Fasáda pozdĺžna navrhovaný stav.
Galéria(11)

Slávičie údolie v novom šate. Zanedbaný skelet budovy čaká na premenu

Partneri sekcie:

Centrum Bratislavy získa vďaka prvotriednej architektúre štúdia hantabal architekti jedinečný projekt na hradnom kopci v diplomatickej štvrti. V Slávičom údolí menia veľmi konfliktnú stavbu na jedinečné dielo.

Po takmer dvadsiatich rokoch je tak šanca, že sa skelet, ktorý neteší nikoho zo susedstva, premení na kvalitné bývanie. Architektonický ateliér hantabal architekti pod vedením Michaely Hantabalovej a Juraja Hantabala oslovila developerská spoločnosť na základe kvalitných mnohoročných skúseností.

Od roku 1996 nedokončený projekt mal problémy už od samého začiatku. Možno práve preto, že jeho realizácia prebiehala nad rámec aktuálnych povolení. V roku 2005 projekt získal dodatočné stavebné povolenie, no ani potom sa problémy neskončili. Stavebník postavil hrubú stavbu, ktorá bola o jedno podlažie vyššia, ako mala byť pôvodne, s iným tvarom strechy a iným funkčným zložením.

Mestská časť preto nariadila vtedajšiemu stavebníkovi dať projekt do stavu, na aký dostal povolenie. Zrodila sa nádej, že sa dajú veci do pohybu tým správnym smerom. Ale ani pod štátnym stavebným dozorom sa táto nádej vtedy nenaplnila. Pozemky a projekt aktuálne vlastní spoločnosť SU living, ktorej stopercentným vlastníkom je spoločnosť Belevis. Rozhodla sa osloviť renomovanú architektonickú kanceláriu hantabal architekti a vytvoriť zo škaredého káčatka vznešenú labuť.

Fasáda pozdĺžna, súčasný a navrhovaný stav.
Fasáda pozdĺžna navrhovaný stav. | Zdroj: hantabal architekti

Nelogický mix

„Dnes tvorí daný objekt železobetónový skelet, tehly a „unikátny a vysoko nelogický“ mix materiálov a vzťahov. Veľká časť konštrukcie sa v rokoch výstavby nachádzala nad susednými pozemkami, značné percento podlieha alebo podľahlo po dvadsiatich rokoch zubu času,“ vysvetľuje Juraj Hantabal súčasný stav.

Po podrobnej analýze nielen stavu konštrukcií sa architekti rozhodli asanovať celé 5. podlažie a nahradiť ho novým. Jeho objem rešpektuje územný plán danej lokality. „V návrhu sme sa rozhodli asanovať všetky nelogické presahy, ktoré sa v tom čase nachádzali nad mestskými pozemkami alebo pozemkami iných právnych subjektov. Tie sú dnes už vo vlastníctve spoločnosti Belevis,” rozpráva architekt.

Asanácia ústupného 5. NP, staticky neurčitých konštrukcií, vtedy konštrukcií mimo riešených parciel a konštrukcií prekážajúcich preslneniu objektu tvorila 30 – 40 % stavby. „Ostávajú tak železobetónové dosky, ktoré budú musieť byť od 2. NP doplnené novými nosnými zvislými konštrukciami, nadväzujúcimi na jestvujúci skelet v prvých dvoch podlažiach. Jedine tak vieme zabezpečiť dôkladnú 100 % stabilitu objektu,“ vysvetľuje Michaela Hantabalová.

Počas asanácie ostane 3. a 4. podlažie len podstojkované a následne doplnené novými zvislými konštrukciami. Jedným z najdôležitejších a najlogickejších krokov je statické zabezpečenie budúceho diela.

Fasáda pozdĺžna, súčasný a navrhovaný stav.
Fasáda pozdĺžna, súčasný stav. | Zdroj: hantabal architekti

Zeleň ako nový prvok

Všetky byty dopĺňajú architekti v návrhu rozsiahlymi balkónmi, ktoré považujú za veľmi dôležité vzhľadom na danú lokalitu, súčasné požiadavky na bývanie, ale aj ich vnútorne a rokmi overené presvedčenie.

„Absencia exteriéru je výrazná, preto ho chceme do bytových priestorov dostať práve prostredníctvom rozsiahlych balkónov, lodžií a iných architektonických prvkov pozdĺž celého obvodu. Zabezpečia obyvateľom kvalitný a pozitívny kontakt s okolím,“ opisuje zámer architektka.

„Aby sme dosiahli ľahkosť stavby, zvolili sme subtílnu oceľovú konštrukciu balkónov i nového nosného konštrukčného systému,“ vysvetľuje Michaela. „Balkóny na najvyššom podlaží, kde sa nachádzajú penthousy, dopĺňame o obrovské samozavlažovacie kvetináče. Do územia tak dostávame veľké množstvo zelene. Tá je, žiaľ, v danom území minimálna. Všetky plánované zmeny sú v súlade s dodatočným stavebným povolením z roku 2005,“ dopĺňa Juraj. Architekti tak museli zosúladiť takmer 20 rokov staré stavebné povolenie so súčasným návrhom.

Slávičie údolie v novom šate
Slávičie údolie v novom šate | Zdroj: hantabal architekti

Nový začiatok umeleckého diela

Ako pridanú hodnotu dostane revitalizovaný dom nové šaty – fasádu. Mala by byť z perforovaného plechu s posuvno-skladacím systémom. Bude predstavovať zmenu zo škaredého káčatka na krásnu labuť. Dielo by malo v sebe mať náboj, iskru, energiu, nádej, nevinnosť, čistotu, pokoru, s ktorou často kráčame do nových vzťahov.

„Dom oblečieme do nových, bielych skladaných šiat. Fasáda objektu bude zhotovená na mieru, so špeciálnym tienením v efekte závoja. Je to unikát. Našou snahou je v spolupráci s celosvetovo pôsobiacim slovenským sochársko- -umeleckým párom, manželmi Monikou a Bohušom Kubinskými, vytvoriť ‚šaty‘, na ktoré sa nezabudne a ktoré sa budú dediť z generácie na generáciu,“ rozpráva Michaela.

Ľahké paravány s jemným vzorom sú umiestnené po celom obvode bytového domu smerom do priľahlých ulíc. Priestor balkóna a lodžie sa tak stane viac pobytový a flexibilný. Majiteľ bytu ho môže ponechať otvorený, polootvorený, prípadne ho úplne zavrieť. Otvorenosť alebo intimita je v maximálnej možnej miere ponechaná na obyvateľa bytu.

„Život fasády sa bude meniť podľa života za jeho stenami,“ dodáva architektka. Vytvorí sa tak nový, krásny šat budovy, ktorý bude komunikovať s okolím vďaka jemným architektonickým, dizajnovým a umeleckým nuansám. A nielen to, fasáda nadobudne aj nadčasovú hodnotu umeleckého diela.

Fasáda pozdĺžna navrhovaný stav.
Fasáda pozdĺžna, súčasný stav.
Slávičie údolie v novom šate
Fasáda pozdĺžna, súčasný a navrhovaný stav.
Fasáda pozdĺžna, súčasný a navrhovaný stav.
Jestvujúci stav
Statické stuženie ponechaných konštrukcií novým zvislým konštrukčným systémom.
Doplnenie balkónov, zelených vstavaných kvetináčov na 5. NP a plôch prírodnej zelene na prírodnom teréne.

Polyfunkčný objekt, Slávičie údolie, Bratislava

Developer: SU living
Architeti: hantabal architekti
Návrh motívu fasády: Monika a Bohuš Kubinskí
Plánovaná výška investície: 7,2 mil. eur
Plánovaná realizácia: 2023 – 2025
Počet bytových jednotiek: 13

Článok bol uverejnený v časopise ASB 3/2023