pomôže.

Spoločnosť Finep je v Bratislave spájaná najmä s kontroverznou budovou Premiére na Šancovej ulici. Okrem vežiaka, za vydarený nemožno považovať ani projekt Jégého Alej pri národnej kultúrnej pamiatke – Cvernovky, inak nazývanej aj „Ružový hrad”. Práve okolo tejto vzácnej stavby sa nachádza veľký development s nízkou úrovňou architektúry a ďalšou vežou, ktorá nie je v danom území najvhodnejším riešením. Výnimku z developerského portfólia Finepu však tvorí menší projekt v Dúbravke. 

Práve v tejto mestskej časti čaká na zástavbu pozemok dlhých 15 rokov. Konkrétne ide o plochu v centre Dúbravky pri Dome kultúry. Ohraničená je z východu Saratovskou ulicou, na západe ulicou Pod záhradami, na juhozápade výškovým obytným domom a na severe päťpodlažným domom s administratívnymi a skladovacími funkciami. Južný okraj riešeného územia zase ohraničuje obchodný reťazec Lidl. Táto parcela je dlhodobo využívaná obyvateľmi na prechádzky, venčenia psov a v minulosti tu boli umiestnené kolotoče. 

Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.43.43
3 5
2 5
Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.36.14
Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.43.28
Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.43.56
Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.44.40

Ešte v roku 2008 však bol komunikovaný zámer z názvom Pod záhradami – Polyfunkčný komplex, ktorý prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) a v roku 2012 získal aj územné rozhodnutie. Toto územné rozhodnutie však bolo napadnuté na súde z dôvodu nesúladu s platným územným plánom. 

Nesúlad s územným plánom vznikol z dôvodu, že v období medzi vydaním územného rozhodnutia a jeho správoplatnením nadobudol platnosť nový územný plán Hlavného mesta, ktorý určil iný spôsob výpočtu indexu zastavanosti. Súdne konanie sa tak ťahalo až do roku 2016, kedy Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom potvrdil rozsudok Krajského súdu, ktorý zrušil územné rozhodnutie a vrátil spis späť na konanie na príslušný stavebný úrad.

Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.43.43
Polyfunkčný dom Na lúke | Zdroj: A.LT Archtiekti

Developer tak zámer prispôsobil novému územnému plánu, predložil novú projektovú dokumentáciu a názov premenoval na Polyfunkčný dom Na lúke. Investorom upraveného zámeru je poločnosť ATS plus, a.s., v jej orgánoch však figuruje ako zástupca Finep. Dôvodom zmeny názvu projektu bola podľa spoločnosti podobnosť s názvom stavby Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami Bratislava od spoločnosti Strabag. Ten sa totiž nachádza v susedstve navrhovaného zámeru.

Development sa tak opäť objavil v povoľovacom procese v roku 2017, keď bolo spustené posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Týmto procesom právoplatne prešiel v roku 2018, o rok neskôr získal aj súhlasné záväzné stanovisko od Hlavného mesta. V roku 2020 nasledovalo vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, na ktoré však boli podané odvolania a projekt od Finepu naberal meškanie.

Až dnes, po dlhých pätnástich rokoch od prvotného zámeru, požiadal investor o vydanie stavebného povolenia. Konkrétne ide o tri žiadosti – na hlavný objekt a s ním súvisiace stavby, na úpravy miestnej komunikácie, areálové komunikácie či spevnené plochy a na trafostanicu a distribučné rozvody. 

Snímka obrazovky 2023 06 06 o 22.36.14
Polyfunkčný dom Na lúke | Zdroj: A.LT Archtiekti

V Dúbravke tak po novom môže vzniknúť dvojica sedempodlažných domov A a B s navrhovanou funkciou komercie, bývania a prechodného ubytovania. Jednotky ubytovacieho zariadenia sú definované ako štúdiá. Ubytovacie zariadenie je umiestnené v sekcii A na 1. až 5. nadzemnom podlaží so vstupom a recepciou. Byty sa tu budú nachádzať na 6. až 7. nadzemnom podlaží – navrhovaných je 15 jednotiek (4 jednoizbové, 10 dvojizbových a 1 štvorizbový) a 43 štúdií (všetky jednoizbové).

V dome B sa budú nachádzať len bytové jednotky v počte 50 nehnuteľností – 16 jednoizbových, 22 dvojizbových, 10 trojizbových a 2 štvorizbové. Komerčné priestory o rozlohe 186 metrov štvorcových budú umiestnené nad terénom na úrovni prvého podzemného podlažia. Nachádzať sa tu budú dva obchodné priestory. 

Oba objekty budú mať dve podzemné podlažia. Na ich úrovni sa navrhuje parkovanie, ale aj technické a spoločné priestory. Nároky na statickú dopravu sú riešené v celkovom počte 113 parkovacích miest, z čoho bude 29 stojísk medzi blokmi A a B, desať na teréne v rámci areálu a zvyšný počet bude situovaný v podzemnej garáži. 

Prístup bude zabezpečený z ulice Pod záhradami aj z ulice Saratovská. Dopravné napojenie je navrhované z ulice Pod záhradami a súčasťou projektu je aj úprava danej komunikácie. Medzi navrhovaným polyfunkčným objektom a predajňou Lidl sa navrhuje široká areálová komunikácia s verejným prístupom v režime obytnej zóny, ktorá prepojí okolie so zastávkou električky na Saratovskej ulici. 

2 5
Polyfunkčný dom Na lúke | Zdroj: A.LT Archtiekti

Architektonickú podobu zámeru navrhla česká kancelária A.LT Architekti, ktorá má projekt vo svojom portfóliu. Ide pritom o jednoduchý výraz stavieb, používa sa jeden motív fasády a obvodové steny sú prepojené s plastickými balkónmi, ktoré umožňujú veľkorysé vyzdvihnutie obytnej plochy bytov do exteriéru.

Pergola medzi budovami je masívne ozelenená, jej konštrukcia je oceľová. Úprava parterov vychádza z konštrukčného rastru objektu, na osnove rastru je založený koncept návrhu záhradných úprav. Strecha je navrhnutá ako plochá.

Stavba by sa mala realizovať ako celok, nebude delená na etapy. Podľa žiadosti o stavebné povolenie je predpokladaný termín dokončenia stavby (uvedenie do prevádzky) v poslednom mesiaci roku 2025. Predpokladané finančné náklady sa pohybujú na úrovni 10,2 milióna eur. 

Na rozdiel od iných projektov spoločnosti, Polyfunkčný dom Na lúke je vhodný do danej lokality umiestnením, architektúrou aj funkciou. Scenár z minulosti by sa tak opakovať nemal. Na konci tejto dlhej cesty však projekt čaká posledná skúška v podobe získania stavebného povolenia. Nakoľko oň požiadal v posledných dňoch, teoreticky ho môže nadobudnúť ešte tento rok a ak sa tak stane, Dúbravka získa v najbližších rokoch dobrý development.

Polyfunkčný dom Na lúke

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Investor: ATS plus, a.s. (Finep)
Architekt: A.LT Architekti
v. o. s.
Stav: V príprave
Rozpočet: 10,2 milióna eur
Realizácia: 2023 (?) – 2025