Mesto Bratislava rekonštruuje technológie plavárne na Pasienkoch

Obnova jediného 50-metrového bazéna v hlavnom meste Slovenska sa začala 12. júna a potrvá niekoľko mesiacov. Budovu legendárnej plavárne na Pasienkoch má na starosti Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STARZ).

Riaditeľ mestskej rozpočtovej organizácie Ladislav Križan povedal v príspevku, že olympijský bazén, ktorý v roku 2024 bude mať 50 rokov, je vo veľmi zlom technickom stave. Kľúčová je podľa neho v tomto aj v 25-metrovom bazéne výmena bazénovej technológie v tomto a v 25 metrovom bazéne, ktorá je zo 70. rokov minulého storočia.

Mesto získalo pozemky v hodnote viac ako 2 milióny eur pod plavárňou zámenou so štátom. Zrekonštruovalo vonkajšiu kanalizáciu, sociálne zariadenia a šatne žien do hodnoty 200-tisíc eur. Bratislava získala plaváreň Pasienky v roku 1999 od Slovenského združenia telesnej kultúry.

Mesto sa na rekonštrukcii spolupodieľa 1,4 miliónmi eur. Ďalšími financiami na obnovu tejto športovej infraštruktúry národného významu prispeje Fond na podporu športu. Správna rada fondu schválila v júni príspevok vo výške 981 015 eur.

Plaváreň na Pasienkoch v bratislavskom Novom Meste je súčasťou športového areálu, ktorého začiatky siahajú do 40. rokov minulého storočia.

Úvodný projekt z roku 1962 je z dielne architekta Kamila Kosmana, samostatnú modernistickú budovu krytej plavárne postavili v rokoch 1967 – 1974. V 80. rokoch postavili prístavbu, ktorej súčasťou je tréningový 25-metrový bazén a mestská sauna.

Bratislava mala v minulosti aj druhý olympijský bazén v bývalých Kúpeľoch Centrál (1975) na Trnavskom mýte, v súčasnosti sa na ich mieste nachádza nákupné centrum Centrál. Po roku 1990 bola prevádza kúpeľov neefektívna a budova s olympijským bazénom pustla.