Nový altánok na Malom Slavíne.

Malý Slavín čaká komplexná rekonštrukcia, na Kamzíku pribudne infocentrum

Mestské lesy v Bratislave tento týždeň začínajú s výstavbou infocentra na Kamzíku a rekonštrukciou areálu Malý Slavín.  

„V stredu 7. apríla začíname s výstavbou infocentra v rekreačnom areáli Kamzík, ktoré bude slúžiť ako zázemie pre kurzy ekovýchovy. Súčasťou prác je aj obnova lesníckeho arboréta,“ uviedol hovorca Mestských lesov v Bratislave (MLB) Marek Páva.

Stavba infocentra nahradí pôvodnú chatu v havarijnom stave, ktorá sa nachádza v uzavretom areáli spolu s arborétom. Spustenie prevádzky sa očakáva koncom roka 2022. Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT spolu s mestom Viedeň a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE. Ide o dlhodobo rozpracovaný projekt od roku 2016.

Nové infocentrum bude poskytovať moderné priestory pre deti z bratislavských škôl, ktoré tu absolvujú environmentálne kurzy pod vedením lektorov MLB. „Rovnako sa tu budú konať školenia a odborné stretnutia z oblasti lesníctva a ochrany prírody. Ponuka kurzov bude určená pre laickú aj odbornú verejnosť,“ skonštatoval hovorca a dodal, že environmentálna výchova je už roky dôležitá súčasť činnosti MLB. Súčasťou projektu je revitalizácia momentálne neprístupného lesníckeho arboréta, kde rastú rôzne pre lesopark netypické stromy. „Po dokončení tu budú môcť návštevníci obdivovať napríklad jedľu, tis, cypruštek či dreviny klasické ako javor, jelša a breza. Dosadené budú aj nové stromy,“ doplnil Páva.

Nový altánok pre Malý Slavín

V rovnakom čase začínajú Mestské lesy v Bratislave aj s realizáciou ďalšieho projektu, ktorým je komplexná rekonštrukcia areálu Malý Slavín medzi Račou a Mariankou.

„Altánok v zlom technickom stave bude nahradený novým, svetlejším, ktorým sa zároveň zväčší súčasná kapacita priestoru,“ vysvetlil hovorca MLB. Okrem obnovených ohnísk pribudnú aj nové futbalové bránky, oživia aj existujúci ping-pongový stôl a zrevitalizujú okolie studničky. Práce by mali byť hotové do 15. júna tohto roka.

Mestské lesy v Bratislave spravujú viac ako 3-tisíc hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patrí k nim Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.