Architektúra spätá s prírodou. Prvú etapu Zelených Vlčiniec v Žiline skolaudovali

Developerská spoločnosť Reinoo skolaudovala prvú etapu rezidenčného projektu Zelené Vlčince, ktoré ponúkli v dvoch bytových domoch 1- až 4-izbové byty s výmerami od 29 metrov štvorcových až do 126 metrov štvorcových a nadštandardné 5-izbové strešné byty s rozľahlými terasami. Novostavby bytových domov vyrástli v mestskej časti Vlčince, na rozmedzí Moskovskej a Bulharskej ulice.

Po dokončení výstavby všetkých etáp rezidenčných domov vznikne bývanie rodinného typu so zaujímavým dispozičným riešením jednotlivých bytov s nadštandardne veľkými balkónmi a podzemným parkovaním. Jednotlivé domy budú vysoké osem podlaží, pričom posledné podlažie bude ustúpené.

Ekologické riešenia

Spätosť architektúry s prírodným prostredím je podľa viacerých výskumov naozaj veľmi dôležitá. Zeleň sa však môže stať doslova aj súčasťou architektúry. V uplynulých rokoch získavajú popularitu najmä zelené strechy. Oživujú stavbu a zlepšujú v nej komfort. Podobný prístup je aj pri projekte Zelené Vlčince.

Ako už hovorí samotný názov, pri príprave projektu bol kladený veľký dôraz na využitie ekologických riešení a na zeleň. V okolí bytových domov je realizovaná nadštandardná parková výsadba s už vyrastenými stromami s výškou až 12 m. Stromy vytvoria najväčšiu súvislú stromovú aleju v Žiline. Strechy bytových domov sú realizované ako zelené, vegetačné bez nároku na údržbu.

Vegetačné súvrstvie priaznivo pôsobí na mikroklímu v okolí budovy, nahradí zastavanú zeleň a veľmi účinne chráni bytový dom pred teplotnými výkyvmi v priebehu dňa. Vďaka tomu sa zvyšuje komfort bývania, ale sa aj znížia náklady na vykurovanie.

Samozrejmosťou je inštalácia systémov na vsakovanie dažďovej vody, ktoré zabezpečia prirodzený odvod vody z územia naspäť do pôdy namiesto odvádzania do kanalizácie. Budúci majitelia bytov tak ušetria na stočnom.

Ďalšími príjemnými vymoženosťami sú polozapustené veľkokapacitné kontajnery na komunálny a triedený odpad, ale aj možnosť zriadiť si vlastnú nabíjaciu stanicu na elektromobil.

Osempodlažný bytový dom má posledné podlažie ustúpené.
Osempodlažný bytový dom má posledné podlažie ustúpené. | Zdroj: Pavel Kudivany

Mestské bývanie

V blízkom okolí novostavby Zelené Vlčince sa nachádzajú viaceré služby. V pešej dostupnosti do 15 minút sú vodné dielo, parky, jasle, škôlky a školy. Takisto pošta, lekárne, obchody, kostol, kaviarne, reštaurácie, poliklinika a klientske centrum. Priamo uprostred zástavby vznikne aj nové detské ihrisko a park.

„Cieľom projektu bolo vytvoriť moderné mestské bývanie, ktoré zapadne do koloritu obľúbenej mestskej štvrte s rešpektovaním výšky a charakteru okolitej zástavby. Uvedomelo sa postupovalo aj pri problematike parkovania. Spolu s architektmi sme dbali na rozumné výmery a čisté dispozície bez hluchých miest. Byty sa navrhovali tak, aby sa dali ľahko a flexibilne zariadiť,“ dodáva Milan Dubec, CEO spoločnosti Reinoo.

Situácia.
Situácia. | Zdroj: Gažo Architekti
Ľudovít Petránsky (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.