Projekt olympijskej dediny sa zameriava na industriálne dedičstvo a topografické bohatstvo územia.