Vstup do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Žilina potrebuje postaviť moderný pavilón urgentu. Ročne ošetria 50-tisíc pacientov

Partneri sekcie:

Fakultná nemocnica s poliklinikou v krajskom meste Žiline pripravuje výstavbu pavilónu urgentnej medicíny s heliportom. Je dôležitá pre ďalší rozvoj nemocnice so spádom štvrť milióna obyvateľov. Súčasný nemocničný areál pochádza zo 60. a 70. rokov minulého storočia.

Do nových priestorov by sa presťahoval urgentný príjem a oddelenia chirurgických odborností. Uvoľnenie lôžok po presťahovaní sa operačných odborností  umožní podľa námestníka pre investície a rozvoj Juraja Váňu rozšíriť počet lôžok následnej starostlivosti a ostatné oddelenia si upravia svoje priestory. Nemocnica sa snaží vrátiť do Žiliny lôžkové pľúcne a infekčné oddelenie.

Samotný urgentný príjem je veľmi vyťažený, lekári a sestry ošetria ročne až 50-tisíc pacientov. Na prípravné investičné práce získala tretia najväčšia slovenská fakultná nemocnica od rezortu zdravotníctva 100-tisíc eur, ktoré priebežne realizuje od roku 2020.

Voľné miesto v areáli nemocnice, kde má stáť budúci pavilón urgentnej medicíny
Voľné miesto v areáli nemocnice, kde má stáť budúci pavilón urgentnej medicíny | Zdroj: FNsP Žilina

Podľa jej riaditeľa Eduarda Dorčíka je pavilónový typ oddelení nevhodný pre akútnu medicínu, v rozsahu v akom ju poskytujú. Odráža sa to v efektivite a v čakaní pacientov. Potrebujú mať adekvátne podmienky na realizáciu uvedeného počtu výkonov.

Výstavbu podporuje mesto Žilina, keď územný plán počíta s výstavbou nového pavilónu. Tento fakt má riaditeľa neho strategický význam a môže byť rozhodujúci pri časovom ohraničení, s ktorým sa spája čerpanie európskych peňazí.

Enviroportál uverejnil 2. mája tohto roka zámer výstavby pavilónového typu so 7 nadzemnými podlažiami v južnej časti nemocničného areáli, na mieste záchytných parkovísk. Nemocnica je pavilónového typu, má viacero budov, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé oddelenia.  Nový pavilón vyrastie v susedstve pavilónu gynekológie a pôrodníctva.

Investičný zámer obsahuje moderný urgentný príjem 2.typu, systém potrubnej pošty, štandardné a špeciálne medicínske vybavenie. „Nový pavilón počíta s 343 lôžkami, čo by pre celú nemocnicu nebolo dostačujúce, keďže náš lôžkový fond dosahuje takmer 800 lôžok,“ uviedla pre ASB hovorkyňa tohto zdravotníckeho zariadenia Lenka Záteková. Projektanta, ktorý vypracuje dokumentáciu na realizáciu stavby, vysúťažia po získaní územného rozhodnutia.

Výkres s umiestnením pavilónu urgentu v žilinskej nemocnici
Výkres s umiestnením pavilónu urgentu v žilinskej nemocnici | Zdroj: FNsP Žilina
Pavilón urgentnej medicíny FNsP Žilina

Plocha zastavaná novým objektom: 19 021m2
Náklady: 123 mil. eur bez DPH (stavba)
Operačné sály: 17 operačných sál
Počet lôžok: 343
Počet parkovacích miest: 508
Realizácia: 01/2024 – 06/2026
Stav: zámer v EIA