V projekte sa kládol dôraz na zachovanie ľudskej mierky objektov.