Poliklinika Neratovice v ČR

Architekt Adam Rujbr: Prívetivosť nemocnice je veľmi dôležitým faktorom liečby

Revitalizácia nemocnice v Tišnove, novostavby v nemocnici v Hradci Králové alebo pavilóny v nemocnici v Olomouci – to je len niekoľko príkladov prác českého štúdia pod vedením architekta Adama Rujbra. ASB sa ho spýtal na prístup k zdravotníckym zariadeniam.

Váš ateliér sa dlhodobo venuje nemocniciam a poliklinikám. Čím vás oslovili tieto občianske stavby?

Zdravotnícke stavby boli pre nás predovšetkým veľkou výzvou, predsa len sú to jedny z najkomplexnejších a najzložitejších typov stavieb, aké architekti navrhujú. Stavby, ktoré slúžia širokej verejnosti, tvoria vo všeobecnosti chrbticu nášho portfólia.

Nemocnica Šterberk v ČR
Nemocnica Šterberk | Zdroj: Adam Rujbr Architects

Práce na nich nám dávajú zmysel, baví nás posúvať štandard občianskych stavieb ako po estetickej stránke, tak aj v zmysle udržateľnosti. Nemocnice sú budovy, kde by sme sa najradšej nedostali. Ale keď už sa to stane, je fajn, ak sa v nich človek cíti v rámci okolností príjemne. A o to sa snažíme.

Čo je vo všeobecnosti dôležité pri stavbe novej nemocnice?

Stavba nemocnice musí rovnako ako akákoľvek iná stavba v prvom rade dobre slúžiť svojim užívateľom, teda pacientom a zdravotníckemu personálu. Dôležitá je efektívna logistika, ľahká orientácia a vľúdnosť prostredia.

Je dokázané, že prívetivosť nemocnice je dôležitým faktorom urýchlenia liečby, podobne ako výhľady na zeleň alebo prívetivý personál. Pre nemocnicu, ktorá poskytuje atraktívne prostredie, je zároveň jednoduchšie taký personál nájsť.

Ako reflektujete trend udržateľnosti stavieb v prípade zdravotníckych zariadení?

Udržateľnosť nemocnice je v dlhodobej perspektíve ďalším parametrom. Zdravotníctvo je dynamický odbor a meniace sa nároky zdravotníckej techniky vyžadujú flexibilitu, teda ľahkú realizovateľnosť budúcich prestavieb. V neposlednom rade treba nájsť riešenie, ktoré bude energeticky nenáročné ako na energie pri výstavbe, tak aj pri samotnej prevádzke.

Fakultná nemocnica Olomouc
Fakultná nemocnica Olomouc | Zdroj: Adam Rujbr Architects

Je rozdiel v prístupe k výstavbe nemocnice zo strany štátu a súkromného investora?

Súkromnú nemocnicu sme zatiaľ nemali česť navrhnúť, preto to nedokážem porovnať.

Ako sa zmenili požiadavky na fasády nemocníc a lekárov na interiér?

Vo všeobecnosti možno povedať, že priestorové nároky rastú. To je však trend, ktorý sa prelína celým stavebníctvom a nielen ním, pozrime sa napríklad na veľkosť áut pred 30 rokmi a dnes. Čo sa týka požiadaviek lekárov, myslím si, že sa nijako zásadne nezmenili.

Detská liečebňa so speleoterapiou v Ostrove u Macochy
Detská liečebňa so speleoterapiou v Ostrove u Macochy | Zdroj: Adam Architects

Pravdou je, že celý systém smeruje k väčšej demokratizácii, už nie je taký rozdiel medzi pracovňou primára a radových lekárov. Kvalitnejšie materiály a väčší výber podporujú kreativitu, hoci tá je trochu zviazaná nutnosťou častej dezinfekcie, ako aj požiarnymi parametrami.

Fasády objektov navrhujeme s ohľadom na dlhú životnosť a minimálne nároky na údržbu. S postupujúcou klimatickou zmenou starostlivo zvažujeme mieru zasklenia z dôvodu zvyšujúcich sa teplôt a počtu slnečných dní a s tým spojených nárokov na chladenie.

Súčasťou nemocničného areálu je aj park. Akú má úlohu ?

Park predstavuje veľmi dôležitú súčasť nemocnice, je to vítaný cieľ „výletov“ pacientov. Je vhodné, keď pacienti neležia celý deň na lôžku. Park je atraktívny nielen na pobyt v ňom, ale z výhľadu na zeleň sa tešia aj užívatelia okolitých budov.

Je preukázané, že v izbách s výhľadom na zeleň je liečba úspešnejšia ako v tých, ktoré smerujú k stene protiľahlého domu. Nielen nemocničný park, ale aj verejné priestory sú dôležitou súčasťou našich návrhov, preto im venujeme veľkú pozornosť.

Architekz Adam Rujbr portret 1
Adam Rujbr | Zdroj: Adam Rujbr Architects

Adam Rujbr

Vyštudoval Vysoké učení technické v Brne. Po škole získaval skúsenosti z prostredia veľkých urbánnych projektov doma, ale predovšetkým v zahraničí ako architekt v spoločnostiach Elseremo a Technoart Czech.

V roku 2001 spoluzakladal spoločnosť Archall a od roku 2004 vedie štúdio Adam Rujbr Architects s ateliérmi v Prahe a v Brne. Okrem iných sa podpísal pod projekty prvej pasívnej nemocničnej budovy v českom Olomouci a novej nemocnice v Českých Budějoviciach.

Monika Voleková