Športová hala Topoľčany
Galéria(9)

Topoľčany zrekonštruovali športovú halu. Teraz pojme až dvojnásobne viac divákov ako predtým

Partneri sekcie:

Pôvodná športová hala bola postavená v roku 1980. Jej priestory, ale ani technická a dispozičná úroveň však už nezodpovedali dnešným potrebám rozvoja športu.

Mesto Topoľčany významne podporuje športové aktivity v meste a kladie dôraz na výchovu mladých športovcov. To sa prejavilo aj v požiadavke vytvoriť nové moderné tréningové a súťažné podmienky pre hádzanársky klub v meste.

Pôvodná športová hala je z roku 1980 a bola stavaná postupne podľa finančných možností. Mesto dlhodobo pracovalo na vízii rekonštruovania a dobudovania hádzanárskej športovej haly, ktorá sa nachádza v prostredí obytného súboru.

Požiadavka investora bola vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj hádzanej v Topoľčanoch, a to hlavne rozšírením počtu divákov zo 600 na 2 050. Pre tvorcov riešenia rekonštrukcie a prístavby bolo výzvou skĺbiť nové požiadavky s priestorovými možnosťami daného územia, ktoré boli výrazne obmedzené.

Architektúra bola formovaná v minimalistickom koncepte s výrazovými prostriedkami modernosti. V interiéri sa jasný koncept prejavil v nových materiáloch a technických možnostiach, ktorých cieľom bolo zvýrazniť priestorovú vzdušnosť a zdôrazniť logiku členenia.

Športová hala Topoľčany
Športová hala Topoľčany
Športová hala Topoľčany
Športová hala Topoľčany
Športová hala Topoľčany
Interiér haly v Topoľčanoch
Interiér haly v Topoľčanoch
Rez budovou

Vysoká rozložitá hmota hracieho priestoru v kontraste s nízkou časťou, obopnutou okolo ústredného priestoru, vnáša do architektúry dynamiku a zároveň harmóniu. V rámci nových konštrukcií sa na prestavbu haly použili oceľové prvky zastrešenia a na nadstavbu ľahký obvodový plášť.

Navrhovaná nosná konštrukcia haly pozostáva z 9 priehradových väzníkov položených na jestvujúcich stĺpoch. Strešné väzníky sú navrhnuté ako priehradové, s rozpornom 45 m. Architekt vidí v zrekonštruovanej a dostavanej hádzanárskej hale výrazný prvok znovuzrodenia a oživenia športového a spoločenského života v meste.

Športová hala Topoľčany
Športová hala Topoľčany | Zdroj: Archív architekta

Prestavba športovej haly v Topoľčanoch

Výška investície: 3,11 mil. €
Investor: Mesto Topoľčany
Architekt: Jozef Hrozenský
Zhotoviteľ: ADIFEX
Celková zastavaná plocha: 5 783 m2
Zastavaná plocha športová hala: 3 740m2
Realizácia:  2020 – 2021

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2022.