Nemocnica budúcnosti Martin

Aktualizované: Rezort zdravotníctva pripravuje k nemocniciam analýzu so zásobníkom projektov

Verejnosť zatiaľ nepozná od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského oficiálny zoznam nemocníc, ktoré chce štát postaviť za peniaze z európskeho Plánu obnovy a odolnosti. Zároveň sú na stránke plánu obnovy informácie, že september 2022 je termínom vyhlásenia výzvy na výstavbu nemocníc (835,82 milióna eur) ako aj rekonštrukčných prác  (132,92 milióna eur).

Článok je aktualizovaný o vyjadrenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Časopis ASB položil Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR otázku, kedy bude mať hotový investičný plán. Rezort reagoval, že plán obnovy je v istom zmysle aj investičným plánom sám o sebe. Určuje relatívne striktne, čo sa v jeho rámci zrealizuje ako investícia.

Určovanie konkrétnych podporených projektov bude podľa neho až na výnimky prebiehať prostredníctvom výzvy, na ktorú budú môcť zareagovať oprávnení žiadatelia a uchádzať sa o finančnú podporu – jej pridelenie bude závisieť od vyhodnotenia jednotlivých žiadostí.

„MZ SR zároveň – ako súčasť jednej z reforiem z plánu obnovy – pripravuje investičný plán rezortu vrátane metodiky hodnotenia a priorizácie projektov pre rôzne zdroje financovania. V tomto prípade predpokladáme jeho zverejnenie do konca júna 2022,“ uviedol tlačový odbor.

O nemocniciach rokujú takmer každý deň

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský mal podľa medializovaných informácií predložiť na rokovanie vlády v stredu 15. júna materiál o výstavbe a rekonštrukcii nemocníc.  Nestalo sa však tak.

Agentúra SITA v tejto súvislosti informovala, že materiál je takmer pripravený. Rezort zdravotníctva pošle dátové podklady koaličným partnerom budúci týždeň a v prípade ich súhlasu materiál predloží na rokovanie vlády. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva.

O výstavbe a rekonštrukciách nemocníc podľa ministra prebiehajú rokovania na úrade vlády v ostatnom období takmer každý deň. „Materiál, ktorý teraz pripravujeme, nie je len minutie peňazí z plánu obnovy. Je to zásobník projektov dopredu na desať rokov,“ uviedol minister s tým, že k dispozícii sú aj ďalšie národné a európske finančné zdroje.

Rezort zdravotníctva pripravuje analýzu tak, aby bol set projektov využiteľný pri plánovaní investícií v zdravotníctve v dlhom období, keďže investičný dlh je väčší ako objem peňazí z plánu obnovy. Uvažuje sa s dvomi až tromi veľkými nemocnicami a rekonštrukciou väčšieho počtu lôžok tak, aby sa znížili nároky na štátny rozpočet a vyhovelo sa čo najväčšiemu počtu záujemcov. Záujemcami môžu byť aj neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Tlak stavebných nákladov na výstavbu

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR v júni v rozhovore pre portál Postoj Lívia Vašáková povedala, že v najbližšom roku očakávajú rast stavebných nákladov, ktorý bude rýchlejší než inflácia.

„Zároveň čakáme na 30. jún, keď dostaneme finálne potvrdenie celkovej čiastky na plán obnovy, pričom očakávame, že niečo stratíme,“ avizovala zmeny. Pri súčasných cenách výstavby nie je podľa nej reálne postaviť päť nemocníc. „Videla by som to maximálne na tri nemocnice. O ktoré tri nemocnice pôjde, je už politické rozhodnutie,“ konštatovala generálna riaditeľka.

Nemocnica budúcnosti Martin
Nemocnica budúcnosti Martin | Zdroj: Pantograph

Za výstavbu novej univerzitnej nemocnice na mieste Rázsoch v Bratislave sa dôrazne prihovára Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Argumentuje potrebou kvalitného prostredia na výučbu budúcich lekárov, ktorých je na Slovensku nedostatok popri chýbajúcom zdravotníckom personáli.

Ministerstvo zdravotníctva poskytne informácie v prípade Rázsoch po ukončení verejného obstarávania. Projekt veľkorysého kampusu s fakultnou nemocnicou s poliklinikou Rázsochy začal stavať vtedy socialistický štát, ale po roku 1989 ho nedostaval. Ďalším plánovaným termínom výstavby boli roky 2022-2024.

Investorom je už univerzitná nemocnica

Jej sesterská martinská Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského je v snahe o výstavbu novej univerzitnej nemocnice na rozvojových plochách školy omnoho ďalej. Koncom mája informovala, že v priebehu uplynulých týždňov došlo v súvislosti s projektom k zásadnej zmene. Projekt odovzdala Univerzitnej nemocnici Martin, ktorá sa tak stala jej novým investorom.

Investičné náklady na novú nemocnicu sú vo výške cca 330 miliónov eur bez DPH. V pláne obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc je vyčlenená jedna miliarda eur. V súčasnosti prebiehajú predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých sa oslovili potenciálni dodávatelia stavebných prác.

“Ak sa vláda Slovenskej republiky rozhodne pre Nemocnicu budúcnosti v krátkej dobe, výstavba špičkového zdravotníckeho zariadenia v Martine by mohla byť dokončená v roku 2026,“ píše sa na stránke.

Nemocnice, ilustračná
Nemocnice, ilustračná | Zdroj: iStock

Rozklady voči stavbe neuspeli

Proces prípravy nemocnice nebol priamočiary. Jesseniova lekárska fakulta predložila Ministerstvu životného prostredia SR na schválenie projekt vybudovania novej nemocnice v blízkosti fakulty ešte v decembri 2019. V júni 2021 tohto vydalo záverečné stanovisko, v ktorom s realizáciou súhlasilo.

Občania však podali rozklady, pretože sa obávali poškodenia prírody, narušenia podzemných vôd či nedostatočného dopravného riešenia. Rezort životného prostredia námietky vyhodnotil a opäť odsúhlasili výstavbu nemocnice v Martine. Decembrové rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Architektonické riešenie, ktoré je súčasťou zámeru pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) vychádza z víťazného návrhu medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže Nemocnica budúcnosti Martin z roku 2017. Víťazom sa stal slovenský ateliér Pantograph.

Poslanecký prieskum v nemocnici

Záujem pacientov, odbornej verejnosti, a politikov o výstavbu nemocníc z plánu obnovy je veľký. Do Univerzitnej nemocnice Martin sa vybrali v piatok 10. júna na poslanecký prieskum členovia parlamentného zdravotníckeho výboru.

Agentúra SITA informovala, že podľa predsedníčky výboru  Jany Bittó Cigánikovej to pôjdu peniaze z plánu obnovy, by nemalo závisieť od toho, kto nemocnicu vlastní, ani od politického rozhodnutia. Rozhodnutia by sa mali urobiť na základe dostupných dát.

Projekt martinskej nemocnice podľa nej spĺňa všetky kritériá, vo všetkých variantoch s ňou ráta optimalizácia nemocničnej siete a jej aktuálna spádovosť je 670-tisíc pacientov, pričom v niektorých špecializáciách je to vyše jedného milióna pacientov.

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine sa má začať v roku 2024, s jej dokončením sa ráta v roku 2026. Projekt predpokladá optimalizáciu lôžkového fondu, ktorý po otvorení novej nemocnice klesne zo súčasných 838 na 660, pričom sa skráti priemerná lehota hospitalizácie a zvýši priemerná obložnosť.

V zámere predloženom na EIA je predpokladaný termín výstavby máj 2021 – jún 2023. Užívateľom stavby a budúcim poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti mala byť akciová spoločnosť, ktorú bude na 100 % vlastniť rezort zdravotníctva.