Nemocnica budúcnosti, Martin

O výstavbu univerzitnej nemocnice v Martine neprejavil nikto záujem. Prečo?

Partneri sekcie:

Do tendra nepredložila ponuku žiadna stavebná firma. A to napriek tomu, že ide o investíciu takmer 330 miliónov eur. Ako je to možné?

V prípravných trhových konzultáciách sa prihlásilo deväť relevantných stavebných firiem. „Počas verejného obstarávania sme zodpovedne odpovedali na všetky doplňujúce otázky potenciálnych uchádzačov, ktoré z ich strany indikovali seriózny záujem zúčastniť sa na súťaži,“ skonštatovala Katarína Kapustová.

Nový premiér Ľudovít Ódor sa v rozhovore pre rádio Express vyjadril, že o tejto situácii bude rokovať dnes na pôde rezortu zdravotníctva. ASB požiadal rezort o vyjadrenie, či treba skontrolovať predmetné verejné obstarávanie a zistiť, čo bolo dôvodom neúčasti firiem.

Aj štát musí preniesť zodpovednosť

„Vo verejnom obstarávaní bola presunutá zodpovednosť na plecia zhotoviteľa aj riziká pod vysokým penále 20 miliónov eur za stihnutie termínov. Štát si pritom nevie sám pre svoje investície vybaviť potrebné povolenia,“ povedal pre ASB Milín Kaňuščák zo spoločnosti KAMI PROFIT. Keď chce byť štát podľa neho úspešný v tomto verejnom obstarávaní, musí prevziať zodpovednosť povoľovacích procesoch a zároveň by mal byť konštruktívny aj pri cenových nárastoch.

NIKA: Nie je to ideálny scenár

Národná implementačná a koordinačná agentúra (NIKA) pre ASB reagovala, že z hľadiska plánu obnovy a plnenia jednotlivých míľnikov a cieľov nejde, samozrejme, o ideálny scenár. Zdôraznila, že nastavenie verejného obstarávania je zodpovednosťou vykonávateľa, v tomto prípade ministerstva zdravotníctva.

„Situácia je vážna, aj preto ešte tento týždeň plánujeme z vlastnej iniciatívy stretnutie s tímom Národnej univerzitnej nemocnice Martin a s vedením ministerstva zdravotníctva, kde sa budeme pýtať na možné dôvody zlyhania a na otázku ďalšieho postupu,“ reagovala vedúca komunikačného oddelenia NIKA Barbora Belovická.

Výstavba nemocnice v Martine išla podľa doterajších informácií, ktorá NIKA k dispozícii, podľa harmonogramu, preto sa v krízových opatreniach predložených na vládu nevyskytovali. Míľniky a ciele naviazané na zdravotnícke opatrenia plánu obnovy sú ambiciózne a časovo napäté, každá strata času môže ohroziť ďalšie kroky.

Rezort zdravotníctva v súvislosti s informáciami o neúspešnom verejnom obstarávaní súvisiacom s výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Martine informuje, že víta rozhodnutie nemocnice o zopakovaní verejného obstarávania, keďže sa na pôvodne vyhlásené nikto neprihlásil, a keďže je v záujme všetkých relevantných strán pokračovať v plnení úloh z Plánu obnovy a odolnosti SR. Rezort zároveň chce zanalyzovať, prečo k tejto situácii došlo, a vyjadruje presvedčenie, že sa nemocnica Martin pri vyhlásení nového verejného obstarávania vyhne prípadným pôvodným chybám. Celú situáciu s UNM konzultujeme a pripravujeme riešenia na elimináciu oneskorenia termínov. Ďalší postup bude nemocnica konzultovať.

Podľa slov hovorkyne nemocnice, úspechu procesu verejného obstarávania v poslednej fáze nepomohla negatívna medializácia zdravotníckych projektov v pláne obnovy a odolnosti v ostatných týždňoch. Rovnako mu nepomohla ani celková nestabilná politická situácia na Slovensku. Vedenie nemocnice s projektovým tímom podľa nej vzniknutú situáciu hĺbkovo analyzovalo a rozhodlo sa zopakovať verejné obstarávanie.

Ďalšie procesné kroky chce konzultovať so zriaďovateľom a s Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou (NIKA) pre plán obnovy. „Slovenskí pacienti, ako aj zdravotníci potrebujú nové nemocnice. Preto budeme pokračovať v projekte novej nemocnice tak, aby sme minimalizovali jeho prípadné omeškanie,“ dodala hovorkyňa UNM.

Úroveň výstavby má byť full fit out

Vláda rozhodla o výstavbe Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v lokalite Rázsochy a Univerzitnej nemocnice Martin z financií plánu obnovy v júli 2022. Predkladateľom materiálu bolo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktorý má pred sebou kľúčový míľnik.

Je ním prvý štvrťrok 2024, vtedy má byť známy zhotoviteľ oboch stavieb a zverejnené oznámenie o udelení zákazky na projekty v súlade s výberovými kritériami. Oba investičné projekty budú mať rôznu úroveň vyhotovenia – hrubá stavba (UNB) a „full fit out“ (Univerzitná nemocnica sv. Martina).

Univerzitná nemocnica v Martine má potenciál byť dlhodobo špičkovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre severozápadné Slovensko. Nemocnica má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom na zmiešanú prevádzku pre deti a dospelých.

Odhady investičných nákladov na nemocnicu (329,89 milióna eur bez DPH) boli stanovené na základe dostupných dát a indexované na cenovú úroveň roku 2021 na základe podkladov zo Štatistického úradu SR. „To znamená, že je zachytený aj prudký nárast cien stavebných materiálov a stavebných prác v roku 2021,“ píše sa v materiáli od MZ SR.

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine

Investor: Univerzitná nemocnica Martin
Investičné náklady: 329 miliónov eur bez DPH (z toho stavebné náklady: 235,184 milióna eur bez DPH
Medicínske technológie a vnútorné vybavenie: 80, 8 milióna bez DPH)
Počet lôžok: 660
Počet operačných sál: 19
Predpokladaná realizácia: 06/2022 – 06/2024