Verejné priestranstvá majú tvoriť až 49 plochy zóny.