ASB Články na tému

Petržalka

Do Bratislavy každodenne dochádza viac ako 130-tisíc ľudí a vyše 33-tisíc automobilov. V hlavnom meste sa preto rozširuje parkovacia politika a Magistrát začína intenzívnejšie riešiť parkovacie kapacity pre rezidentov, ale aj pre turistov alebo ľudí, ktorí do metropoly cestujú za prácou. Vedenie mesta preto začalo realizovať záchytné parkoviská a v príprave je aj niekoľko parkovacích domov, z ktorých aktuálne začínajú povoľovací proces prvé dva.

Andrej Sárközi -

Petície v Petržalke nie sú nezvyčajným javom. Práve naopak, obyvatelia často protestujú proti viacerým projektom, no bohužiaľ aj takým, ktoré mestskej časti pomôžu. Len nedávno bola na stole ďalšia petícia, tentokrát proti študentskému bývaniu Work&Home&Study z dielne súkromného developera, ktorého umiestnenie v tesnej blízkosti ďalšieho činžiaku vyvoláva diskusie.

Andrej Sárközi -

O pokračovaní výstavby električkovej radiály v Petržalke sa už popísalo mnoho článkov. Väčšinou poukazovali na meškanie, nesplnené miľníky, zastavenie prác, na chýbajúci harmonogram. No neskôr na spustenie stavebnej činnosti a konečne aj aktualizované termíny. Obrovský dopravný projekt sa tak nezaobišiel bez problémov. Hlavné mesto si však môže pre nesplnenie dohodnutých miľníkov uplatniť pokuty voči stavebníkovi, doteraz tak ale neurobilo.

Andrej Sárközi -

Administratívny projekt Digital Park v Petržalke je už dlhé roky pevnou súčasťou Einsteinovej ulice. Komplex siedmich administratívnych budov patrí medzi najznámejšie a rovnako najúspešnejšie bizniscentrá v Bratislave. Na objektoch druhej etapy developmentu sa po dlhých rokoch objavilo lešenie, čo vzbudilo oprávnené otázky. Exkluzívne informácie o projekte poskytol redakcii ASB developer Alto Real Estate, a sčasti aj projektant a autorizovaný architekt.

Andrej Sárközi -

Sad Janka Kráľa je pre Bratislavčanov a Bratislavčanky srdcovou záležitosťou. Mnohí v parku prežili svoje detstvo, ale aj dospelé časy a park je už niekoľko dlhých desaťročí akousi zelenou oázou mesta. Roky sa však podpísali na jeho vzhľade, čo sa ale konečne začína meniť. Dnes je známy zhotoviteľ štúdie, ktorá prinesie budúcu víziu najstaršieho parku v strednej Európe.

Andrej Sárközi -

Je to územie medzi Starým a Prístavným mostom na pravom brehu Dunaja a čakajú ho výrazné zmeny. Aby boli v súlade s verejným záujmom a požiadavkami súčasnosti, predložilo mesto Bratislava návrh zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu č. 10. Verejná prezentácia s možnosťou klásť otázky spracovateľom a zástupcom mesta bola 8. augusta v mezaníne Primaciálneho paláca.

Monika Voleková -

Najväčšie slovenské sídlisko sa čoskoro dočká novej multifunkčnej haly. Tá vyrastie na Pankúchovej, pričom ide o jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy. Hala má byť taktiež prvou svojho druhu v mestskej časti. Projekt bojoval s petíciou, otázna bola aj presná lokácia či termín spustenia výstavby. Dnes už stavba začína rásť.

Andrej Sárközi -

V záujmovom území bratislavského downtownu, ktorý má prepojiť električková trať Pribinova – Košická – Miletičova, sa počíta s denným nárastom výskytu ľudí, a to okolo 200-tisíc.

Monika Voleková -

Najväčšie slovenské sídlisko – Petržalku, začali stavať pred polstoročím. Vznikali prvé panelové domy a vízia bola postaviť na čo najmenšom území čo najviac bytov. Mestská časť však bola naplánovaná bez svojho jadra, čo sa mení až v súčasnosti. Petržalka postupne získava nové centrum, k čomu dopomôže aj projekt SOHO Petržalka – dobrý projekt, odmietaný Petržalčanmi.

Andrej Sárközi -