Situačný výkres Polyfunkčného súboru R66 v  Bratislave
Situačný výkres Polyfunkčného súboru R66 v Bratislave Zdroj: CORWIN