Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.41.45
Galéria(4)

Panorámu Bratislavy môže čoskoro zmeniť ďalšia veža: Projekt Millhaus pokročil v povoľovaní

Pred desiatimi rokmi by takmer nikto nepovedal, že z brownfieldu v centre mesta bude vyspelá lokalita západného sveta - downtown. Bratislava sa stáva pokrokovou metropolou, o čom okrem iného svedčia už postavené projekty, ale aj tie pripravované. Nové centrum Bratislavy však môže doplniť aj ďalší zámer od Immocapu, ktorý už stavia v oblasti Mlynskych nív administratívny objekt The Mill. Vybudovaný tu má byť rezidenčný development s podobným názvom – Millhaus.

Mlynské nivy sa posledné roky rozvíjajú spôsobom, aký si obyvatelia Bratislavy nepamätajú. Vznikla tu napríklad nová autobusová stanica 21. storočia s nákupným centrom Nivy, aktuálne druhá najvyššia budova na Slovensku – Nivy Tower či projekt Twin City s výškovou budovou a mnohé ďalšie. Okrem centrálnej časti tejto lokality developeri transformujú aj západnú časť. 

Tá sa začala výraznejšie rozvíjať o čosi skôr. Už na začiatku tohto storočia tu boli spoločnosťou HB Reavis vybudované projekty zo série Bratislava Business Center I-V (BBC I-V). Išlo o administratívne stavby, ktoré neskôr začala spoločnosť budovať s ďalším developerom – Immocap. Ten len nedávno rozšíril sériu administratívnych komplexov BBC o šiestu etapu, nesúcu názov The Mill.

Priamo vedľa nej, na východnej strane križovatky Plynárenskej s Mlynskými nivami, plánuje Immocap zastavať ďalšiu parcelu. Tentokrát má v spolupráci s firmou Wood & Company vzniknúť rezidenčný projekt Millhaus, oficiálnym názvom Bytový objekt s vybavenosťou Millhaus. 

Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.44.54
Millhaus – rez stavby | Zdroj: Immocap, Wood & Company / EIA

Zámer bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v auguste roku 2022 a právoplatné rozhodnutie, že sa nebude posudzovať, získal v apríli tohto roku. Ešte medzitým projekt schválilo aj Hlavné mesto, keď vydalo vo februári roku 2023 súhlasné záväzné stanovisko a potvrdilo súlad s územným plánom. Dnes je pritom známy ďalší progres. Mestská časť Ružinov, ako príslušný stavebný úrad, vydal územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 

Povolenie sa týka hlavných stavbených objektov – výškový objekt spolu s kanalizáciami, prípojkami či rozvodmi alebo areálovým osvetlením. Netýka sa však stavebných úprav v existujúcom objekte BBC V., úprav komunikácií či sadových a terénnych prác. Každopádne platí, že Immocap už môže požiadať o finálne, stavebné povolenie.

V prípade Millhausu pôjde o 19-podlažný, prevažne bytový dom s výškou jemne presahujúcou 61 metrov. Prvé dve podlažia budú ustúpené zo severnej strany a rovnako budú ustúpené aj posledné dve najvyššie podlažia z južnej strany. Vzniknúť tak má zaujimavá dynamika objektu, ktorá bude podľa Immocapu korešpondovať s jestvujúcou štruktúrou zástavby. 

Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.43.22
Millhaus – situácia | Zdroj: Immocap, Wood & Company / EIA

Na prízemí sú navrhnuté vstupné priestory, ale aj recepcia garni hotela s príslušným zázemím a raňajkárňou, či dve menšie nájomné jednotky obchodu a služieb s možnosťou využívania vonkajších terás.

Na prvom až ôsmom nadzemnom podlaží má byť umiestnených 66 hotelových izieb s variabilným funkčným riešením – teda možnosťou využitia pre spálňovú, obytnú aj pracovnú časť. Podlahová plocha hotela bude podľa aktuálnej dokumentácie 3258 metrov štvorcových. 

Najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy však pripadá na rezidenčnú funkciu. Tu je uvádzaných až 4882 metrov štvorcových. Bytové podlažia sú navrhnuté na deviatom podlaží a postupujú až do posledného 19. nadzemného podlažia. Všetky bytové jednotky budú obsahovať balkón a orientácia na svetové strany má zabezpečovať ich dostatočné denné osvetlenie a preslnenie. Developer tu celkovo naplánoval 101 bytov – 87 jedno a dvojizbových bytov do 60 metrov štvorcových a 14 trojizbových nehnuteľností do 90 metrov štvorcových. V severne orientovanej jednotke sa uvažuje s umiestnením apartmánového bývania. 

Projekt je naplánovaný aj s dvomi podzemnými podlažiami, kde sa bude nachádzať podzemná garáž. Tá bude priamo napojená na dopravnú schému jestvujúcej podzemnej garáže, ako aj na príslušné skladové a technologické priestory, kobky či parkovanie bicyklov. Vznikne tu 144 parkovacích stojísk – 129 dlhodobých a 15 krátkodobých miest. Z toho bude 85 úplne nových, vybudovaných v prístavbe a 55 bude v existujúcej podzemnej garáži projektu BBC V. 

Objekt má podľa spoločnosti disponovať súčasným a zároveň mierne tradičným architektonickým výrazom. O ten sa postarala architektonická kancelária Siebert + Talaš. Dizajn fasád je vytvorený rytmickou perforáciou rastra plnej fasády s otvormi. Raster fasád je kontrastný, pravouhlý a navrhnutý s keramickým, resp. iným veľkoplošným obkladom a vytvára plochy pre umiestnenie okenných otvorov, balkónov, ale aj terás v potrebných polohách s presklenými zábradliami. Riešenie fasád má byť detailnejšie opísané v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.44.00
Millhaus – miesto výstavby | Zdroj: Immocap, Wood & Company / EIA

Presklené plochy sa objavujú aj v parteri v časti obchodov a služieb, a to v kombinácii s plnými plochami veľkoplošného obkladu. Ten svojim charakterom a materiálom reflektuje na pôvodnú industriálnu zástavbu v danej zóne. Vstupy sú zvýraznené presklenými plochami, prípadne markízami. Strechy sú ploché, v prípade terás koncipované ako pohľadová extenzívna strešná zeleň. 

Polootvorený vnútroblok je parkovo upravený zelenými strechami nad suterénom a prvkami drobnej architektúry (oddychové a pobytové zóny pre rôzne vekové kategórie, detské ihrisko a iné), bude slúžiť najmä obyvateľom a návštevníkom komplexu.

Nakoľko Immocap nateraz nekomunikuje detaily či nové informácie o tomto zámere, potrebné je vychádzať z minuloročnej dokumentácie. Tá predpokladá začiatok výstavby ešte v druhom kvartáli roku 2023, čo je skutočne ambiciózne. Millhaus má byť dokončený v druhom kvartáli roku 2025 so začiatkom prevádzky v roku 2026. Finančné náklady sa majú vyšplhať na 17 miliónov eur. 

Millhaus so svojou výškou 61 metrov takmer dorovná už onedlho dokončený 69-metrový projekt The Mill. Pôjde tak o výrazné budovy v západnej časti Mlynskych nív, ktoré budú spoločne s existujúcim Discovery Residence, Novým Apollom či budúcou rezidenčnou vežou od Strabagu rozvíjať túto časť mesta. Výhľadovo sa k týmto projektom pripojí aj plánovaná výstavba električkovej radiály, ktorá má viesť priamo cez Mlynské nivy až do Podunajských Biskupíc a Vrakune.

Mesto chce vybudovaním tejto trate vytvoriť nový mestský bulvár a zároveň priestor zrevitalizovať od fasády k fasáde. K tomuto cieľu ešte vedie dlhá cesta, nová oblasť Bratislavy sa však rozvíja novými developmentami už teraz. Projekty ako Millhaus tomu dopomôžu, ešte viac by ale pomohli nové vizualizácie či detaily o projekte. Tých sa pravdepodobne dočkáme oveľa skôr. 

Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.41.45
Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.43.22
Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.44.00
Snímka obrazovky 2023 07 07 o 16.44.54

Bytový objekt s vybavenosťou Millhaus

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Developer: Immocap, Wood & Company (spoluinvestor, vlastník BBC V)
Architekt: Siebert + Talaš
Rozpočet: 17 miliónov eur
Stav: V príprave
Realizácia: 2023-2025