Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Galéria(7)

Premiérová architektonická súťaž im vyšla na výbornú. České mesto sa môže tešiť na úchvatnú športovú halu

Partneri sekcie:

Cieľom architektonickej súťaže bolo získať nadčasové riešenie športovej budovy, ktoré spĺňa súčasné požiadavky na architektonickú a prevádzkovú kvalitu, udržateľnosť a ekonomickú primeranosť.

V stredu 24. mája rozhodlo mestské zastupiteľstvo o výbere najvhodnejších návrhov predložených do súťaže o návrh „Viacúčelovej športovej haly Nový Jičín“ v športovom areáli na ulici U Stadionu. Prvé miesto získala architektonická kancelária monom.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli najmä celková kvalita architektonického a urbanistického riešenia, konštrukčné a technologické riešenie, energetické, environmentálne, krajinárske riešenie a v druhej fáze aj ekonomická primeranosť návrhu.

Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín. | Zdroj: monom

Súťaž usporiadali vôbec po prvýkrát

„Hoci príprava podkladov a podmienok architektonickej súťaže nebola úplne jednoduchá a vyžiadala si niekoľkomesačnú prípravu, nebola to strata času ani peňazí. Myslím si, že to bol úspešný krok. Architektonická súťaž, ktorá bola v prostredí Nového Jičína použitá po prvýkrát, sa ukázala ako vhodná forma výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie,“ povedal viceprimátor Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Mesto dostalo 23 kvalitných návrhov, v ktorých sa odzrkadlili tisícky hodín práce architektonických ateliérov. Výstavba športovej haly bude jednou z najväčších a najvýznamnejších stavieb v meste.

Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín. | Zdroj: monom

„Ak sa všetko podarí dotiahnuť do úspešného konca, bude to budova, ktorá bude spĺňať prevádzkové potreby športovcov, ale bude kvalitná aj z architektonického a urbanistického hľadiska,“ dodal Dobrozemský.

Návrhy budú predstavené verejnosti

Výstavba viacúčelovej športovej haly vychádza z potreby krytých športových plôch, ktorú potvrdil prieskum uskutočnený počas prípravy Plánu rozvoja športu v Novom Jičíne pre roky 2018 – 2025. Verejnosť si bude môcť pozrieť jednotlivé návrhy a pripomienky poroty na výstave súťažných návrhov, ktorá sa bude konať v návštevníckom centre od 21. augusta 2023.

Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín. | Zdroj: monom

Od 26. mája majú účastníci súťaže pätnásťdňovú lehotu na podanie námietok k výsledkom súťaže, potom bude súťaž ukončená, všetky súťažné návrhy zverejnené a mesto začne rokovať s víťaznou firmou o uzatvorení zmluvy na dopracovanie štúdie a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie.

„Chceli by sme sa poďakovať mestu Nový Jičín, že sa rozhodlo pre formu architektonickej súťaže. Vnímame to ako veľký záväzok a dúfame, že sa nám podarí nadviazať úspešnú spoluprácu,“ privítali rozhodnutie radnice víťazní architekti zo štúdia monom.

Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín.
Viacúčelová športová hala Nový Jičín.

Architektonická súťaž o návrh Viacúčelovej športovej haly Nový Jičín

Z 23 predložených návrhov zvíťazil návrh spoločnosti monom works s.r.o., na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť PROGRES ARCHITEKTI s.r.o. a tretie miesto obsadili spolupracujúce spoločnosti AOSI s.r.o. a The Büro, s.r.o.

Súťažná porota bola zložená nasledovne: Marcel Brož, 3. viceprimátor, Václav Dobrozemský, 1. viceprimátor a architekt mesta Martin Materna, architekti Radko Květ, Aleš Kubalík, Magdaléna Pappová a Pavel Pekár.

Zdroj: monom