Vizualizácia multifunkčnej haly Pankúchova v Bratislave-Petržalke
Galéria(9)

Petržalka ukazuje, že sa to dá: Mestská časť začala s výstavbou novej multifunkčnej haly

Partneri sekcie:

Najväčšie slovenské sídlisko sa čoskoro dočká novej multifunkčnej haly. Tá vyrastie na Pankúchovej, pričom ide o jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy. Hala má byť taktiež prvou svojho druhu v mestskej časti. Projekt bojoval s petíciou, otázna bola aj presná lokácia či termín spustenia výstavby. Dnes už stavba začína rásť.

Ulica je pomenovaná po slovenskom novinárovi Jánovi Pankúchovi, v minulosti pôsobiaceho v USA. Nachádza sa tu Gymnázium Pankúchova 6 či Základná škola Pankúchova 4 a práve v tejto oblasti bude nová multifunkčná hala umiestnená, aj keď sa s jej presnou lokáciou najskôr váhalo.

Pôvodne sa mal nový objekt nachádzať na zanedbanej spevnenej ploche medzi budovami troch škôl (variant A). To sa však nepáčilo miestnym obyvateľom, ktorí spísali petíciu. Vedenie mestskej časti preto na základe verejnej diskusie pripravilo alternatívne situovanie haly (variant B).

„Je rozhodnuté. Mestská časť Bratislava-Petržalka postaví multifunkčnú športovú halu Pankúchova na trávnatej ploche svojho školského areálu neďaleko areálu Pump Park na Haanovej ulici,” informovala ešte v júni tohto roka mestská časť Petržalka. 

Variant B športovej haly
Variant B športovej haly na Pankúchovej | Zdroj: Team T, spol. s.r.o

Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku si táto možnosť vyžiada viacero nútených investícií aj komplikácií, avšak vo finále postavenie haly v tejto lokalite má priniesť oveľa viac výhod. Jednou z nich je lepšia možnosť parkovania, ktoré je vďaka veľkému parkovisku pri lesíku so zhruba 200 parkovacími státiami bezproblémové takmer počas celého dňa.

Komplikáciami a nútenými investíciami mal starosta na mysli fakt, že výstavba si vyžiadala otočenie trávnatého futbalového ihriska, vrátane nevyhnutného výrubu deviatich drevín, ktoré nahradia nové stromy a zeleň. Otočením trávnika nakoniec futbalistov obmedzili minimálne: „A to aj vzhľadom na ich dvojmesačnú letnú prestávku, kedy je časť výstavby haly plánovaná,” doplnila mestská časť.

Artboard 21
Športová hala Pankúchova | Zdroj: Team T, spol. s.r.o

Ako sme už informovali vo februári tohto roka, projekt je investíciou samosprávy a nie súkromného investora ani športových zväzov. „Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ako aj širokej verejnosti, pričom poskytne zázemie pre viaceré športové odvetvia: hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis,” píše v stanovisku Petržalka. 

Dnes je už výstavba haly konečne v procese. „Bratislavská Petržalka začala s výstavbou novej multifunkčnej športovej haly Pankúchova,” oznamuje aktuálne dianie najväčšie slovenské sídlisko.

Južná časť areálu Základnej školy Pankúchova 4 sa tak v najbližších mesiacoch zmení na stavenisko, čo prinesie aj dočasný diskomfort najmä miestnym obyvateľom a okoloidúcim. „Obmedzenia sa počas celej výstavby dotknú chodníka na Haanovej ulici zo strany Pump Parku, kde bude zabezpečený vjazd a výjazd vozidiel stavby,” píše Petržalka. 

Stavebné práce na betónovej platni potrvajú približne dva mesiace. Pozostávať budú prioritne z výstavby základových pásov a pätiek, samotného osadenia základovej dosky, ale tiež prípravy vstupov a výstupov pre systém podzemných inžinierskych sietí pre plyn, vodu, teplo, elektrinu, kanalizáciu a slaboprúdové vedenia. Zhotoviteľ základovej dosky pritom vzišiel z verejného obstarávania. Prvú časť projektu by mal zhotoviteľ zrealizovať za približne 458-tisíc eur s DPH. 

Snímka obrazovky 2023 07 31 o 23.54.57
Športová hala Pankúchova | Zdroj: Team T, spol. s.r.o

„Ak sa nevyskytnú neočakávané komplikácie, mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje novú modernú a multifunkčnú športovú halu na Pankúchovej ulici odovzdať do užívania v druhej polovici roka 2024,” spresňuje Petržalka. Vyplýva to z predbežného harmonogramu prác, ktorý zverejnila mestská časť. 

Pôvodne však najväčšie slovenské sídlisko plánovalo, že hrubá stavba by mohla stáť do konca tohto roka. Podľa aktuálneho harmonogramu je táto časť naplánovaná na január až apríl roku 2024. Finalizácia stavby haly a terénne úpravy okolia sú naplánované na apríl až júl a kolaudácia s odovzdaním do užívania rozdelila Petržalka medzi júl až september 2024. 

Snímka obrazovky 2023 07 31 o 23.54.30
Športová hala Pankúchova | Zdroj: Team T, spol. s.r.o

Celkové náklady na výstavbu haly by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur a necelú polovicu by mala pokryť spomínaná účelová dotácia od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku podpísala Petržalka ešte v decembri minulého roka. Náklady s ním spojené musí samospráva vyúčtovať do konca roka 2023. 

Tamojšie miestne zastupiteľstvo schválilo 14. februára tohto roka v prospech výstavby a financovania haly balík dokumentov – od návrhu výstavby, prijatie úveru vo výške 800-tisíc so splatnosťou 5 rokov od Československej obchodnej banky, až po založenie obchodnej spoločnosti Petržalská výstavba. V nej je jediným spoločníkom mestská časť a účelom je výstavba tohto multifunkčného športového stánku.

Petržalka tak dostane multifunkčnú halu, ktorá mestskej časti jendoznačne pomôže. Ak by sa podobné stavby realizovali v Bratislave častejšie, mesto by sa rozvíjalo úplne iným smerom. Najväčšie slovenské sídlisko tak ukazuje, podobne ako Rača, že sa to skutočne dá. Že mestská časť sa môže zlepšovať aj prostredníctvom jednoduchých, nie pridrahých a najmä potrebných projektov.

Snímka obrazovky 2023 07 31 o 23.53.28 2
Variant B športovej haly
Variant A športovej haly
Artboard 19
Artboard 21
Snímka obrazovky 2023 07 31 o 23.53.52
Snímka obrazovky 2023 07 31 o 23.54.11
Snímka obrazovky 2023 07 31 o 23.54.30

Športová hala Pankúchova

Lokalita: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Investor: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Projektant: Team T, spol. s.r.o
Kapacita stáleho hľadiska: cca 250 divákov
Rozpočet 2,5 milióna eur
Stav: Realizuje sa
Realizácia: 07/2023 – 09/2024