drevo, korzo, chodnik

Drevená stonožka nad hladinou. Korzo Zálesie získalo ocenenie CE ZA AR 2020

Partneri sekcie:

Projekt pretvára zanedbané nábrežie rieky Malý Dunaj. Kolektív autorov z ateliéru AŽ Projekt navrhol široké drevené mólo s rôznymi zákutiami, lavičkami či malou rozhľadňou.

Viacročný projekt Korzo Zálesie postupne pretvára zanedbané nábrežie rieky Malý Dunaj na živý a funkčný priestor. Jeho súčasťou je promenáda, zastávka, amfiteáter, altánky, peší chodník a aj zárodok informačného centra. Kolektív autorov z ateliéru AŽ Projekt navrhol približne 100 m dlhé a 3 m široké drevené mólo s rôznymi zákutiami, lavičkami či malou rozhľadňou.

Korzo je súčasťou projektu Danube Bike & Boat, ktorého cieľom je rozvoj vodáckej, cyklistickej a turistickej infraštruktúry. Drevená „stonožka“ vedie návštevníkov tesne nad vodnou hladinou a umožňuje v tieni lužného lesa pozorovať rieku, živočíšstvo a koruny stromov.

Korzo Zálesie čerstvo získalo ocenenie CE ZA AR 2020 v kategórii exteriér, čo pre Bratislavský samosprávny kraj predstavuje odmenu za snahu o rozvíjanie cestovného ruchu ekologickým a stále atraktívnym spôsobom. V rámci udržateľnosti bude každý kubík použitého dreva pri výstavbe nahradený zasadeným stromom.

TEXT: Alexandra Müllerová
FOTO: Michal Zajaček