chalupkova 1

Na obzore je ďalší polyfunkčný projekt v Bratislave. Na Chalupkovej sa má stavať za 45 miliónov eur

Predpokladaný začiatok výstavby je v druhom kvartáli roku 2024, ukončenie v treťom kvartáli roku 2026.

Na Chalupkovej ulici v Bratislave chcú postaviť polyfunkčný súbor za približne 45 mil. eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého spoločnosťou Inmati na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA .

„Účelom zámeru Polyfunkčná stavba Chalupkova je výstavba polyfunkčného komplexu pozostávajúceho z objektov bytových domov s občianskou vybavenosťou,“ uvádza navrhovateľ.

chalupkova, mapa
Umiestnenie objektu | Zdroj: EIA

Predpokladaný začiatok výstavby je druhý kvartál roku 2024, ukončenie je plánované v treťom kvartáli roku 2026. Záujmové územie sa nachádza na východnom okraji mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, situované je na severovýchodnej strane Chalupkovej ulice.

„Umiestnenie navrhovaných objektov je na súkromných pozemkoch,“ uvádza navrhovateľ. Územie bolo v minulosti súčasťou starej priemyselnej zóny mesta zastavané staršími priemyselnými budovami, tieto objekty však už boli odstránené.

V súčasnosti sa tu nachádza menší objekt s občianskou vybavenosťou a spevnená plocha. Na pozemku sa nachádza aj vzrastlá zeleň. Plánovaná výstavba má byť súčasťou novej mestskej štvrte. Funkčnou náplňou bude rezidenčné bývanie doplnené občianskou vybavenosťou situovanou v parteri budov. „Súčasťou predloženého zámeru je aj výstavba spevnených plôch, sadových úprav a napojenie na inžinierske siete,“ uzatvára navrhovateľ.

SITA