Axxence Office. Zdroj: Architerra
Galéria(10)

Namiesto buriny atraktívna budova: Dúbravka dala zelenú administratívnemu projektu Axxence Office

Nevýrazný priemyselný areál v Dúbravke je blízko k dôležitej transformácii. O premenu sa postará spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o., ktorá rozšíri svoje doterajšie sídlo o ďalšiu budovu. Spoločnosť požiadala o stavebné povolenie ešte ku koncu minulého roka, mestská časť však udelila atraktívnemu projektu zelenú až v súčasnosti.

Nový development bude situovaný v niekdajšom priemyselnom areáli Technického skla na Agátovej ulici v Dúravke. Lokalita je dnes typická najmä sídlami mnohých firiem, vrátane spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. Tá plánuje rozšírie súčasných priestorov aj na poslednú nezastavanú parcelu vo svojom vlastníctve – hneď pri vstupe do areálu.

Pozemok, na ktorom má vzniknúť nová administratívna budova, je dnes len stebielkom zelene v inak šedej a bezútešnej lokalite. Parcela je oplotená a nachádzajú sa tu len stromy, trávy a kry. Územie okrajovej časti Dúbravky tak čaká na väčšiu či menšiu premenu. Situované tu sú budovy jednoduchšej architektúry, rodinné domy, bytovky či garáže, atraktivita územia však najviac trpí vizuálom verejného priestoru.

Axxence Office. Zdroj: Architerra
Axxence Office
Axxence Office
Axxence Office
Axxence Office
Axxence Office
Axxence Office
Axxence Office

Projekt administratívnej budovy spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o., sústrediacej sa na potravinársky a kozmetický priemysel, má potenciál tútú oblasť rozžiariť. O vydanie stavebného povolenia požiadala spoločnosť ešte v novembri minulého roka, pričom začatie stavebného konania oznámila mestská časť začiatkom marca 2023.

V tomto období zverejnil stavebný úrad v Dúbravke aj oznámenie o začatí stavebného konania na príslušné komunikácie a spevnené plochy. Pri oboch dokumentáciách stavebný úrad zároveň upustil od ústneho pojednávania. Aktuálne je už definitívne, že sa výstavba uskutoční – Dúbravka len nedávno zverejnila stavebné povolenie na stavbu Axxence Office. 

Vo výrobno-administratívnom areáli tak v blízkej budúcnosti pribudne novostavba objektu, ktorá sa stane súčasťou existujúceho komplexu spoločnosti. Objekt vyrastie ako trojpodlažný vrátane posledného ustúpeného podlažia, stavba bude mať pôdorysný tvar písmena L a podľa dokumentácie bude tvoriť jeden dilatačný celok. V novostavbe sa budú nachádzať dve schodiská. Jedno exteriérové únikové, dvojramenné s medzipodestou, vedúce na strechu vysunutej časti prízemia a interiérové schodisko, spájajúce všetky tri podlažia.

Prvé nadzemné podlažie bude obsahovať vstupnú halu, archív, technické zázemie či zázemie kaviarne, ale aj šatne, garáž a dielňu. Na druhom nadzemnom podlaží bude osem kacelárií s veľkou i malou rokovacou miestnosťou, komunikačnými priestormi, kuchynkou či terasou. Posledné podlažie bude rovnako obsahovať terasu, kuchynku i komunikačné priestory, umiestnené tu budú aj dve technické miestnosti, sklad nábytku a šatne. 

Axxence Office
Axxence Office | Zdroj: Architerra

Nová budova spoločnosti Axxence Slovakia bude mať aj podlahové vykurovanie v obytných priestoroch prvého, druhého i tretieho nadzemného podlažia a využitá bude aj solárna energia. Firma získa novým objektom aj záhradné úpravy a zeleň na ploche o veľkosti 249,31 metrov štvorcových.

Dopravné napojenie je riešené z Agátovej ulice. V súčasnosti už areál disponuje 19 parkovacími miestami, vybudované však budú ďalšie tri stojiská a celkovo tak bude areál obsahovať 22 miest pre automobily.

Novostavba je z dielne architektonickej kancelárie Architerra od Tomáša Pavelku. Štúdio sa špecializuje na návrhy a vizualizácie, dokumentácie či architektonické konzultácie. Vo svojom portfóliu sa prezentuje najmä návrhom rekonštrukcie bytu v Starom Meste, Novej Cvernovky, luxusnej chalupy na Kubínskej a najnovšie aj administratívnou budovou Axxence Office. Stavebníkom je podľa dokumentácií samotná spoločnosť a nový objekt má byť podľa stavebného povolenia hotový do 36 mesiacov.

Axxence Office
Axxence Office | Zdroj: Architerra

Štúdio navrhlo atraktívny development, ktorý miestami pripomína mestskú vilu. Do zanedbaného územia však pribudne administratívna stavba súčasnej architektúry, ktorá do lokality zapadne zemitými farbami, atraktívnou konštrukciou a okolitou zeleňou.

Disponovať bude aj veľkými oknami, tiahnúcimi sa všetkými tromi podlažiami z bočnej strany, za ktorými vyniká točité interiérové schodisko. Zelené terasy na najvyšších podlažiach zase podčiarkujú moderný návrh projektu, ktorý bude po novom tvoriť vstupnú bránu do areálu spoločnosti.

Niekdajšie Slovenské závody technického skla, čo bol názov ešte pred tým súčasným, sa touto urbanizáciou aspoň malou mierou priblížia k jadru Dúbravky. Aktuálne je lokalita od centra výraznou mierou oddelená, nakoľko sa nachádza priamo na hranici s mestskou časťou Devínska Nová Ves a nepôsobí najmestskejšie.

Projekt výstavby administratívnej budovy Axxence Office je však dôkazom, že aj malý projekt môže pozitívne prispieť k transformácii územia, ktoré má potenciál byť oveľa viac prepojené s mestskou časťou a nevyzerať ako z deväťdesiatych rokov minulého storočia.

Axxence Office

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Developer: Axxence Slovakia s.r.o.
Architekt:
Architerra
Stav: V príprave
Realizácia: 2023 – 2026