Detaily prídlažby a kanalizačných vpustov v rámci rekonštrukcie Račianskej ulice Zdroj: Andrej Sárközi