Z ideovej skice projektu je jasné čo si architekt predstavuje pod pojmom blok loď.