Obnova športového areálu v SPŠ na Adlerovej ulici v Bratislave-Dúbravke.

Obnovený športový areál v Dúbravke ponúkne bežecký ovál, futbalové ihrisko aj tribúnu

Partneri sekcie:

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do prestavby športového areálu Strednej priemyselnej školy Karola Adlera v bratislavskej Dúbravke. Cieľom je vybudovať multifunkčný areál, ktorý bude slúžiť škole aj verejnosti.

Časť areálu bola v roku 2018 revitalizovaná a boli vybudované tri multifunkčné ihriská. Pre ďalší rozvoj športu je nutné riešiť areál komplexne a vybudovať jedno špičkové športovisko.  Pozemok má sčasti zatrávnenú plochu nekvalitnou prírodnou trávou – bývalé antukové ihrisko, vrátane troch spevnených asfaltových plôch, ktoré sú vyduté a popraskané. Športový areálu má rozlohu 13 780 m2.

Pre predseda BSK Juraja Drobu je tento projekt revitalizácie športového školského areálu medzníkom, ktorý nastaví štandardy do budúcnosti. Aktuálne areál využívala prevažne škola a jeho stav je nevyhovujúci vizuálne a stavebne.

Celková rekonštrukcia zahŕňa úpravu a opravu súčasných spevnených a nespevnených plôch, vytvorenie nových plôch pre šport a rekreáciu, vkladanie prvkov drobnej architektúry do územia areálu, ako aj sadové a parkové úpravy.  Pribudnúť má futbalové ihrisko pre detské a juniorské futbalové súťaže s rozmermi minimálne 90 krát 45 metrov, so striedačkami, odvodnením, bránkami, ochrannými sieťami za bránkou, osvetlením a pevnou tribúnou s kapacitou cca 70 miest.

Ilustračný obrázok výkresu so športovým areálom SPŠ na Adlerovej ulici v Bratislave.
Ilustračný obrázok výkresu so športovým areálom SPŠ na Adlerovej ulici v Bratislave. | Zdroj: BSK

Obnovou prejde aj antukový bežecký ovál, namiesto ktorého príde k vybudovaniu 300 m dlhého EPDM oválu so štyrmi dráhami, rozbehovou dráhou na beh o dĺžke 100 m a rozbežisko so skokom do diaľky či sektor pre hod guľou.

Súčasťou prác bude výstavba workoutového cvičiska vrátane strojov, napojeného na systém osvetlenia. Tvoriť ho má horizontálny, vertikálny a šikmý rebrík, šesť hrázd, dvojice bradiel, vertikálne bradlá a závesy pre gymnastické kruhy. Tieto prvky tak poskytnú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky.

Športový areál bude doplnený aj kontajnermi. Na stene jedného z nich bude umiestnená lezecká stena. Kontajneri budú využívané ako šatne, sklad športového náčinia či sociálne zariadenia.

Pre jednotlivé sektory je navrhnutý aj osobitný typ osvetlenia. Práve rôznorodosťou osvetlenia sa dosiahne väčšia flexibilita prevádzky areálu. Umelé osvetlenie štadióna musí spĺňať mnoho náročných kritérií, najmä zaistiť bezpečnosť hráčov, zrakovú pohodu športovcov aj divákov a tiež minimalizovať dopad rušivého svetla na okolité bytové objekty.

V pláne sú aj sadové úpravy pozostávajúce zo zatrávnenia celého športového areálu, ale aj  plôch okolo nových športovísk, osadenia exteriérových prvkov a mobiliáru ako sú lavičky, odpadkové koše či betónové kocky na sedenie.

Prestavba športového areálu SPŠ Karola Adlera, Bratislava-Dúbravka

Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Architekt: At26
Počet miest na tribúne: cca 70
Rozloha areálu: 13 780 m2
Náklady: 1,3 milióna eur
Realizácia: 2023