E79F7FF3 A4B6 40B3 A8FA 30C45198C6C1
Galéria(8)

Zmenia ju nové projekty aj iniciatíva mesta: Začína sa veľká rekonštrukcia Račianskej ulice

Partneri sekcie:

Je azda najznámejšou bratislavskou ulicou a jednou najdôležitejších dopravných tepien mesta. Račianska ulica je dnes frekventovaná a maximálne vyťažená, denne po nej prechádza tisíce áut a desaťtisíce ľudí, pričom jej stav už roky nie je ideálny. Čoskoro sa tak dočká veľkej rekonštrukcie iniciovanej hlavným mestom a jej stav zlepšia aj renomované projekty.

Názov získala podľa niekdajšej samostatnej obce Rača, do ktorej od stredoveku smeruje. Račianska ulica sa tiahne od rušnej križovatky Račianskeho mýta až po futbalový štadión v Rači, dlhá je teda 5,6 kilometra a pretína hneď dve mestské časti – Nové Mesto a Raču.

Stav frekventovanej ulice je ale mizerný, čo platí aj pre električkovú radiálu, ktorá sa v poslednom roku dočkala aspoň nových nástupíšť. Aj napriek schátranému stavu tu sídlia dôležité inštitúcie, ale aj známe bratislavské budovy či nové štvrte. V blízkosti križovatky Račianskeho mýta sa nachádza známa kníhtlačiareň Svornosť, ktorá aktuálne prechádza veľkou premenou. Nasledujú nové projekty Pri Mýte a Urban Residence, ktoré zmenili prázdny brownfield pri roky nevyužívanej železničnej trati. 

Na Račianskej ulici sa nachádza sídlo Prezídia policajného zboru, či vežiak Manhattan. Vedľa na Kukučínovej ulici je zase internát Hviezda – prezývaného ľudovo aj Kukurica. V tomto území je tiež situovaný Výskumný ústav zváračský spolu s rezortom spravodlivosti. O kúsok ďalej už rozvoniava čokoláda z fabriky Figaro.

9BFAEA69 17F6 42C8 8849 BAF90173C5B7
Račianska ulica pri Novej Cvernovke (vľavo) a stav cesty pri Výskumnom ústave Zváračskom (vpravo) | Zdroj: Google Street View

Ďalšia, avšak už zatvorená fabrika je Palma, ktorej rozsiahle pozemky prejdú obrovskou urbanizáciou a Račianska tak získa úplne novú štvrť. Známym orientačným bodom je aj kultúrne centrum Nová Cvernovka kúsok opodiaľ a na hranici Nového Mesta s Račou je umiestnená aj Železničná zastávka Bratislava-Vinohrady. Račianska ulica ďalej smeruje až do Rače, pretína viacero štvrtí a končí pri futbalovom štadióne na križovatke s Černockého ulicou.

Ulica je tak hojne využívaná najmä vodičmi áut, ktorý tadiaľto tranzitujú do centra metropoly zo Svätého Jura, Pezinka či priľahlých obcí. Asfalt Račianskej tak dostáva pravidelne zabrať, čo sa odzrkadlilo na jeho stave, ktorý je už niekoľko rokov žalostný. Cesta II. triedy je preto plátaná ďalšími kusmi asfaltu a teda nejde o výstavnú komunikáciu.

Obrovská oprava sa začína

Ešte v minulom roku sme informovali, že hlavné mesto si vzalo úver vo výške 16,6 milióna eur. „Ide o úver za jednopercentný úrok na 20 rokov. Máme možnosť peniaze bez sankcie kedykoľvek vrátiť, ak ich nevyčerpáme alebo nebudeme potrebovať,“ vysvetlil pred polrokom riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál. Pôvodne si mesto plánovalo zobrať úver vo výške osem miliónov eur, naskytla sa mu však možnosť čerpať aj ďalších 8,6 milióna eur.

417699498 711138791206000 1362719823969366784 n
Grafické zobrazenie opravovaného úseku hlavným mestom | Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR

Bratislava chce tieto peniaze využiť na opravu ciest II. striedy a mostov. Jeden z pripravovaných zámerov sa začne už čoskoro. Mesto ide zrekonštruovať časť vyťaženej Račianskej ulice v dĺžke až 3,3 kilometra. „Od 19.3.2024 začneme postupne opravovať Račiansku ulicu od ŽST Vinohrady až po Legerského v oboch smeroch. Oprava bude prebiehať po menších úsekoch, v ktorých bude zabratý vždy jeden jazdný pruh. Do leta 2024 opravíme úsek od ŽST Vinohrady po Pioniersku, následne budeme pokračovať v úseku od Pionierskej po Legerského,” informuje v aktuálnom stanovisku mesto.

„V rámci opravy odfrézujeme asfalt, odstránime pôvodnú dlažbu a položíme výstuž na zosilnenie podkladových vrstiev. Súčasťou opravy bude aj výšková úprava vývodov inžinierskych sietí a výmena vpustov. Dobuduje sa tiež prídlažba za účelom zlepšenia odvodnenia komunikácie. Nový asfalt bude nízkohlučný,” znejú detaily veľkej rekonštrukcie.

V tomto kontexte informuje imhd.sk, že pre opravu Račianskej budú niektoré autobusové zastávky dočasne presunuté. „Počas rekonštrukčných prác môže prísť aj k väčším meškaniam autobusových liniek premávajúcich po Račianskej ulici,” dodáva. Rekonštrukcia je však sústredená len na cestnú komunikáciu, netýka sa chodníkov, ktoré sú tiež v zlom stave.

Snímka obrazovky 2024 03 17 o 12.25.57
Snímka obrazovky 2024 03 17 o 12.27.02
Snímka obrazovky 2024 03 17 o 12.28.53
Snímka obrazovky 2024 03 17 o 12.29.27
417699498 711138791206000 1362719823969366784 n
ministerstvo nove 2
Súčasný stav budovy bývalého vojenského internátu Hviezda .

Račiansku zmení aj mimoriadny projekt Palmy

Ako sme už spomenuli na začiatku článku, Račianska ulica disponuje mnohými známymi štvrťami, ale aj brownfieldami. Jedným z takých je bývalý priemyselný areál Palmy v susedstve Novej Cvernovky, ktorý ukončil výrobu v roku 2013, čím bola fabrika zatvorená. Veľký zlom prišiel o šesť rokov neskôr – developer Corwin získal veľkou transakciou priemyselný závod do svojho vlastníctva. 

Spoločnosť tu naplánovala mimoriadny zámer úplne novej štvrte z pera renomovaného dánskeho ateliéru Gehl Architects. Na mŕtve miesto Bratislavy sa tak po dlhých rokoch vráti život, obnovia sa jej dominanty a vznikne tu komplex administratávnych budov a atraktívneho bývania. 

Spolu s projektom je naplánovaná aj premena časti Račianskej ulice. Dnes sa tu totiž nachádza akýsi „lievik”, teda jazdné pruhy sa zužujú do jedného, čim sa spomaľuje doprava a obmedzuje jej priepustnosť. Dôvodom tohto „lieviku” je, že na strane chodníka sa nachádza až 10 metrov široké parkovisko Palmy, ktoré zaberá značnú časť ulice. V rámci projektu novej Palmy ale bude táto situácia konečne minulosťou. 

7SpxUldg
Časť Račianskej ulice pri projekte novej Palmy | Zdroj: Corwin

Parkovisko bude onedlho zrušené a v budúcnosti presunuté pod zem, čím sa cesta rozšíri o jeden jazdný pruh pre autá, pribudne segregovaná obojsmerná cyklotrasa, nové stromoradie, pás zelene, nové bezpečné osvetlenie a široký chodník pre peších či cyklopriechod. Zároveň vznikne priestor pre rozšírenie nástupíšť električkovej zastávky Biely Kríž a celá oblasť má byť pod kamerovým dohľadom. 

Len ku koncu februára oznámila mestská časť Nové Mesto začatie územného konania v prípade úpravy Račianskej ulice v úseku areálu Palma, ktoré súviselo aj s nariadením ústneho pojednávania 4. apríla tohto roku. To znamená, že premena tejto časti Račianskej konečne napreduje aj v povoľovaní. Po zisku územného rozhodnutia už bude developerovi stačiť stavebné povolenie, po ktorého správoplatnení môže začať s obnovou zanedbaného územia.

Nová Palma
7SpxUldg
doprava2
Palma
Palma
Hlavné námestie Palmy
Z4la VK4
Palma

Lepšia ulica aj pri Stollwerck Residence

Len pred pár miesiacmi – v novembri roku 2023, sme priniesli exkluzívne informácie a ako prvé médium aj rozsiahle vizualizácie znovuzrodenia projektu Fenix Park. Ten má vzniknúť na prázdnom pozemku v blízkosti internátu Hviezda na križovatke Pionierskej a Račianskej pod novým názvom Stollwerck Residence.

Celý zámer je komplexom pádov, politických bojov a zvratov. Išlo o kontroverzný projekt, proti ktorému sa v minulosti postavila časť verejnosti, ale aj bývalé vedenie mestskej časti Nové Mesto. História teda siaha ešte do prvého desaťročia tohto milénia a pokračuje až do roku 2023. 

Práve v tomto období sa objavili informácie o reštarte rezidenčného súboru, ktorý ešte pred samotnou výstavbou začne čiastočnou úpravou Račianskej ulice. Okresný úrad v Novom Meste už zverejnil aj stavebné povolenie na prvé úpravy frekventovanej ulice – konkrétne na vjazd a výjazd z objektu a na nový zastávkový pruh pre vozidlá MHD.

Vizual 01 1 1
Pohľad na upravenú Račiansku ulicu pri Križovatke Jozefa Čabelku v rámci projektu Stollwerck Residence | Zdroj: Andrej Gajdoš

Vybudovaný bude vjazd do podzemnej garáže a výjazd na priľahlú komunikáciu cez prídavný pruh pre odbočenie z Račianskej ulice. Oba pruhy budú mať šírku tri metre, pričom spevnená krajnica s vodiacim prúžkom jeden meter. Súčasťou vjazdu je aj vybudovanie novej autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy v dĺžke 25 metrov a šírke tri metre. Zostatok voľnej šírky cesty bude jeden meter, čo značí, že celkovo bude mať komunikácia šírkové rozpätie až jedenásť metrov. 

Len pre pár dňami bola mestskou časťou Nové Mesto zverejnená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na ďalšie úpravy Račianskej ulice – v tomto prípade sa týkajú jednotlivých komunikácií, dopravného riešenia a statickej dopravy, ale aj verejného chodníka, cyklotrasy na Račianskej ulici a spevnených plôch okolo objektu Stollwerck Residence. 

Táto dokumentácia ešte o niečo detailnejšie približuje nové dopravné napojenie objektu z Račianskej ulice. Za novou zastávkou MHD bude v samostatnom pruhu vytvorený priestor pre odbočenie do hromadných garáží ako aj výjazd z garáží. V mieste zastávky bude osadený Kasselský obrubník a z dôvodu odvodnenia komunikácie bude v celej dĺžke nainštalovaný aj odvodňovací obrubník s betónovou prídlažbou.

Nová cyklotrasa má byť oddelená od automobilovej dopravy zeleným deliacim pásom širokým 1,5 metra, pričom v mieste súbehu s autobusovou zastávkou bude zúžená na 1,75 metra. Od chodníka pre peších bude zase oddelená obrubníkom s prevýšením 10 centrimetrov. Cyklotrasa bude vyhotovená z červeného asfaltového betónu, ako je aj vo zvyšných častiach Bratislavy. 

Vizual 01 1 1
Vizual 04
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence

Kvalitná cesta napriek diskomfortu

Nakoľko pôjde o skutočne veľkú rekonštrukciu, možno očakávať kolóny a niekoľkomesačné obmedzenie dopravy, čo spôsobí obyvateľom mesta i dochádzajúcim značný diskomfort. Vo výsledku sa ale Bratislava dočká konečne kvalitnej dopravnej tepny s nízkohlučným asfaltom, čo neporovnateľne zvýši úroveň celej ulice.

V konečnom dôsledku, Račiansku čakajú aj úpravy zmienených dvoch projektov, ktoré ešte viac zlepšia frekventovanú komunikáciu. Tieto realizácie ale prídu o niečo neskôr, či to bude ešte v roku 2024 je nateraz predčasné povedať.

Rekonštrukcia Račianskej ulice 

Investor: Bratislava – hlavné mesto SR
Realizácia: marec 2024 – september 2024 (úsek od ŽST Vinohrady po Pioniersku – prvá etapa)
Dĺžka opravovaného úseku: 3,3 kilometra