Premiére 4

Železobetónové monštrum dostalo modernú tvár

Medzi súčasnými rezidenčnými výškovými projektami, ktorými Bratislava žije, je i projekt Premiére na Šancovej ulici. Nevzhľadné železobetónové monštrum, ktoré roky hyzdilo bratislavský bulvár, dostalo svoju novú modernú mestskú tvár. Projekt stál 29 miliónov eur.

Projekt Première predstavuje 23-podlažný dom s bytmi, apartmánmi a štúdiami – 1-izbové až 4-izbové s výmerami od 32 m2 do 125 m2. Každá obytná jednotka má vlastný balkón, lodžiu alebo terasu. Objekt tiež zahŕňa 3 podzemné podlažia s parkovaním. Uličná 5-podlažná podnož s ustúpeným podlažím zahŕňa obchodné a administratívne priestory doplnené apartmánmi. Veža slúži od 5. poschodia výhradne na bývanie.

Premiére 5
Premiére | Zdroj: FINEP

Zdedené zadanie

„Objekt Première bol pre nás veľmi špecifickým zadaním,“ hovoria tvorcovia z ateliéru AHK Architekti. „Investor projekt získal ako rozostavaný železobetónový skelet vrátane platného stavebného povolenia. To znamená, že od začiatku bolo treba v novom návrhu počítať s pomerne veľkými obmedzeniami, limitmi, ale i povesťou, ktorú si rozostavaná stavba historicky získala.“

Architekti pri návrhu vonkajšej podoby domu upustili od pôvodne zamýšľaného variantu, ktorý nerešpektoval okolitý charakter uličného priestoru, a nadviazali, naopak, na štúdiu úprav vytvorenú kanceláriou ABM. Päť nad­zemných podlaží, ktoré výškovo uzatvárajú uličný priestor a sú tiež najviac vnímané z horizontu priľahlej komunikácie, tak architekti navrhli s využitím prvkov, ktoré sa už v lokalite vyskytujú.

Premiére 3
Premiére | Zdroj: FINEP

Má zmeniť atmosféru

Obklad svojím formátovaním a škárorezom odkazuje na väzbu tehál susediacej historickej budovy YMCA. Arkiere nad chodníkmi od úrovne 2. NP majú rovnako väzbu na podobné prvky v už existujúcej uličnej krajine Šancovej. Ustúpené terasy v 5. NP majú rozsiahle zatrávnené časti a strecha nad časťou objektu „C“ je riešená ako zelený pobytový priestor pre rezidentov.

Okrem využitia obyvateľmi tu hrá rolu aj ich pohľadová expozícia z okolitých budov. Výškové pohľady na mesto toto rozhodnutie len potvrdili. Protiváhou tmavšej uličnej podnože je výšková časť budovy, kde sa použitý raster orámovaných plôch vyrovnal s vnútorným usporiadaním budovy, a tiež sa tu v novej mierke a materiálovom vyhotovení odkazuje na fasádu susediacej budovy, ale napríklad aj na dom na Beskydskej ulici.

Podľa slov architektov je pre nezávislého pozorovateľa dôležité vedieť, že na budovu naviaže v blízkej budúcnosti drobný objekt Endlicher house, ktorý logicky uzavrie uličné nárožie medzi Šancovou a Beskydskou ulicou. Spolu s drobným parčíkom a navrhovanou revitalizáciou Beskydskej ulice, zahŕňajúcou výsadbu stromov do uličného priestoru, by tak malo dôjsť i k zmene atmosféry v najbližšom okolí existujúcej stavby.

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Alexandra Müllerová
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, FOTO: FINEP