IMG 5390
Galéria(17)

Račianska už má nízkohlučný asfalt. Pozrite sa, ako napreduje rozsiahla rekonštrukcia mestskej triedy

Ak ste niekedy jazdili po Račianskej ulici, neraz ste sa s istotou museli vyhnúť výtlku. Mizerný stav jednej z najdôležitejších dopravných tepien Bratislavy trval desaťročia. Zmena nastala až v marci tohto roku, keď mesto začalo s veľkou rekonštrukciou časti rušnej cesty. Dnes je viditeľný znamenitý progres – Račianska ulica získava nový, nízkohlučný asfalt, úspornejšie osvetlenie a rekonštrukcia potvrdzuje svoj zmysel.

Chabý stav dôležitej tepny

Je azda najznámejšou bratislavskou ulicou a jednou najdôležitejších a najvyťaženejších ciest mesta. Po Račianskej ulici denne prechádza tisíce áut aj ľudí. Tiahne sa od rušnej križovatky Račianskeho mýta až po futbalový štadión v Rači. Dlhá je teda 5,6 kilometra a pretína hneď dve mestské časti – Nové Mesto a Raču.

Jej stav však už roky nie je ideálny. Asfalt Račianskej dostáva pravidelne zabrať vodičmi áut, ktorí tadiaľto tranzitujú do centra metropoly zo Svätého Jura, Pezinka či priľahlých obcí, ale aj naopak. Cesta II. triedy je preto v žalostnom stave, plátaná je kusmi asfaltu a rekonštrukciu si pýtala už pred dekádou.

9BFAEA69 17F6 42C8 8849 BAF90173C5B7 scaled
Stav Račianskej ulice pri Novej Cvernovke (vľavo) a stav cesty pri Výskumnom ústave Zváračskom (vpravo) | Zdroj: Google Street View

Aj napriek tomu je sídlom mnohých dôležitých inštitúcií. Nachádza sa tu sídlo Prezídia policajného zboru, ale aj Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a mnoho z okolitých pozemkov prechádza urbanizáciou. Príkladom sú dokončené projekty Urban Residence a Pri Mýte, ale aj aktuálna prerábka kníhtlačiarne Svornosť či dlhoočakávana transformácia rozľahlého areálu Palma.

Oprava perspektívnej ulice

Potenciál Račianskej ulice je teda nepopierateľný. Hlavné mesto napokon našlo peniaze na jej rekonštrukciu, keď si vzalo úver vo výške 16,6 milióna eur. „Ide o úver za jednopercentný úrok na 20 rokov. Máme možnosť peniaze bez sankcie kedykoľvek vrátiť, ak ich nevyčerpáme alebo nebudeme potrebovať,“ vysvetlil v minulosti riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál. Pôvodne si mesto plánovalo zobrať úver vo výške osem miliónov eur, naskytla sa mu však možnosť čerpať aj ďalších 8,6 milióna eur.

Od marca tohto roku sa napokon začalo s veľkou rekonštrukciou. Konkrétne ide o úsek dlhý 3,3 kilometra – od ŽST Vinohrady po Legerského v oboch smeroch. Mesto naplánovalo túto opravu až v 30 etapách, teda tak, aby vždy ostal voľný jeden jazdný pruh. A to pre obrovskú vyťaženosť Račianskej ulice.

IMG 5401
Stav zrekonštruovanej Račianskej ulice pri električkovej zastávke Riazanská | Zdroj: Andrej Sárközi

Oprava počíta s odfrézovaním asfaltu, odstránením pôvodnej dlažby a položením výstuží na zosilnenie podkladových vrstiev. Súčasťou opravy je aj výšková úprava vývodov inžinierskych sietí a výmena vpustov. Dobuduje sa tiež prídlažba za účelom zlepšenia odvodnenia komunikácie a hlavné mesto odprezentovalo, že nový asfalt bude nízkohlučný.

Hlavné mesto začalo v apríli aj s opravou nadväzujúcej Žitnej ulice. „Práce budeme vykonávať v úseku od Hečkovej po Detviansku obojsmerne, pričom začiatok obnovy je naplánovaný v úseku od Hečkovej po Hybešovú v smere von z mesta. Opravovať budeme aj Púchovskú ulicu v úseku od Detvianskej po Pri vinohradoch v oboch smeroch,“ informovalo hlavné mesto na svojej stránke, čím potvrdilo mohutnosť celého zámeru.

V tomto kontexte je dôležité uviesť, že rekonštrukcia nezahŕňa obnovu chodníkov ani budovanie cyklotrás. A to z dôvodu, že externé financovanie nie je možné využiť na nič iné, okrem opravy cesty. Nové tak budú len obrubníky, cyklisti a chodci si na nové cyklocesty, resp. chodníky musia počkať.

IMG 5414
Stav zrekonštruovanej Račianskej ulice pri Mladej Garde | Zdroj: Andrej Sárközi

Konečne lepšia mestská trieda

Rekonštrukcia Račianskej ulice výrazne napreduje, čo možno pozorovať už niekoľko týždňov. „K dnešnému dňu máme položený asfaltový mastixový nízkohlučný koberec. Súčasťou prác bola aj výšková úprava inžinierskych sietí, vrátane výmeny uličných vpustov, výmena obrubníkov a vybudovanie prídlažby,” vraví o zrealizovaných prácach hovorca Magistrátu hlavného mesta SR, Peter Bubla.

„Dokončené úseky sú v smere od križovatky Račianska – Pionierska po ŽST Vinohrady, okrem krátkeho úseku v blízkosti areálu Palma. Dokončený je aj úsek od ŽST Vinohrady po Mladú Gardu. Úsek od Mladej Gardy po križovatku Račianska – Pionierska je pred dokončením,” povedal o hotových úsekoch na Račianskej ulici Peter Bubla. 

Hovorca bratislavského magistrátu rovnako priblížil úseky, na ktorých rekonštrukcia ešte stále prebieha. „Práce pokračujú v smere od križovatky Račianska – Pionierska po Šuňavcovu ulicu a v smere od Legerského ulice po križovatku Račianska – Pionierska. Aby sme čo najmenej zaťažili dopravu, bude v rámci modernizácie opravovaná počas prázdnin aj samotná križovatka Račianska – Pionierska,” povedal Bubla, ktorý doplnil, že všetky práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Ich ukončenie mesto očakáva počas letných prázdnin.

A21BED3B C0EF 4C01 A605 9DEA5E75F824
Rekonštrukcia Račianskej ulice priniesla aj farebné zjednotenie stĺpov trakčného vedenia, ktoré majú po novom LED svietenie a sú natreté antracitovou farbou | Zdroj: Andrej Sárközi

V rámci rekonštrukcie sú Dopravným podnikom Bratislava postupne obnovované aj stĺpy verejného osvetlenia spolu s trakčnými stožiarmi. Tie majú po novom jednotný, antracitový náter a vymenené boli aj výbojkové svietidlá za LED svietenie. To znamená, že osvetlenie Račianskej ulice bude po novom úspornejšie a menej poruchové.

Keď sa prejde vodič po zrekonštruovaných častiach Račianskej ulice dnes, zistí, že nízkohlučný asfaltový koberec skutočne pomohol odhlučniť frekventovanú cestu a prejazd vozidiel nevytvára takú výraznú hlukovú stopu, ako v minulosti.

Zmiešané pocity však vyvolávajú spomínané chodníky, ktoré po rekonštrukcii cesty ostávajú v katastrofálnom stave a pozliepané sú ďalším kusom asflatu. Časti chodníkov, pri priechodoch pre chodcov, však prešla debarierizáciou. 

IMG 5434
Zrekonštruovaná cesta a priecestie pri križovatke Račianska – Sliačska | Zdroj: Andrej Sárközi

Račiansku zmenia aj developerské projekty

Rekonštrukcia Račianskej ulice tak potvrdzuje svoj zmysel. Rušnú ulicu ale zmenia aj pripravované developmenty, akým je napríklad Stollwerck Residence pri križovatke Račianska – Pionierska. O tomto zámere sme priniesli exkluzívne informácie v novembri roku 2023. V rámci jeho výstavby sa uskutoční aj premena časti Račianskej ulice.

Tento zámer už disponuje aj stavebným povolením na vjazd a výjazd z objektu a na nový zastávkový pruh pre vozidlá MHD, ale aj povolením na preložky trakčných stĺpov a vedenia či verejného osvetlenia. Developer 3DUBY PARK a.s. rovnako požiadal o vydanie stavebného povolenia na realizáciu komunikácie, chodníkov a spevnených plôch okolo objektu. 

171780F9 DF76 4968 B709 73063871D850
Detaily prídlažby a kanalizačných vpustov v rámci rekonštrukcie Račianskej ulice | Zdroj: Andrej Sárközi

V rámci developmentu bude vybudovaný vjazd do podzemnej garáže a výjazd na Račiansku ulicu cez prídavný pruh pre odbočenie z Račianskej. Súčasťou vjazdu je aj vybudovanie novej autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy v dĺžke 25 metrov a šírke tri metre. Celkovo bude mať nová komunikácia šírkové rozpätie až jedenásť metrov, čo je oproti dnešnému stavu veľký rozdiel.

V mieste zastávky bude osadený Kasselský obrubník a z dôvodu odvodnenia komunikácie bude v celej dĺžke nainštalovaný aj odvodňovací obrubník s betónovou prídlažbou. Plánovaná cyklotrasa bude oddelená od automobilovej dopravy deliacim pásom, pričom vyhotovená bude z červeného asfaltového betónu, ako je vo zvyšných častiach Bratislavy. 

Druhým developerským projektom bude premena areálu Palma, ktorá so sebou prinesie aj rozšírenie a úpravu cesty pri Bielom kríži. Dnes je táto iniciatíva developera Corwin v povoľovacom procese – ku koncu februára oznámila mestská časť Nové Mesto začatie územného konania. Projekt úpravy cesty tak ešte musí počkať na konečné, stavebné povolenie. 

51D839AC D92C 47FD B0C5 DD43A8A0F5C8
Vizualizácia upravenej cesty pri projekte Stollwerck Residence (vľavo) a | Zdroj: Andrej Gajdoš / Corwin

Dnes sa v tejto časti Račianskej ulice nachádza akýsi „lievik”, jazdné pruhy sa zužujú do jedného, čim sa spomaľuje doprava a obmedzuje jej priepustnosť. Dôvodom tohto „lieviku” je, že na strane chodníka sa nachádza až 10 metrov široké parkovisko Palmy, ktoré zaberá značnú časť ulice.

Parkovisko bude onedlho zrušené a v budúcnosti presunuté pod zem, čím sa cesta rozšíri o jeden jazdný pruh pre autá, pribudne segregovaná obojsmerná cyklotrasa, nové stromoradie, pás zelene, nové bezpečné osvetlenie a široký chodník pre peších či cyklopriechod. Zároveň vznikne priestor pre rozšírenie nástupíšť električkovej zastávky Biely Kríž a celá oblasť má byť pod kamerovým dohľadom. 

Investícia, ktorá sa vypláca

Dopravný význam mestskej triedy je pre Bratislavu enormný. Rozsiahla obnova Račianskej ulice je preto investíciou, ktorá už dnes zlepšuje stav celého územia. Po dokončení rekonštrukcie získa hlavné mesto kvalitnejšiu dopravnú tepnu, zvýši sa komfort jazdy pre vodičov individuálnej hromadnej dopravy, ale aj mestskej hromadnej dopravy.

Frekventovanú ulicu má výhľadovo vylepšiť aj rekonštrukcia električkovej radiály, ktorá dnes ale nemá jasný termín. Opravou prešli v minulom roku nástupištia, ktoré boli debarierizované a získali dlažbu, rovnako pribudli nové prístrešky či označovače lístkov alebo mobiliár. Pohodlnejší sa stal aj nástup do MHD. Celková obnova električkovej trate je však veľkou neznámou a je pravdepodobné, že zo všetkých radiál v hlavnom meste bude umodernizovaná ako posledná.

D212905B 7626 4F81 A788 9BA45C4B97D3
IMG 5390
IMG 5399
IMG 5402
IMG 5408
IMG 5412
A21BED3B C0EF 4C01 A605 9DEA5E75F824
IMG 5424

Rekonštrukcia Račianskej ulice 

Investor: Bratislava – hlavné mesto SR
Realizácia: marec 2024 – september 2024 (úsek od ŽST Vinohrady po Pioniersku – prvá etapa)
Dĺžka opravovaného úseku: 3,3 kilometra