Súčasný stav - Námestie republiky

MIB vyhlásilo architektonickú súťaž na Námestie Republiky v Petržalke

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka vyhlasujú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia Republiky v Petržalke.

Od architektov sa očakáva, že nájdu spôsob, ako vytvoriť funkčný a atraktívny verejný priestor pre každodenný život, ktorý bude súčasne slúžiť aj pre príležitostné kultúrne podujatia. Námestie je totiž považované za lokálne centrum Petržalky, kde sa konajú rôzne spoločenské akcie pre deti či dospelých.

Rozsiahla plocha

Oddychová zóna na brehu Chorvátskeho ramena, kaviarne, vylepšený skatepark, viac zelene a lavičiek, verejné toalety, ale aj technické zázemie pre podujatia, ako sú vianočné trhy či folklórne vystúpenia. To všetko by mali obyvatelia Petržalky nájsť na Námestí Republiky po budúcej revitalizácii. Zveľadený verejný priestor bude kombinovať možnosti pre kultúru, šport aj individuálny oddych.

„Som veľmi rád, že zatraktívnime ďalšie územie a revitalizáciou vznikne kvalitné zázemie umožňujúce plnohodnotne tu tráviť voľný čas. Námestie Republiky je jedným z najväčších verejných priestorov v Petržalke, o to viac potrebuje komplexný prístup. Je to miesto, ktoré má potenciál významne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov v celej lokalite, keďže susedí s rozvojovou osou sídliska,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Celková plocha Námestia Republiky predstavuje 75 200 m2. Neďaleko sa bude nachádzať predĺžená električková trať prepájajúca centrum mesta s Janíkovým dvorom. Plánované štyri lávky cez Chorvátske rameno zas prispejú k lepšej mobilite po najväčšom sídlisku v strednej Európe.

Architekti budú pri návrhu budúcej podoby námestia vychádzať z komplexného zadania, ktoré sa tvorilo v spolupráci s mestskou časťou a aj na základe výsledkov participácie s miestnymi obyvateľmi.

Kritéria revitalizácie

Medzi kľúčovými požiadavkami je zveľadiť priestory námestia až po breh Chorvátskeho ramena. Cieľom bude vytvoriť čo najlepšie podmienky pre oddych a posedenie v tejto časti. Samozrejmosťou je maximálne rešpektovanie tvarovania brehu ramena a jeho súčasnej vegetácie.

Na námestí sa plánuje doplniť chýbajúce osvetlenie a prechody pre chodcov cez Jiráskovú ulicu. Tiež pribudne menší objekt, kde sa bude nachádzať kaviareň, verejné toalety a technické zázemie. Momentálne organizovanie väčších podujatí naráža na limity, ako je problematické zásobovanie, chýbajúce šatne, ale aj technické prípojky na vodu či elektrinu.

Námestie Republiky v Petržalke MIB
Námestie Republiky v Petržalke MIB | Zdroj: MIB

V návrhu sa pripúšťa aj reorganizácia a sprehľadnenie parkovísk pod podmienkou zachovania aktuálneho počtu parkovacích miest. Vylepšenie čaká aj skatepark, ktorý sa celý rozoberie a dostane nové stavebné riešenie, ktoré bude lepšie pohlcovať hluk.

Návrh revitalizácie má reagovať aj na klimatický vývoj a v rámci verejného priestoru ponúknuť také riešenia, ktoré budú zmierňovať dopad klimatickej zmeny. Medzi požiadavkami preto nájdeme aj výsadbu novej zelene či zavedenie vodného prvku, ako napríklad hmlová fontána.

Prvé kolo dvojkolovej architektonickej súťaže má uzávierku 16. mája 2022. Následne do druhého kola postúpia traja až piati účastníci s najlepšími návrhmi. Druhé kolo končí 1. augusta 2022. Verejnosť tak uvidí prvé vizualizácie najneskôr začiatkom septembra.

Metropolitný inštitút Bratislavy