Vizualizacia polyfunkcnej zony Janikov dvor

Lokalita Janíkov dvor už pozná svoju budúcu podobu. Celej zóne bude dominovať námestie

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor sa stali architekti z ateliéru A B.K.P.Š.. Cieľom súťaže bolo nájsť vhodný koncept pre novovznikajúcu lokalitu, v ktorej sa má nachádzať parkovací dom P+R, nájomné bývanie, stredisko pre seniorov, škôlka, občianska vybavenosť či atraktívne verejné priestory.

V tesnej blízkosti celého priestoru bude konečná zastávka novej električkovej radiály. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a spoločnosťou METRO Bratislava.

Dôraz na kvalitný urbanizmus, jednoduchý konštrukčný systém a inšpiratívne prepájanie rôznych sociálnych a vekových skupín. Víťazný ateliér A B.K.P.Š. podľa poroty ponúkol silný koncept, ktorý zmení prázdnu plochu na modernú polyfunkčnú zónu s potenciálom pre ďalší rozvoj územia.

„Súťaž na Janíkov dvor je v poradí už štvrtou súťažou, ktorú sme vyhlásili, aby sme riešili otázku rozvoja nájomného bývania. V tomto prípade ide o zásadné rozvojové územie, v ktorom pribudnú mestské nájomné byty, parkovací dom, aj nadväzujúce služby ako je škôlka či stredisko pre seniorov. Víťazný návrh načrtol riešenie celej premeny, aj s dôrazom na vytvorenie verejných priestorov, v ktorých je dostatok zelene či miesta pre šport. Teraz nás čaká práca na projektovej dokumentácií, od ktorej sa bude odvíjať termín realizácie,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vizualizacia polyfunkcnej zony Janikov dvor 2
Vizualizácia polyfunkčnej zóny Janikov dvor | Zdroj: A B.K.P.Š.

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 10 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali priestor zapracovať pripomienky od porotcov.

„Hmotová kompozícia návrhu naznačuje záver veľkej zelenej severo-južnej petržalskej osi. Zároveň svojou ponáškou na krídla otvorenej brány sprostredkováva toto veľkorysé priestranstvo voči novej zástavbe petržalského južného mesta. Jednoduché kubusy svojou zostavou formujú rozsiahle verejné polyfunkčné priestranstvo s potenciálom rozmanitých aktivít,“ povedali o svojom návrhu architekti z A B.K.P.Š..

Janíkovmu dvoru bude dominovať námestie

Architekti navrhli umiestniť všetky požadované funkcie do jednej komplexnej stavby, ktorú tvorí nižší P+R parkovací dom a vyššia budova s občianskou vybavenosťou v parteri, škôlkou a strediskom pre seniorov v nižších poschodiach, a nájomným bývaním vo vyšších poschodiach.

Porotu presvedčil práve spôsob, akým vyriešili rozloženie jednotlivých funkcií v priestore, keďže súťažné zadanie striktne neurčovalo koľko budov majú navrhnúť. Menej zastavanej plochy znamená viac miesta pre verejné priestory s námestím a ihriskami, ktoré prepájajú okolitú zástavbu sídliska, nové obchody aj električkovú trať.

„Víťazný návrh prezentuje nadčasový prístup a najlepšie reflektuje výzvy, ktorým čelíme. Do tejto lokality tiež prinesie kvalitný urbanizmu a zároveň veľmi progresívne spája rôzne sociálne vrstvy, vďaka čomu tu vznikne priestor pre rôznorodú komunitu ľudí,“ uviedol Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na MIB.

Axonometria Janikov dvor
Axonometria, Janíkov dvor | Zdroj: A B.K.P.Š.

Okrem novej výstavby prebehne revitalizácia verejných priestorov a širšieho okolia. Architekti pri tvorbe verejných priestorov dbali na to, aby tu v budúcnosti vzniklo dominantné námestie a oddychové zóny pre všetky vekové kategórie.

Mládež sa môže tešiť na športové ihriska a seniori zas na oddychové oázy s množstvom zelene. V centrálnej časti sú vhodne prepojené obchodné prevádzky s pobytovým námestím so stromoradím. Súčasťou budú aj vodné plochy, ktoré spríjemnia mikroklímu a počas horúčav zamedzia prehrievaniu plôch či vznikom tepelných ostrovov. Zeleň bude umiestnená aj v otvorenej fasáde parkovacieho domu, čo spríjemní pohľad na budovu.

Parkovací dom bude umiestnení popri Panónskej ceste, čo vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia s pôvodnou sídliskovou zástavbou. Bariéra má hlavne slúžiť pre chodcov prichádzajúci zo zástavky do svojich domovov.

V priebehu najbližších dvoch rokov sa podľa víťazného návrhu dopracuje projektová dokumentácia. So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby. Odhadovaný rozpočet na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor je 32 miliónov eur s DPH.

Polyfunkčná zóna 15 minút od centra

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor na juhu Petržalky v sebe prepája viaceré funkcie, ktoré sú kľúčové rozvoj mesta. Vznikne tu 104 nájomných bytov, materská škôlka pre 80 detí, prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov a parkovací dom s kapacitou približne 470 miest pre autá a bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov.

Súčasťou novovzniknutej zóny má byť aj chýbajúca občianska vybavenosť. O nájomné bývanie sa budú môcť uchádzať obyvatelia s nárokom na nájomný byt, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie v hlavnom meste. Ide napríklad o mladé rodiny, seniorov, či vybrané skupiny zamestnancov pracujúcich pre spoločnosť, ako sú učitelia, zdravotné sestry či policajti.

Cieľom parkovacieho domu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať týchto vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy. V praxi by mali vodiči prichádzajúci do hlavného mesta z južného regiónu na tomto parkovisku zaparkovať svoje auto a presadnúť na električku alebo autobus, ktorý ich odvezie do mesta za menej ako 15 minút.

Počas večerných a nočných hodín by parkovisko slúžilo miestnym obyvateľom. V európskych metropolách fungujú P+R parkovacie domy ako efektívny spôsob pre odbremenenie centra mesta od osobných áut.

Víťazný ateliér A B.K.P.Š. založila dvojica známych slovenských architektov Martin Kusý a Pavol Paňák v roku 1991. Vo svojom portfóliu majú viacero verejných stavieb, ako napríklad Národnú banku Slovenska, ktorá bola vo svojej dobe najvyššou stavbou v republike, novú budovu Národného slovenského divadla či Slovenskú národnú galériu, ktorá sa má tento rok otvoriť pre verejnosť. Ateliér sa tiež v minulosti zapojil do mestských súťaží, ktoré riešili nájomné bývanie na Terchovskej či Parkovej ulici.
Na druhom mieste vyhlásenej súťaže skončili architekti zo SUPERATELIER, ktorým porota vytkla slabší urbanizmus a problematické clonenie parkovacieho domu. Tretie miesto patrí českému ateliéru MS architekti, ktorých návrh považuje porota za ekonomicky náročný.