Olympijská a paralympijská dedina Paríž 2024

Partneri sekcie:

Odpočet sa začal. V lete 2024 bude Paríž hostiť letné olympijské hry. Dedina pre atlétov by mala byť podľa plánov hotová už v septembri 2023. Bude zahŕňať viac ako 2 400 ubytovacích jednotiek a až 119 000 m2 kancelárií. Čo však s nimi po 18 dňoch olympiády?

Potom nasleduje ešte 12 dní paralympiády. Projektový tím olympijskej dediny si však uvedomuje, že vytvárať v rámci mesačnej udalosti dočasné riešenie nemá význam.

Odpoveďou je komplexné riešenie úplne novej parížskej štvrte, ktorá sa po skončení hier stane plnohodnotnou súčasťou tzv. Veľkého Paríža. Noví obyvatelia sa budú môcť nasťahovať už začiatkom roka 2025.

Projekt olympijskej dediny sa zameriava na industriálne dedičstvo a topografické bohatstvo územia.
Spojenie novej nábrežnej zóny so starým centrom Saint Ouen podporia dve paralelné mestské triedy.
Verejné priestranstvá majú tvoriť až 49 plochy zóny.
V projekte sa kládol dôraz na zachovanie ľudskej mierky objektov.
O olympijskej dedine architekti uvažovali ako o plnohodnotnej štvrti nie dočasnej stavbe.
Pohľad na oživené nábrežie Seiny.
Perspektívny pohľad na novú parížsku štvrť.
Z ideovej skice projektu je jasné čo si architekt predstavuje pod pojmom blok loď.

Tímový šport

„Cieľ tohto projektu je dvojaký. Chceme vybudovať príkladnú štvrť vhodnú do roku 2025, dokonca aj do roku 2050,“ hovorí šéf projektu, francúzsky architekt Dominique Perrault.

„Zároveň bude schopná ponúknuť športovcom a ich delegáciám síce dočasné, ale aj tak výnimočné privítanie. V prvom rade sa však urbanistická reflexia zaoberá dlhodobým uvažovaním o vytvorení novej časti mesta, zakorenenej na jeho vlastnom území. Vybrané miesto samo osebe nesie semeno projektu. Náš spôsob myslenia sa teda vo väčšej miere zakladá na uvažovaní o rozvoji územia Seiny Saint-Denis, olympijské využitie sa považuje za vynikajúci, ale prechodný krok, ideálny na naštartovanie rozvoja.“

Dedina nemôže vzniknúť tak, že zanedbá kontext miesta. Radšej sa teda sústredí na to, čo by mohla rozvinúť ako svoju najväčšiu devízu – 51 hektárov vyčlenených pozemkov má výborné napojenie na infraštruktúru vrátane železničnej dopravy a bohatú industriálnu minulosť.

Nachádza sa tu dokonca jedna z úplne prvých parížskych elektrární zo začiatku 19. storočia. Pozemky sú v priamom dotyku so Seinou. Všetky tieto elementy boli pre návrh určujúce.

Pohľad na oživené nábrežie Seiny.
Pohľad na oživené nábrežie Seiny. |

Bloky ako lode

Projekt rozširuje nábrežie Seiny a „naťahuje“ ho až do vnútrozemia. Pozemky sú svahovité, miestami s výškovým rozdielom až 12 metrov, čo sa nakoniec ukázalo ako výhoda. V dedine tak môžu vzniknúť rozľahlé terasy s priehľadmi na krajinu.

Veľký dôraz sa kládol na kvalitu verejných priestranstiev, ktoré majú tvoriť až 49 % plochy zóny. Spojenie novej nábrežnej zóny so starým centrom Saint-Ouen podporia dve paralelné mestské triedy.

Architektonicky olympijská dedina nadviaže na svoje industriálne dedičstvo, na veľké „priemyselné katedrály“ umiestnené kolmo na rieku. V rovnakom smere architekti situovali aj nové mestské bloky, ktoré Perrault opisuje ako akési lode. Celkovo ich je naplánovaných šesť.

Prečítajte si tiež: Fjordpark – nový úhel pohledu na využití chladných skandinávských fjordů

Každý blok-loď si vyvinie vlastnú identitu a jednoznačnú rolu v novej štvrti, no vďaka udržaniu existujúceho urbánneho plánu vznikne koherentný kontext. Bloky budú mať výšku od 4 do 15 podlaží. Takáto silná mestská krajina bude schopná poskytnúť priestor na rôznorodý program, od ubytovania, kancelárií až po hotely.

Bloky-lode ponúknu priestory s diferencovanou mierou súkromia. Dôležitým aspektom bolo zachovanie ľudskej mierky, ktorá sa často pri podobnom rozsahu ľahko stratí. „Projekt sa zameriava na dedičstvo a bohatstvo územia,“ hovorí architekt.

„Chceme mu dať silný environmentálny rozmer a vyvinúť model mestského rozvoja Veľkého Paríža, ktorý zdôrazňuje vysoké požiadavky na životaschopnosť, veľkorysé verejné priestranstvá, zhodnocovanie ekologických druhov dopravy, veľa vegetácie a posilnenie biodiverzity.“

Spojenie novej nábrežnej zóny so starým centrom Saint Ouen podporia dve paralelné mestské triedy.
Spojenie novej nábrežnej zóny so starým centrom Saint Ouen podporia dve paralelné mestské triedy. |
Olympijská dedina, OH Paríž 2024
Miesto: štvrte St. Denis, St. Ouen, Île-Saint-Denis
Architekt: Dominique Perrault Architecture
Spolupráca: Une Fabrique de la Ville, Agence TER, INGEROP, CITEC, Urban Eco Scop
Investor: SOLIDEO (The Olympic Games Delivery Authority)
Plocha: 51 ha
Počet ubytovaných počas OH: 17 000
Výstavba: 2020 – 2023
Text: Karolína Barényi
Vizualizácie, projektová dokumentácia: Dominique Perrault Architecture

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2019.