O olympijskej dedine architekti uvažovali ako o plnohodnotnej štvrti nie dočasnej stavbe.