IMG 5202
Galéria(10)

Obchodná sa zlepšuje po kúskoch: Rekonštrukciou prejde ďalšia ošarpaná bytovka

Partneri sekcie:

Len nedávno redakcia ASB uverejnila komplexný článok, venujúci sa Obchodnej ulici – jej histórii, súčasnom úpadku či možnom vzkriesení. Obchodná má totiž obrovský potenciál, nateraz je však najpravdepodobnejšie, že sa bude rekonštruovať len po častiach. Práve jedna z takýchto obnov onedlho čaká bytový dom na Obchodnej 10.

Obchodná ulica v Bratislave nie je najpríťažlivejšou lokalitou v hlavnom meste. Je jednou z najrušnejších, pričom v nedávnej minulosti sa nevyhla prívlastku aj jednej z najnebezpečnejších. Živá pešia zóna sa za posledné roky dramaticky nezmenila, v nedávnej minulosti ale Hlavné mesto uskutočnilo niekoľko menších opatrení, ktoré Obchodnej ulici pomohli. 

Magistrát doplnil dlažbu, čiastočne revitalizoval a vyčistil priestor za hotelom Crowne Plaza a okolím. Došlo tiež k výmene a reorganizácii smetných košov a doplnený bol mobiliár. Väčšie renovácie však bolo mesto nútené obmedziť vzhľadom na legislatívnu smršť počas posledného roka, ktorá obrala Bratislavu o desiatky miliónov eur ročne. „V kombinácii s infláciou sa bavíme o škrte približne 55 milónov eur,” povedal v článku o Obchodnej ulici Peter Bubla, hovorca Magistrátu hlavného mesta. 

Ďalším krokom ku skultúrneniu ulice bolo vypracovanie publikácie Novej Obchodnej, ktorá stanovuje nové pravidlá reklamy. Obchodná je totiž typická vizuálnym smogom, ktorý vulgarizuje celú pešiu zónu a poukazuje na úpadok tohto územia. Reklama totiž nie je regulovaná, často obliepa celú budovu a taktiež nespĺňa základnú funkciu reklamy – informovať. A to z toho dôvodu, že pôsobí chaoticky a je presýtená nepotrebnými informáciami. 

20171226 bratislava 5311485260
Obchodná ulica – súčasnosť | Zdroj: TASR

Daný manuál hodnotí Obchodnú ako miesto s bohatou históriou a pestrou architektúrou, poukazuje na jej súčasný stav či problémy a zároveň komunikuje ich možné riešenia. A to nastavením vhodnej reklamy, ktorá by už po novom nemala byť chaotická, ale logicky umiestnená v jednoduchom a najmä jednotnom vizuály pre celú ulicu. Zatiaľ sa touto publikáciou ale riadi len minimum objektov.

Avšak tie, ktoré sa ňou riadia, boli v nedávnej dobe aj obnovené. Medzi také patrí napríklad obytný dom na Obchodnej 68 pri križovatke s Obchodná – Vysoká a v minulosti bola zrekonštruovaná aj stavba Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Novým manuálom reklamy sa riadi aj prevádzka Slovak Pub na Obchodnej 62 a veľmi vkusnou rekonštrukciou prešiel aj objekt na Obchodnej 48, kde v minulosti sídlil Eden Pub. Tu možno povedať, že išlo o učebnicový príklad zanedbaného a reklamou oblebeného domu. Teda príklad, ako nemá budova v takto exponovanej lokalite vyzerať. V neposlednom rade, obnovená bola aj funkcionalistická pamiatka, Polyfunkčný dom Schön v západnej časti Obchodnej.

K týmto domom sa onedlho pridá aj bytovka na Obchodnej 10. Mestská časť  vydala na rekonštrukciu stavebné povolenie. Obnova bola iniciovaná vlastníkmi bytových a nebytových priestorov bytového domu, pričom takáto iniciatíva nie je vôbec nezvyčajná. Podobne zareagovali aj majitelia jednotlivých nehnuteľností na Vazovovej 22, Wilsonovej 1 či Vajnorskej 15-17, ktorých bytovky prejdú taktiež rekonštrukciou. 

IMG 5205
Bytový dom na Obchodnej 10 | Zdroj: Andrej Sárközi

V prípade domu na Obchodnej ide o stavbu so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným, pričom objekt sa nachádza v radovej zástavbe bytových domov s obchodnými priestormi v parteri. Pôdorys bytového domu je v tvare písmena L s nádvorím vo vnútrobloku a je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Dnes má stavba značne opotrebovanú fasádu, výklady na prízemí sú počarbané grafitmi a dom evidentne pustne. 

Rekonštrukcia to však zmení. Obvodový i strešný plášť budovy bude obnovený a zateplený, odstránia sa systémové poruchy domu a zmodernizujú spoločné priestory. Vymení sa aj zvislé schodiskové okno a zrealizuje nový bleskozvod. Zateplením prejde tiež strojovňa výťahu s novými klampiarskymi a zámočníckymi konštrukciami.

IMG 5212
Výmenou prejde aj zvislé schodiskové okno (vpravo) bytového domu Obchodná 10 | Zdroj: Andrej Sárközi

Podľa podmienok Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ BA) musí štruktúru a farebnosť nových fasádnych omietok, respektíve nových fasádnych náterov, schváliť práve KPÚ ešte pred začatím prác. Stavebník musí zachovať princíp panelového prekrytia medziokenných a pri okenných plôch na uličnej fasáde druhého podlažia, a to nepriehľadnými sklenými platňami v pôvodnej béžovej farbe. V podchode dvora má byť zachovaný obklad z umelého kameňa, uchované bude aj obloženie stien vestibulu, sokla a tabuľky, označujúce jednotlivé poschodia.

Pásová strešná krytina bude riešená vo svetlo šedom farebnom vyhotovení. Nové klampiarske prvky exteriéru majú byť riešené v materiálovo-tvarovom a farebnom vyhotovení, zodpovedajúcom primárnej stavebnej etape (nebudú používané plastové a poplastované prvky).

IMG 5211
Zanedbaný vestibul bytového domu – vnútroblok | Zdroj: Andrej Sárközi

Rekonštrukcia sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie z marca roku 2022, ktorú vypracovala spoločnosť BEELI s.r.o. Firma sa spracovaniu projektových dokumentácií venuje od roku 2012 a v portfóliu má realizácie rodinných domov, interiérov, ale aj rekonštrukcií budov. Podľa stavbeného povolenia má byť obnova ukončená do 24 mesiacov.

Obchodná sa tak po kúskoch stáva lepším miestom na život. Ide však o pomalý proces, ulica by si zaslúžila oveľa komplexnejšie a ráznejšie zásahy, ktoré by Obchodnú vrátili medzi atraktívne ulice 21. storočia. Dosiaľ má k tomuto cieľu ďaleko. 

Aj napriek tomu, že mesto vyvíja snahy a reaguje na problémy Obchodnej, v dohľadnej budúcnosti sa lokalita dramatickejšie nezmení. Problémom sú najmä financie, čo nedávno potvrdil aj hovorca Magistrátu. Ulica medzi Michalskou bránou a Kollárovým námestím by pritom mohla byť plnohodnotným korzom a výkladnou skriňou peších zón. Naostatok, nemožno zabúdať, že to, ako ulica vyzerá, výrazne ovplyvňuje aj návštevníkov, ich zážitok z daného miesta a správanie sa k verejnému priestoru. 

IMG 5202
IMG 5205
IMG 5200
IMG 5212
IMG 5208
IMG 5213
IMG 5211
IMG 5214

Rekonštrukcia bytového domu Obchodná 10

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Stavebník: Vlastníci bytových a nebytových priestorov bytového domu
Projektant: BEELI s.r.o.
Stav: V príprave (projekt disponuje stavebným povolením)