Monument, oslava tehly aj harmónia s exteriérom. Toto sú laureáti CE ZA AR 2020

Ocenenie Slovenskej komory architektov odovzdali autorom toho najlepšieho zo súčasnej slovenskej architektúry počas galavečera 7. októbra 2020. Celkovo bolo nominovaných 21 diel v 6 kategóriách: rodinné domy, bytové domy, fenomény architektúry, interiér, exteriér, občianske a priemyselné budovy. Pozrite si víťazov.

Aktuálny ročník ocenenia mal za úlohu ešte dôraznejšie presadzovať kvalitné riešenia stavieb. Priestory na bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo a kultúru sú totiž otázkou verejného záujmu a ich kvalita vplýva na všetkých bez rozdielu. Práve preto je heslom tohto ročníka #priestorprearchitekturu.

„Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať kvalitu profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry ako základného princípu zvyšovania kvality životnej úrovne obyvateľov Slovenska. Vykonávateľmi tejto úlohy by však nemali byť len architekti, ale aj zástupcovia samospráv a orgány riadiace investičnú činnosť,“ uviedol počas galavečera predseda predstavenstva Slovenskej komory architektov, architekt Iľja Skoček.

Harmónia spolupráce

„Všetci sme si vedomí investičného dlhu v našich mestách. Je preto úlohou Slovenskej komory architektov rozvíjať spoluprácu so zástupcami miest a obcí tak, aby sme tento dlh dobehli kvalitnými realizáciami, obstarávanými formou urbanisticko-architektonických súťaží. Veríme, že aj tento ročník Ocenenia CE ZA AR bude veľkou inšpiráciou pre starostov a primátorov miest,“ doplnila riaditeľka Úradu Slovenskej komory architektov JUDr. Viera Hanuláková.

„Ocenenie preniklo do povedomia záujemcov o architektúru a architektonickú kultúru. Dá sa možno až neskromne konštatovať, že preniklo do povedomia ‚širšej verejnosti‘. A tak, ako nás život všetkých núti priučiť sa finančnej, či právnej gramotnosti, otázky urbanistickej a architektonickej tvorby začínajú zaujímať čoraz viac inak nezainteresovaných ľudí, ktorí postupne chápu, že ide o veľmi dôležitú súčasť hmotnej a duchovnej kultúry, ktorá veľmi intenzívne ovplyvňuje tvorbu životného prostredia ako priestoru pre život nás všetkých,“ vysvetľuje rozhodovanie poroty jej predseda, architekt Peter Moravčík.

„Z pohľadu porotcu i architekta môžem povedať, že tento ročník je mimoriadne dobrý. Spoločným leitmotívom je potvrdenie, že primárnou podmienkou vzniku kvalitnej architektúry je harmónia spolupráce, spoločný cieľ a intenzívne nadšenie každého zo známej trojky Objednávateľ – Architekt – Realizátor,“ dodáva architekt Peter Moravčík.

Rekordný počet nominácií

„Príjemne nás prekvapilo a veľmi potešilo, že historicky sme mali rekordný počet
prihlásených diel a taktiež porota v prvom kole vybrala na shortlist až 30 diel roztrúsených po celom Slovensku, ktoré osobne navštívila,“ vysvetľuje Oľga Miháliková, manažérka ocenenia CE ZA AR.

Medzinárodná porota navštívené diela hodnotila v zložení: Peter Moravčík (Slovenská republika, predseda poroty), Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika), Antonín Novák (architekt, Česká republika), Ľubica Segečová (grafická dizajnérka, Slovenská republika), Kay Strasser (krajinný architekt a urbanista, Rakúsko) a Táňa Buijs-Vítková (architektka, Holandsko)

Rodinné domy

Letný dom / Vajnory

Letný dom / Vajnory
Letný dom / Vajnory |

architekti: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík
fotografie: Eva Benková

Rodinný dom nás očaril najmä rozsiahlou a kultivovanou, relatívne prázdnou pôvodnou záhradou, okolo celého domu. Objekt je rozdelený na tri funkčné jasne čitateľné, rovnaké časti (domy): dennú, resp. spoločenská, nočnú a exteriérovú – prekrytá terase. Práve riešenie exteriérovej časti nás výrazne upútalo. Ako architekti cítime, že riešenie exteriérových priestorov v rámci rodinných domoch výrazne absentuje, pričom práve ono je ich veľmi dôležitou súčasťou, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje celkovú atmosféru i život v rodinnom dome, pretože slúži ako dôležitý pobytový priestor pre rodinu. V prípade Letného domu vo Vajnoroch bol práve exteriérový multifunkčný priestor brilantne vyriešený.

Bytové domy

Bytový komplex Drotárska / Bratislava

Bytový komplex Drotárska
Bytový komplex Drotárska |

architekti: Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal
fotografie: Juraj Hantabal

Hlavnou prednosťou bytového komplexu na Drotárskej ceste v Bratislave je
v podstate veľmi invenčné použitie drevenej prevetrávanej fasády. Vďaka nej autori dokázali vytvoriť pomerne bohatý svet polosúkromných priestorov lodžii a balkónov, ktoré poskytujú svojim obyvateľom rôznu škálu intimity a súkromia. Príkladné je zvládnutie okolitého priestoru, sadovníckych úprav a rovnako zvládnutý je aj spôsob presvetlenia vnútorných priestorov schodiska a výťahu.

Exteriér

Korzo Zálesie / Zálesie

Korzo Zálesie
Korzo Zálesie |

architekti: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec
fotografie: Juraj Krumpolec, Michal Zajaček

Korzo prepája mesto s nedotknutým prírodným prostredím Malého Dunaja. Aj napriek tomu, že sa jedná o projekt iniciovaný a z veľkej časti realizovaný angažovanými občanmi, v plnej miere napĺňa ambíciu stať sa multifunkčným priestorom pre kultúru s funkciou námestia, promenády a dopravného uzla. Ako nám ukázala skúsenosť s karanténou v dôsledku Covid-u, takýto priestor potrebuje každé menšie mesto.

Občianske a priemyselné budovy

#monument majer / Banská Bystrica – Majer

monument majer
monument majer |

architekti: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš
fotografie: Ján Kekeli

Objekt je výsledkom súťaže, ktorá je v slovenských pomeroch stále viac výnimkou ako pravidlom. Architekti vytvorili nádherný, až sakrálny objekt, kde veľmi koncepčným, až krajinárskym spôsobom reagujú na rôzne vrstvy v časovom kontexte. Týmto spôsobom citlivo obnovili pietnosť pôvodného vojnového cintorína. Objekt zároveň ukazuje aj hlboké výtvarné cítenie autorov a ich zručnosť a fachmanstvo v čistote detailu a prevedenia.

Fenomény architektúry

Prístavba k chalupe / Čachtice

Prístavba Čachtice
Prístavba Čachtice | Zdroj: Tomáš Manina

architekt: Pavol Paňák
fotografie: Tomáš Manina

Prístavba víkendového domu v Čachticiach bola očarujúca už z fotografií. Reálna návšteva bola tým typom zážitku, kedy aj v horúcom lete pociťujete zimomriavky z dotyku so skutočným extraktom čírej architektúry. Hoci ide o jednoduché rozšírenie obytného priestoru víkendového domu, spôsob formy, priestoru, netriviálne konštrukčné riešenie a materialita, zaradili túto realizáciu medzi Fenomény.

Interiér

Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice / Senec

Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice
Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice |

architekt: Matúš Bišťan
fotografie: Pavel Meluš, Juraj Marko

Pri tomto diele je dôležité zvýrazniť, že investorom je mesto Senec. Knižnica oslovila architekta už vo fáze žiadosti o grant. Architektonický návrh bol súčasťou projektu už od začiatku a bol obdivuhodne a dôsledne dotiahnutý do realizácie. Ku kvalite diela prispelo aj to, že si architekt prizval na spoluprácu ďalších autorov na riešenie grafického dizajnu a závesovej steny. Vzniklo tak komplexné dielo, ktoré je dobrým príkladom spolupráce samosprávy a architekta.

Cena verejnosti

Lesná sauna / Spišský Hrhov

Lesná sauna
Lesná sauna |

architekti: Danica Pišteková, Anna Cséfalvay, Marianna
Maczová, Veronika Michalíková
fotografie: Lukáš Procházka

Cena verejnosti sa udeľuje na základe získaných hlasov v online hlasovaní na portáli cezaar.tv. Z celkového počtu 7214 hlasov získalo tento rok najviac hlasov (dovedna 1039) dielo Lesná sauna.

Objekt sauny sa ocitol v kategórií Fenomény ani nie tak pre svoju formu, ale skôr pre program, ktorý toto dielo prináša. Nečakaný objekt, zasadený v krajine, vytvára špecifickú atmosféru a zážitok, za ktorým cestujú ľudia z celého Slovenska. Zrodil sa novodobý fenomén trávenia voľného času.

Patrón architektúry

Mesto Trenčín

Zdroj: Facebook / Trenčín

Slovenská komora architektov udeľuje v roku 2020 cenu „Patrón architektúry“ mestu Trenčín. Považuje ho za príklad samosprávy, ktorá svoje významné verejné investície podmieňuje súťažou návrhov. Trenčín je vzorom iným mestám v použití otvorenej a transparentnej metódy pre získanie projektu svojich mestotvorných investícií.

Mesto Trenčín využilo architektonickú súťaž pre riešenie obnovy Mierového námestia v roku 2007. Neskôr, v roku 2014, usporiadalo veľkú medzinárodnú urbanistickú súťaž na budúci rozvoj centra na brehu Váhu pod názvom „Mesto na rieke“ a napokon, v minulom roku, postupovalo rovnako súťažou aj pri hľadaní podoby pešej zóny ulíc Hviezdoslavova a Vajanského. Po rokoch tak Trenčín môže získať nový prívlastok – Mesto dobrej architektúry.