Rekonštrukcia Račianskej ulice priniesla aj zjednotenie stĺpov trakčného vedenia, ktoré majú po novom LED svietenie a sú natreté antracitovou farbou Zdroj: Andrej Sárközi