ASB Články na tému

Súťaže

Chceme priniesť drevostavbu, ale nejdeme robiť drevenicu, definoval v skratke návrh súboru dvoch dvojpodlažných objektov v meste Detva pre potreby areálu Centra tradičnej kultúry architekt Ondrej Marko z bratislavského ateliéru 2021, ktorý vyhral urbanisticko-architektonickú súťaž.

Monika Voleková -

Architektonicko-urbanistickú súťaž na pozemok s rozlohou takmer 4,5 hektára vyhral slovinský ateliér s projektom, ktorého dominantou je lineárny park. Nadviažu na neho verejné a polosúkromné priestory s predzáhradkami.

Monika Voleková -

Architektonické súťaže na Slovensku naberajú na objeme. Nie sú povinné pre žiadne typy projektov, a to ani tie verejné financované samosprávami či štátom.

Denisa Kureková -
Rozhovor

Počet súťaží overených Slovenskou komorou architektov rastie. Rastie však aj počet neoverených súťaží. Kto je na konci dňa víťazom?

Broňa Tarnócy -

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu „mestská radovka“, „dom s prejazdom“ a „gánkový dom“. Ktoré riešenia porotu najviac zaujali?

redakcia ASB -